CapaCoustic Pastöskleber

Gepatenteerd akoestisch pleistersysteem voor plafonds en wanden

caparol_pim_import/caparol_be/products/image/149519/048644_CapaCoustic_Pastoeskleber_037_11_20kg.png

Omschrijving

Systeembeschrijving
Het CapaCoustic Fine-systeem behaalt zijn akoestische werking uit een voorbehandelde akoestisch pleisterdragerpaneel die wordt afgewerkt met een speciale pleisterlaag met een open structuur. Door de speciale wijze van aanbrengen van de pleisterlaag wordt een oppervlak verkregen zonder voegen die geluidabsorberend is.

De akoestische pleisterlaag is zeer fijn van structuur en wordt hoofdzakelijk op plafonds toegepast. het behandelen van binnenmuren is ook mogelijk. Bij sterk mechanisch belaste muren adviseren wij om vanaf ca. 200 cm hoogte het systeem aan te brengen. 

CapaCoustic Fine kan op alle draagkrachtige ondergronden worden aangebracht. De toplaag, CapaCoustic Fine-Putz 07, kan af fabriek in lichte kleuren geleverd worden. Altijd vooraf informeren welke kleuren te leveren zijn. 

Materiaalbeschrijving/Systeem­componenten
 • CapaCoustic Pastöskleber:
  Elastische lijm op basis van dispersie met minerale vulstoffen voor het verlijmen van het CapaCoustic Fine-putzträgerplatte 036/04 + 06. Prod.-Nr.: 037/11, Verpakking: 20 kg emmer
 • CapaCoustic Mineralkleber:
  Poedervormige, minerale mortel voor het verlijmen van de CapaCoustic Fine-Putzträger­platte 036/64+66. Prod.-Nr.: 037/12, Verpakking: 25 kg
 • CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte B1:
  Speciale, lichte en zeer poreuze minerale vezelplaat, hydrofoob voorbehandeld, brandklasse B1, moeilijk brandbaar.
 • Afmeting: 74 x 57 cm = 0,4218 m2/plaat.
Prod.-Nr.Diktem2/pallet
036/0440 mm28,7
036/0660 mm19,4
 • CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte A2:
  Speciale, lichte en zeer poreuze minerale vezelplaat, hydrofoob voorbehandeld, brandklassen A2, onbrandbaar.
 • Afmeting: 74 x 57 cm = 0,4218 m2/plaat
Prod.-Nr.Diktem2/Pallet
036/6440 mm28,7
036/6660 mm19,4
 • CapaCoustic Fine-Fugenspachtel:
  Goede te schuren voegmortel voor het afdichten van plaatnaden. Prod.-Nr.: 036/13, verpakking: 10 kg emmer
 • CapaCoustic Fine-Putz 0,7:
  Gebruiksklare, grond- en afwerkpleister op basis van dispersie, korrelgrootte 0,7 mm. kleur: wit.  Prod.-Nr.: 036/70, verpakking: 20 kg emmer
 • CapaCoustic Fine-Abschlußprofil:
  Abschlußprofil im Bereich von Bewegungs- und Dehnfugen, als Wandabschluß mit Schattenfuge sowie für kantenbündigen Putzabschluß. Länge: 3 m; Verpackung: 18-m-Bund
Prod.-Nr.Dikte
036/5440 mm
036/5660 mm

Afb. 1: Systzeemopbouw CapaCoustic Fine

Bild 3 (031285_CapaCoustic_Fine.jpg)

Geluidsabsorptie

CapaCoustic Fine abgehängt
Bild 5 (031287_Tabelle_Fine_abgehaengt.jpg)
Frequentie [Hz]CA Fine 40 mm αw = 0,70CA Fine 60 mm αw = 0,65
αs Tertsαp Octaafαs Tertsαp Octaaf
1000,240,300,320,40
1250,280,37
1600,420,54
2000,480,550,530,55
2500,470,49
3150,640,67
4000,760,750,760,75
5000,760,72
6300,730,71
8000,770,750,730,70
10000,740,71
12500,700,70
16000,670,650,700,70
20000,650,69
25000,640,70
31500,610,550,670,65
40000,580,67
50000,520,65
CapaCoustic Fine direct verlijmd
Bild 6 (031288_Tabelle_Fine_direktverklebt.jpg)


Frequenz [Hz]CA Fine 40 mm αw = 0,70CA Fine 60 mm αw = 0,65
αs Terzαp Oktaveαs Terzαp Oktave
1000,330,300,240,35
1250,190,31
1600,390,47
2000,450,650,530,60
2500,650,65
3150,920,68
4000,820,800,630,65
5000,770,64
6300,750,68
8000,720,700,670,65
10000,710,63
12500,700,62
16000,650,650,650,65
20000,640,63
25000,640,59
31500,650,700,530,60
40000,680,52
50000,710,50

Toepassing

In ruimten met geluidsweerkaatsing bestaat veelal de behoefte om de geluidsakoestiek te verbeteren. In voorkomende gevallen moeten geluidsabsoberende maatregelen worden genomen om een prettig vertoeven in zo'n ruimte te garanderen. 
CapaCoustic Fine is een naadloos, geluidsabsorberend systeem voor plafonds en wanden welke is opgebouwd uit een absorberend minerale vezelplaat en een poreuze pleisterlaag.

De akoestiek in een ruimte wordt met de toepassing van CapaCoustic Fine aanmerkelijk verbeterd en het nagalmeffect voorkomen.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

-

-

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

3. Lijmen van de CapaCoustic
Fine-Putzträgerplatte
Belangrijk! Om een goed en strak eindresultaat te verkrijgen is het van groot belang dat het verlijmen van de platen met grote zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. 

3.1 Gereedmaken van de CapaCoustic Pastöskleber
De CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte 036/04–06 wordt met CapaCoustic Pastöskleber 037/11 verlijmd. De lijm voor verwerking grondig doorroeren tot een klontvrije massa ontstaat.
Om de droogtijd van de lijm te versnellen kan aan de lijm 10 tot 20 gew.% cement en tot 200 ml schoon en koud water worden toegevoegd. De toevoeging goed doorroeren tot een homogene massa. Let op! De houdbaarheid van het aangemaakte materiaal is dan niet meer van toepassing.

- Onbrandbaar A2
De CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte 036/64–66 verlijmen met de CapaCoustic Mineralkleber 037/12. De minerale lijm kan met de gebruikelijke pleisterspuitmachines (wormpomp) worden aangebracht. Handmatig aanbrengen is ook mogelijk. Aan de poederlijm ca. 5 tot 6 liter schoon, koud water toevoegen en met een sterk maar langzaam draaiend roerwerk doorroeren tot een homogene, klontvrije massa ontstaat. Het aangemaakte materiaal ca. 10 minuten laten staan en daarna nogmaals kort doorroeren. Indien nodig nog wat water toevoegen. Nooit meer materiaal aanmaken dan in ca. 2 tot 2½ uur verwerkt kan worden. Ingedikt materiaal niet meer verdunnen met water en verwerken.

3.2 Aanbrengen van de lijm
3.2.1 Het verlijmen van de Putzträgerplatte op de ondergrond gebeurt altijd aan de NIET voorbehandelde zijde. De lijm over het gehele oppervlak van de plaat aanbrengen (veel druk uitoefenen). Direct daarna met een spaan de lijmlaag met een 10 x 10 mm vertanding doorkammen.
3.2.2 Verbruik: ca. 3,4 kg/m2

3.3 Verlijmen van de plaat

De Putzträgerplatte worden in halfsteensverband op de ondergrond aangebracht. Gebruik een geschikte brede spaan (PU-spaan met groot oppervlak) om de plaat goed aan te drukken. Zorg er voor dat er geen lijmresten op de voorbehandelde voorzijde komt. De platen vlak, egaal en zonder openstaande voegen aanbrengen. Met een precisierei de vlakheid controleren.

3.4 Voegen in de ondergrond
De Putzträgerplatte moet bij voegen in de ondergrond, geen bewegende voegen, minimaal 10 cm overlappend worden aangebracht. Bewegende voegen moeten in het CapaCoustic Fine-systeem worden overgenomen.

3.5 Egaliseren van plaatvoegen
3.5.1 Voorbehandeling:
– Standaard-B1 
De CapaCoustic Fine-Fugenspachtel 036/13 wordt voor de verwerking met ca. 1000 ml schoon, koud water per 10 kg verpakking aangemaakt. 

– Onbrandbaar A2 
Voor het aanbrengen de CapaCoustic Fine-Putz 0,7 met een geschikt roermechanisme grondig doorroeren.
3.5.2 Egaliseren: 
De mortel in de plaatvoeg drukken. Let op! De voegmortel NIET glad afstrijken. Er moet een te veel aan materiaal aan het oppervlak zichtbaar zijn.
3.5.3 Droogtijd: 
Voordat verder gewerkt kan worden moeten de aangebrachte materialen goed doorgedroogd zijn. Bij een omgevingstemperatuur van 22 °C en een relatieve luchtvochtheid van 60% minimaal 48 uur droogtijd aanhouden. Tijdens het drogen voor voldoende ventilatie zorgen.
3.5.4 Verbruik: ca. 0,30 kg/m2
3.6 Schuren van het oppervlak
De plaatvoegen worden bijv. met het Capatect-Styropor-Schleifbrett (afmeting 230 x 110 mm, schuurpapier 16 met ronde korrel) onder lichte druk geschuurd. Machinaal schuren wordt afgeraden.
Naar keuze kan het gehele oppervlak geschuurd worden met bijv. het Capatect-Styropor- Schleif­brett 500 x 250 mm. 
Er op letten dat de fabrieksmatig aangebracht pleisterlaag tot max. 20% weggeschuurd wordt. De vlakheidstolerantie, DIN 18202, tabel 3, regel 7 met een precisierei testen. Afwijkingen door middel van schuren corrigeren.

Afstand meetpunten in (m)Afwijking grenswaarde in (mm)
0,102
0103
0408
1015
1520


4. Akustikputz
Belangrijk! 
Bij alle werkzaamheden zorgen voor schoon gereedschap van roestvrij staal.

4.1 Aanbrengen van de grondpleister
4.1.1 Gereedmaken van het materiaal:
De CapaCoustic Fine-Putz 0,7 ca. 3 minuten grondig doorroeren met een geschikt en schoon roermechanisme.
4.1.2 Aanbrengen van de grondpleister:
De CapaCoustic Fine-Putz 0,7 wordt met de spaan aangebracht en direct daarna met een 6 x 6 mm vertande spaan doorgekamd. Na een droogtijd van ca. 30 minuten de laag met een spackmes onder lichte druk en een hoek van 5° haaks op de doorgekamde laag gladtrekken.
Geringe spaanslagen, < 1 mm, hoeven niet verwijderd te worden.
Het systeem kan het beste worden aangebracht door drie ploegen. De eerste ploeg brengt de pleisterlaag aan, de tweede ploeg kamt de pleisterlaag met een vertande spaan door en de derde ploeg strijkt de laag glad met een spackmes. Na ca. 5 tot 10 minuten wordt het gladstrijken herhaald. Deze behandeling langzaam uitvoeren en met weinig druk zodat water naar het oppervlak getrokken wordt. Er op letten dat niet opnieuw spaanslagen zichtbaar worden. Na drogen is schuren niet meer mogelijk.
4.1.3 Droogtijd:
Voordat verder gewerkt kan worden moeten de aangebrachte materialen goed doorgedroogd zijn. Bij een omgevingstemperatuur van 22 °C en een relatieve luchtvochtheid van 60% minimaal 48 uur droogtijd aanhouden. Tijdens het drogen voor voldoende ventilatie zorgen.
4.1.4 Verbruik: 4,0–4,5 kg/m2

4.2 Aanbrengen van de eindlaag

4.2.1 Gereedmaken van het materiaal: 
zie 4.1.1
4.2.2 Aanbrengen van de pleisterlaag:
De werkwijze is gelijk als omschreven bij 4.1.2.
4.2.3 Droogtijd:
Voordat verder gewerkt kan worden moet de aangebrachte grondpleister goed doorgedroogd zijn. Bij een omgevingstemperatuur van 22 °C en een relatieve luchtvochtheid van 60% duurt de doordroging van het complete systeem enige dagen. Na een goede doordroging heeft het systeem zijn akoestische eigenschappen.
4.2.4 Verbruik: ca. 3,0–3,5 kg/m2

Ondergrond

De vlakheidstolerantie van de ondergrond op wanden en plafonds moet conform DIN 18202, tabel 3, regel 6 zijn uitgevoerd.
De hier onderstaande grenswaarden moeten met een precisierei worden vastgesteld. Oneffenheden in de ondergrond kunnen met CapaCoustic Fine niet worden weggewerkt. In voorkomende gevallen de ondergrond vooraf egaliseren.

Afstand meetpunten in (m)Afwijking grenswaarde in (mm)
0,103
0105
0410
1020
1525

1.1 Massief wand- of plafondoppervlak  
Dit mag een behandelde of onbehandelde massieve wand- of plafondoppervlak zijn. Om een goed eindresultaat te verkrijgen moet de te behandelen ondergrond voldoende draagkrachtig zijn. 

1.2 Verlaagd of vrijhangend plafond 
1.2.1 De maximale toegestane draaglast van de plafondconstructie moet minimaal 18 kg/m2 zijn. Om een goed eindresultaat te verkrijgen moet de te behandelen ondergrond voldoende draagkrachtig zijn. 
1.2.2 Plaatvoegen in het plafond vooraf afdichten.
1.2.3 Bij het aanbrengen van de plafondconstructie de verwerkingsvoorschriften van de betreffende fabrikant in acht nemen.

Voorbereiding van de ondergrond

2 Voorbehandeling van de ondergrond

Om voldoende hechting van het CapaCoustic Fine-systeem op de ondergrond zeker te stellen uitsluitend toepassen op geschikte ondergronden.

