CapaCoustic Mineralkleber

Naadloos plafondsysteem met gepatenteerde pleisterlaag

Omschrijving

Systeembeschrijving
Het systeem CapaCoustic Fine bestaat voornamelijk uit een akoestische voorgebehandelde akoestiek pleisterdraagplaat, die met een openporige pleister gecoat is.
Door een specaiale applicatietechniek van de pleisterlaag kunnen naadloze gepleisterde galmabsorberende vlakken gerealiseerd worden.

De producteigenschappen van de akoestische pleisters maken o.a. zeer fijn gestructureerde oppervlakken mogelijk, die de openporeuze innerlijke structuur niet laten herkennen. Het akoestische systeem wordt vooral voor plafonds gebruikt. 
Binnen wordt het in regel eerst ingezet boven de meest belaste gedeelten, in regel hoger dan 2 m.

CapaCoustic Fine kan op alle draagkrachtige ondergronden aangebracht worden. Om akoestische waarden te bereiken is de eindlaag niet noodzakelijk. Bij geringe eisen aan het oppervlak kan het systeem ook enkle met één grondlaag CapaCoustic Fine 0,7 uitgevoerd worden. De eindlaag kan af fabriek in lichte kleuren aangekleurd worden. Specifieke kleuren op aanvraag te bekijken.

Materiaalbeschrijving/Systeem­componenten
 • CapaCoustic Pastöskleber:
  Dispersiegebonden, elastische lijmmassa met minerale vulstoffen om CapaCoustic Fine-Putz­trägerplatte 036/04+06 te verlijmen. Prod.-Nr.: 037/11, inhoud emmer: 20 kg
 • CapaCoustic Mineralkleber:
  Minerale poedermortel  voor het lijmen van CapaCoustic Fine-Putzträger­platte 036/64+66. Prod.-Nr.: 037/12, inhoud: 25 kg
 • CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte B1:
  Lichte en heel poreuse mineraalvezelplaat met een hydrophobe voorbehandeling.
  Formaat: 74 x 57 cm = 0,4218 m2/plaat
Prod.-Nr. Dikte m2/palet
036/04 40 mm 28,7
036/06 60 mm 19,4
 • CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte A2:
  Lichte en heel poreuse mineraalvezelplaat met een hydrophobe voorbehandeling, overeenkomstig bouwstofklasse A2 niet brandbaar. Formaat: 74 x 57 cm = 0,4218 m2/plaat
Prod.-Nr. Dikte m2/palet
036/64 40 mm 28,7
036/66 60 mm 19,4
 • CapaCoustic Fine-Fugenspachtel:
  Gemakkelijk schuurbare pleister voor het egaliseren van de plaatvoegen. Prod.-Nr.: 036/13, imhoud emmer: 10 kg
 • CapaCoustic Fine-Putz 0,7:
  Dispersiegebonden akoestische pleister, klaar voor gebruik als grondlaag, korrelgrootte 0,7 mm. Kleur: wit.  Prod.-Nr.: 036/70, inhoud emmer: 20 kg
 • CapaCoustic Fine-Abschlußprofil:
  Afsluitprofiel bij bewegings- en dilatatievoegen, als afsluiting aan de muur met schaduwvoeg en als pleisterafsluiting an de randen. Lengte: 3 m; verpakking: 18-m-Bund
Prod.-Nr. Dikte
036/54 40 mm
036/56 60 mm

Afb. 1: Systeemopbouw CapaCoustic Fine

Bild 3 (031285_CapaCoustic_Fine.jpg)

Galmabsorptie

CapaCoustic Fine afhangend
Bild 5 (031287_Tabelle_Fine_abgehaengt.jpg)
Frequentie [Hz] CA Fine 40 mm αw = 0,70 CA Fine 60 mm αw = 0,65
αs Terz αp Oktave αs Terz αp Oktave
100 0,24 0,30 0,32 0,40
125 0,28 0,37
160 0,42 0,54
200 0,48 0,55 0,53 0,55
250 0,47 0,49
315 0,64 0,67
400 0,76 0,75 0,76 0,75
500 0,76 0,72
630 0,73 0,71
800 0,77 0,75 0,73 0,70
1000 0,74 0,71
1250 0,70 0,70
1600 0,67 0,65 0,70 0,70
2000 0,65 0,69
2500 0,64 0,70
3150 0,61 0,55 0,67 0,65
4000 0,58 0,67
5000 0,52 0,65
CapaCoustic Fine direct verlijmd
Bild 6 (031288_Tabelle_Fine_direktverklebt.jpg)


