• facebook
 • youtube
Producten | Aanvullende producten | Kitten en lijmen | Disbofug R 217 Acryl-Fug...

Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht

Acrylaatkit voor het afdichten van naden bij cellenbetonplaten. Snel regenbestendig.

  Toepassing

  Voor het afdichten van aansluitnaden bij cellenbetonplaten. Kitvoeg mag niet constant met water worden belast.

  Eigenschappen

  • elastisch
  • snel met regen te belasten
  • na voldoende droging overschilderbaar met Disbofein-cellenbetonproducten

  Materiaalbasis

  Acrylaat-dispersie

  Verpakking

  2,5 kg worst (6 stuks in een doos)

  Kleur

  Wit

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij en droog bewaren
  Ongeopende verpakking is ca. 12 maanden houdbaar.

  Soortelijke massa

  ca. 1,8 g/cm3

  Toegelaten vervorming

  max. 20 %, afgestemd op de voegbreedte

  Krimp

  ca. 20 %

  Voegbreedte

  max. 30 mm

  Geschikte ondergronden

  Cellenbeton en zuigende minerale ondergronden.
  Het hechtvlak moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Let op dat de voegbreedte en voegdiepte overeenkomen conform de voorschriften van de cellebeton-fabrikant. Als rugvulling van de kitvoeg een ronde, celdichte schuimstof aanbrengen zodanig dat de juiste verhouding voegbreedte en voegdiepte wordt bereikt.

  Gereedmaken van het materiaal

  Kit is klaar voor gebruik. De schuine zijde van de worst op de juiste dikte afsnijden.

  Verwerkingsmethode

  Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht gelijkmatig in de voegen aanbrengen, de hechtvlakken moeten nat zijn. De voegkit mag niet aan de voegvulling hechten.

  Voordat zich een huid heeft gevormd de Disbofug R 217 Acryl-Fugendicht gladstrijken.

  Verbruik

  Bij een voegafmeting van 10 x 10 mm ca. 190 g/m.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Min. 5 °C en max. 40 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Ca. 0,5 mm per 24 uur bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid.

  Aanwijzing: Na voldoende drogen is de kit met alle Disbofein- cellebetonproducten overschilderbaar.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik met water.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn

  Enkel voor professioneel gebruik


  Buiten bereik van kinderen bewaren.
  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
  Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
   

  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

  Afval

  Materiaalresten laten opdrogen en in de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba

  Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

  Fax: (+32) (0)11 52 56 07

  E-mail: info-tech@daw.be

  www.caparol.be

  • Afdrukken
  • Terug naar boven