CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte B1 60mm

Gepatenteerd akoestisch pleistersysteem voor plafonds en wanden

Omschrijving

Systeembeschrijving
Het CapaCoustic Fine-systeem behaalt zijn akoestische werking uit een voorbehandelde akoestisch pleisterdragerpaneel die wordt afgewerkt met een speciale pleisterlaag met een open structuur. Door de speciale wijze van aanbrengen van de pleisterlaag wordt een oppervlak verkregen zonder voegen die geluidabsorberend is.

De akoestische pleisterlaag is zeer fijn van structuur en wordt hoofdzakelijk op plafonds toegepast. het behandelen van binnenmuren is ook mogelijk. Bij sterk mechanisch belaste muren adviseren wij om vanaf ca. 200 cm hoogte het systeem aan te brengen. 

CapaCoustic Fine kan op alle draagkrachtige ondergronden worden aangebracht. De toplaag, CapaCoustic Fine-Putz 07, kan af fabriek in lichte kleuren geleverd worden. Altijd vooraf informeren welke kleuren te leveren zijn. 

Materiaalbeschrijving/Systeem­componenten
 • CapaCoustic Pastöskleber:
  Elastische lijm op basis van dispersie met minerale vulstoffen voor het verlijmen van het CapaCoustic Fine-putzträgerplatte 036/04 + 06. Prod.-Nr.: 037/11, Verpakking: 20 kg emmer
 • CapaCoustic Mineralkleber:
  Poedervormige, minerale mortel voor het verlijmen van de CapaCoustic Fine-Putzträger­platte 036/64+66. Prod.-Nr.: 037/12, Verpakking: 25 kg
 • CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte B1:
  Speciale, lichte en zeer poreuze minerale vezelplaat, hydrofoob voorbehandeld, brandklasse B1, moeilijk brandbaar.
 • Afmeting: 74 x 57 cm = 0,4218 m2/plaat.
Prod.-Nr. Dikte m2/pallet
036/04 40 mm 28,7
036/06 60 mm 19,4
 • CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte A2:
  Speciale, lichte en zeer poreuze minerale vezelplaat, hydrofoob voorbehandeld, brandklassen A2, onbrandbaar.
 • Afmeting: 74 x 57 cm = 0,4218 m2/plaat
Prod.-Nr. Dikte m2/Pallet
036/64 40 mm 28,7
036/66 60 mm 19,4
 • CapaCoustic Fine-Fugenspachtel:
  Goede te schuren voegmortel voor het afdichten van plaatnaden. Prod.-Nr.: 036/13, verpakking: 10 kg emmer
 • CapaCoustic Fine-Putz 0,7:
  Gebruiksklare, grond- en afwerkpleister op basis van dispersie, korrelgrootte 0,7 mm. kleur: wit.  Prod.-Nr.: 036/70, verpakking: 20 kg emmer
 • CapaCoustic Fine-Abschlußprofil:
  Abschlußprofil im Bereich von Bewegungs- und Dehnfugen, als Wandabschluß mit Schattenfuge sowie für kantenbündigen Putzabschluß. Länge: 3 m; Verpackung: 18-m-Bund
Prod.-Nr. Dikte
036/54 40 mm
036/56 60 mm

Afb. 1: Systzeemopbouw CapaCoustic Fine

Bild 3 (031285_CapaCoustic_Fine.jpg)

Geluidsabsorptie

CapaCoustic Fine abgehängt
Bild 5 (031287_Tabelle_Fine_abgehaengt.jpg)
Frequentie [Hz] CA Fine 40 mm αw = 0,70 CA Fine 60 mm αw = 0,65
αs Terts αp Octaaf αs Terts αp Octaaf
100 0,24 0,30 0,32 0,40
125 0,28 0,37
160 0,42 0,54
200 0,48 0,55 0,53 0,55
250 0,47 0,49
315 0,64 0,67
400 0,76 0,75 0,76 0,75
500 0,76 0,72
630 0,73 0,71
800 0,77 0,75 0,73 0,70
1000 0,74 0,71
1250 0,70 0,70
1600 0,67 0,65 0,70 0,70
2000 0,65 0,69
2500 0,64 0,70
3150 0,61 0,55 0,67 0,65
4000 0,58 0,67
5000 0,52 0,65
CapaCoustic Fine direct verlijmd
Bild 6 (031288_Tabelle_Fine_direktverklebt.jpg)