Frequenz [Hz] CA Fine 40 mm αw = 0,70 CA Fine 60 mm αw = 0,65
αs Terz αp Oktave αs Terz αp Oktave
100 0,33 0,30 0,24 0,35
125 0,19 0,31
160 0,39 0,47
200 0,45 0,65 0,53 0,60
250 0,65 0,65
315 0,92 0,68
400 0,82 0,80 0,63 0,65
500 0,77 0,64
630 0,75 0,68
800 0,72 0,70 0,67 0,65
1000 0,71 0,63
1250 0,70 0,62
1600 0,65 0,65 0,65 0,65
2000 0,64 0,63
2500 0,64 0,59
3150 0,65 0,70 0,53 0,60
4000 0,68 0,52
5000 0,71 0,50

Toepassing

In ruimtes met veel weergalming bestaat vaak de behoefte om galmbeperkende maatregelen door te voeren. Om de nagalmtijd te reduceren worden in zulke gevallen systemen met galmabsorberende eigenschappen in de betrokken ruimtes aangebracht.
Hiervoor worden vooral openporige en open materialen gebruikt, die de indringende galmenergie verminderen.


Typische inzetgebieden zijn b.v.:

Burelen en vergaderruimtes,

verkoopsruimtes,

restaurants en hotels,

bibliotheken en musea,

kerken en gebedsplaatsen,

woningen

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

-

-

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Ondergrond

De toleranties van de ondergrond moeten voldoen aan de aanwijzingen van de DIN 18202 tabel 3 paragraaf 6 voor vlakke muren en de onderkanten van plafonds.
De hieronder aangegeven schalen moeten met aangepaste richtlatten gecontroleerd worden. Oneffenheden worden niet met de systeemopbouw gelijk gemaakt maar met geschikt materiaal vooraf uitgeplamuurd worden.

Afstand van de meetpunten in (m) Schalen als grenswaarde in (mm)
0,1 03
01 05
04 10
10 20
15 25

1.1 Massieve muur- of plafondvlakken
De ondergrond is een behandeld of onbehandeld massief muur- of plafondvlak. Om de draagkracht te waarborgen moet de ondergrond draagkrachtig zijn.

1.2 Valse  plafonds 
(ziei afbeelding 2)
1.2.1 De maximaal toegelaten draaglast van de plafondconstructie moet minstens 18 kg/m2 bedragen. Om de draagkracht te waarborgen moet de ondergrond van de plafondcoating overeenkomend draagkrachtig zijn.
1.2.2 Plaatvoegen van de plafondconstructie moeten uitgeplamuurd worden.
1.2.3 Voor de montage van de gebruikte plafondconstructie moeten de resp. technische informaties gerespecteerd worden en de verwerkingsrichtlijnen van de betrokken aanbieder van het systeem gerespecteerd worden.

Voorbereiding van de ondergrond

2 Voorbereiding van de ondergrond
Om voldoende hechting van het CapaCoustic Fine-system aan de ondergrond te waarborgen moet de ondergrond op een geschikte manier voorbereid worden.

2.1 Beton uit gladde, industriele bekisting
Ondergrond voorbehandelen met Caparol OptiGrund.

2.2 Beton uit normale bekisting 
Het betonoppervlak moet vrij zijn van bekistingsolie. Noppen in cementsteen moeten met geschikt gereedschap afgestoten worden. Grote oneffenheden in de ondergrond, resultaat van bekistingsfouten, worden met Capatect-Klebe- und Spachtel­­­­masse 190 geëgaliseerd. Een verdere voorbereiding van de ondergrond is niet nodig.

2.3 Gipskarton-ondergrond
Gipskarton-platen moeten gecoat worden met Putzgrund 610.

2.4 Kalkgipspleister
Voorbereiding van de ondergrond met Putzgrund 610.

2.5 Andere
Bij alle hierboven niet vernoemde ondergronden moet advies gevraagd worden aan de technische dienst van Caparol. Eventueel moet een test van de hechtingseigenschappen van de CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte op de aanwezige ondergrond uitgevoerd worden. 
De hechtwaarden van de Akustik-Putz­trägerplatte tot de ondergrond moeten daarbij minstens 0,0075 N/mmbedragen.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be