• facebook
 • youtube
Producten | Aanvullende producten | Bescherming cellenbeton | Disbofein 329 Grundschic...

Disbofein 329 Grundschicht (cellenbeton)

Kwartshoudende grondverf op basis van acrylaat voor onbehandelde cellenbetonplaten onder Disbofein 330 Rollschicht en Disbofein 333 Feinschicht.

  Toepassing

  Grondlaag op nieuwe, onbehandelde cellenbetonplaten onder Disbofein 330 Rollschicht en Disbofein 333 Feinschicht.

  Eigenschappen

  Disbofein 329 Grundschicht voldoet aan de eisen die fabrikanten van cellenbeton stellen.

  • eenvoudig te verwerken
  • rationeel toe te passen
  • gebruiksklaar
  • ideale ondergrond onder Disbefein 330 Rollschicht en Disbofein 333 Feinschicht

  Materiaalbasis

  Acrylaatdispersie

  Verpakking

  25 kg

  Kleur

  Wit.
  Andere kleuren tegen meerdprijs levrbaar.

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij en droog bewaren.
  In gesloten verpakking max. 12 maanden houdbaar.

  Soortelijke massa

  ca. 1,5 g/cm3

  Geschikte ondergronden

  Nieuwe, onbehandelde cellenbetonplaten.
  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen

  Voorbereiding van de ondergrond

  Het oppervlak van cellenbeton grondig afborstelen en reinigen.
  Reparaties met een diepte van 5 mm of meer uitvoeren met Disbofein 331 Reparaturmörtel.
  Oneffenheden met een diepte tot 5 mm uitvlakken met Disbofein 332 Spachtel.

  Gereedmaken van het materiaal

  Disbofein 329 Grundschicht is klaar voor gebruik.
  Na langdurige opslag eerst goed doorroeren.
  Wanneer de afwerking met Disbofein 330 Rollschicht of Disbofein 333 Feinschicht in een kleur met een reflectiewaarde van meer dan 60 wordt uitgevoerd, dan kan de Disbofein 329 Grundschicht in wit worden aangebracht.
  Is de reflectiewaarde kleiner dan 60, dan de Disbofein 329 Grundschicht op kleur brengen met maximaal 30% AVA. Speciale kleuren kunnen bij voldoende afname af fabriek geleverd worden.

  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen met een roller
  Disbofein 329 Grundschicht met een roller aanbrengen en gelijkmatig verdelen.
  Materiaal kan ook met geschikte spuitapparatuur worden aangebracht.Het materiaal na aanbrengen gelijkmatig verdelen met een roller.
   
  Let op!
  Door de eenvoudige verwerking van de Disbofein 329 Grundschicht bestaat het gevaar van te weinig materiaal per m². Hierdoor onstaat een verminderde laagdikte en vulling. Altijd voldoende materiaal aanbrengen (ca. 900 g/m²).
  Niet verwerken in de directe zon, sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.
  Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

  Opbouw van het verfsysteem

  Een grondlaag aanbrengen met Disbofein 329 Grundschicht.
  Een afwerklaag aanbrengen met Disbofein 330 Rollschicht of Disbofein 333 Feinschicht.

  Verbruik

  Disbofein 329 Grundschicht minimaal 900 g/m2.
  Bij de behandeling van nieuw cellenbeton is een minimum totaal verbruik van 1,8 kg/m² noodzakelijk.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid tussen de 4 en 12 uur droog.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtjd.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Certificaat

  Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

  Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  • Afdrukken
  • Terug naar boven