Frequenz [Hz] CA Fine 40 mm αw = 0,70 CA Fine 60 mm αw = 0,65
αs Terz αp Oktave αs Terz αp Oktave
100 0,33 0,30 0,24 0,35
125 0,19 0,31
160 0,39 0,47
200 0,45 0,65 0,53 0,60
250 0,65 0,65
315 0,92 0,68
400 0,82 0,80 0,63 0,65
500 0,77 0,64
630 0,75 0,68
800 0,72 0,70 0,67 0,65
1000 0,71 0,63
1250 0,70 0,62
1600 0,65 0,65 0,65 0,65
2000 0,64 0,63
2500 0,64 0,59
3150 0,65 0,70 0,53 0,60
4000 0,68 0,52
5000 0,71 0,50

Toepassing

In ruimten met geluidsweerkaatsing bestaat veelal de behoefte om de geluidsakoestiek te verbeteren. In voorkomende gevallen moeten geluidsabsoberende maatregelen worden genomen om een prettig vertoeven in zo'n ruimte te garanderen. 
CapaCoustic Fine is een naadloos, geluidsabsorberend systeem voor plafonds en wanden welke is opgebouwd uit een absorberend minerale vezelplaat en een poreuze pleisterlaag.

De akoestiek in een ruimte wordt met de toepassing van CapaCoustic Fine aanmerkelijk verbeterd en het nagalmeffect voorkomen.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

-

-

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Ondergrond

De vlakheidstolerantie van de ondergrond op wanden en plafonds moet conform DIN 18202, tabel 3, regel 6 zijn uitgevoerd.
De hier onderstaande grenswaarden moeten met een precisierei worden vastgesteld. Oneffenheden in de ondergrond kunnen met CapaCoustic Fine niet worden weggewerkt. In voorkomende gevallen de ondergrond vooraf egaliseren.

Afstand meetpunten in (m) Afwijking grenswaarde in (mm)
0,1 03
01 05
04 10
10 20
15 25

1.1 Massief wand- of plafondoppervlak  
Dit mag een behandelde of onbehandelde massieve wand- of plafondoppervlak zijn. Om een goed eindresultaat te verkrijgen moet de te behandelen ondergrond voldoende draagkrachtig zijn. 

1.2 Verlaagd of vrijhangend plafond 
1.2.1 De maximale toegestane draaglast van de plafondconstructie moet minimaal 18 kg/m2 zijn. Om een goed eindresultaat te verkrijgen moet de te behandelen ondergrond voldoende draagkrachtig zijn. 
1.2.2 Plaatvoegen in het plafond vooraf afdichten.
1.2.3 Bij het aanbrengen van de plafondconstructie de verwerkingsvoorschriften van de betreffende fabrikant in acht nemen.

Voorbereiding van de ondergrond

2 Voorbehandeling van de ondergrond

Om voldoende hechting van het CapaCoustic Fine-systeem op de ondergrond zeker te stellen uitsluitend toepassen op geschikte ondergronden.

2.1 Prefabbeton

Na reinigen voorstrijken met Caparol OptiGrund.

2.2 In het werk gestort beton
 
Eventuele ontkistingsolie, cementslijmhuid en andere stoffen die de hechting verminderen verwijderen. Oneffenheden in de ondergrond egaliseren met Capatect-Klebe- und Spachtel­­­­masse 190. 

2.3 Gipskartonplaten 
Gipskarton-platen voorstrijken met Putzgrund 610.

2.4 Kalkgipsputz

Voorstrijken met Putzgrund 610.

2.5 Overige ondergronden

Bij alle overige, niet genoemde ondergronden, eerst advies vragen bij de technisch adviseur van Caparol. Zonodig een hechtproef op het object met de CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte uitvoeren. 
De gemiddelde hechttreksterkte van de Akustik-Putz­trägerplatte op de ondergrond moet minimaal 0,0075 N/mm2 bedragen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuilt de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

Inhoudstoffen

Bevat 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie