Disclaimer

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:

DAW Belgium
Koeltorenlaan 2
2881017 Heusden-Zolder

Telefoon: +32 (0)11 60 56 39
E-mail: info@caparol.be 


Privacy statement
Op diverse plaatsen op deze website wordt gevraagd naw-gegevens op te geven. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk specifiek doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Indien u prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van aanbiedingen van producten en diensten van DAW Belgium Bvba, kunt u ons toestemming verlenen uw persoonsgegevens hiervoor te gebruiken door dit aan te geven bij het opgeven van uw persoonlijke gegevens.

Google Analytics
Bij internetgebruikers heerst soms onzekerheid of en welke persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en eventueel doorgegeven. Daarom willen wij u graag op de hoogte stellen van de online databescherming van de Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service geleverd door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenoemde cookies, wat tekstbestandjes zijn die op uw computer worden opgeslagen. Deze helpen ons om het bezoek aan onze website te analyseren. De informatie welke door een cookie wordt doorgegeven over uw gebruik van onze website wordt verstuurd naar en opgeslagen door Google, op servers in de Verenigde Staten.
Indien IP-anonimiseren is geactiveerd op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen het gebied van de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen die bij de overeenkomst binnen de Europese Economische Ruimte horen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het hele IP-adres worden overgebracht naar een Google server in de VS en daar worden ingekort. IP-anonimiseren is actief op deze website.
Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website voor het evalueren van uw gebruik van deze website, waarbij rapporten over websiteactiviteit voor beheerders worden opgemaakt en hun andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik worden aangeboden.
Het IP-adres dat uw browser overbrengt in het kader van Google Analytics zal niet wordt geassocieerd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar houd er rekening mee dat als u dit doet u niet in staat zult zijn de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. U kunt het tracken van Google Analytics ook blokkeren door het downloaden en installeren van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor uw webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
De Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG verzekert u dat uw gegevens uitsluitend door ons gebruikt worden en vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke eisen.

E-mail
DAW Coatings Nederland B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie. Aan de inhoud van e-mails en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De informatie verzonden met een e-mail bericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in een e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Alle juridische of financiële schade die voortvloeit uit het niet hanteren van de geheimhoudingsplicht wordt verhaald op de overtreder.

Sociale media

Facebook Conversion Tracking Pixel With your permission, our website utilizes the Conversion Tracking Pixel service of Facebook Inc., 124626526811623 S. California Ave., Palo Alto, CA 2657204, USA (“Facebook”). This tool allows us to follow the actions of users after they are redirected to a provider’s website by clicking on a Facebook advertisement. We are thus able to record the efficacy of Facebook advertisements for statistical and market research purposes. The collected data remain anonymous. This means that we cannot see the personal data of any individual user. However, the collected data are saved and processed by Facebook. We are informing you on this matter according to our information at this time. Facebook is able to connect the data with your Facebook account and use the data for their own advertising purposes, in accordance with Facebook’s Data Use Policy found under: www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Conversion Tracking also allows Facebook and its partners to show you advertisements on and outside Facebook. In addition, a cookie will be saved onto your computer for these purposes. Only users over 13 years of age may give their permission. If you are younger than this age, please consult your legal guardians. Please click here if you would like to revoke your permission: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.