2.1 Prefabbeton

Na reinigen voorstrijken met Caparol OptiGrund.

2.2 In het werk gestort beton
 
Eventuele ontkistingsolie, cementslijmhuid en andere stoffen die de hechting verminderen verwijderen. Oneffenheden in de ondergrond egaliseren met Capatect-Klebe- und Spachtel­­­­masse 190. 

2.3 Gipskartonplaten 
Gipskarton-platen voorstrijken met Putzgrund 610.

2.4 Kalkgipsputz

Voorstrijken met Putzgrund 610.

2.5 Overige ondergronden

Bij alle overige, niet genoemde ondergronden, eerst advies vragen bij de technisch adviseur van Caparol. Zonodig een hechtproef op het object met de CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte uitvoeren. 
De gemiddelde hechttreksterkte van de Akustik-Putz­trägerplatte op de ondergrond moet minimaal 0,0075 N/mm2 bedragen.

Te gebruiken gereedschap:
Voor een goed eindresultaat de volgende gereedschappen gebruiken:

 • Precisierei, lengte van de rei zoals benoemd bij 1 voor het controleren van oneffenheden in de ondergrond 
 • Elektrisch roermechanisme, voor het mengen van de lijm en Akustikputz. Het roerwerk moet schoon zijn.
 • PU-bord met groot oppervlak, voor het aandrukken van de Akustik-Putzträgerplatte
 • Maatbeker, inhoud minimaal 1 liter zodat de Akustikputz steeds exact met dezelfde hoeveelheid water verdund kan worden.
 • Plekspaan, spaan van roestvrij staal voor het aanbrengen van de Akustikputz.
 • CapaCoustic getande spaan, vertanding 6 x 6 mm
 • Spackmes, roestvrij staal (60 mm) met ronde hoeken voor het gladstrijken van de grondpleister
 • Gladde spaan „Veneziaanse vorm" met ronde hoeken
 • Getande spaan, roestvrij staal en vertanding 10 x 10 mm voor het aanbrengen van de lijmlaag.
 • Klein Capatect-Styropor-schuurbord (afmeting 230 x 110 mm, ronde korrel-schuurpapier met korrel 16)
 • Groot  Capatect-Styropor-schuurbord (afmeting 500 x 250 mm, ronde korrel-schuurpapier met korrel 16)
 • Luchtontvochtiger met voldoende capaciteit, inzetten als ter plaatse onvoldoende droging wordt verkregen van de aangebrachte materialen.

Het gereedschap moet roestvrij en absoluut schoon zijn. Verontreinigde pleisters, bijvoorbeeld door mixen, zullen al bij de geringste vervuiling strepen geven in de pleisterlaag.

Plaatsen van een steiger:

Het totale oppervlak moet met één ononderbroken steiger te behandelen zijn zodat zonder aanzetten gewerkt kan worden. 

Inzetten van voldoende personeel:

Een werkploeg bestaat uit minimaal 4 man: 1 man maakt het materiaal aan, 2 man brengen de pleisterlaag aan op het plafond, 1 man kamt de pleisterlaag door of maakt het oppervlak glad. Minder personeel geeft een ongelijkmatig, niet functioneel eindresultaat. Bij grote oppervlakken zonder voegen naar verhouding meer personeel inzetten. 
De materialen moeten zonder onderbreking (geen pauzes) aangebracht worden.

Tolerantie dikteverschillen van de materialen

Per persoon kunnen de diktes van de aangebrachte materialen verschillen, de volgende toleranties zijn acceptabel: 
 • CapaCoustic Fine-Kleber: 
  2–5 mm
 • CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte: 
  Bij 40 mm: 40–42 mm, bij 60 mm: 60–62 mm
 • CapaCoustic Fine-Putz 07: 
  Grondpleister 1,5–2,5 mm
 • CapaCoustic Fine-Putz 07: 
  Eindlaag 1,0–2,0 mm

Vanwege de dikteverschillen kan geen exact verbruik worden aangegeven. Ook de werktijd kan verschillen door licht- of gordijnkoven, aansluitprofielen, lichtpunten etc. Voor een exact verbruik adviseren wij een 2 m2 groot proefvlak aan te brengen.


Eindresultaat:
Een goed eindresulaat hangt af van het zorgvuldig en op de juiste manier van aanbrengen van de materialen. Desondanks kunnen geringe spaanslagen, aanzetten of niveauverschillen voorkomen. Bij ongunstig lichtinval (strijklicht) kan dit extra zichtbaar zijn.

Normen:
De vlakheidstoleranties moeten conform DIN 18202, tabel 3, regel 6 worden toegepast.

Werkvoorzieningen:

Altijd schoon water gebruiken. De droging wordt niet door hydraulisch afbindende toeslagstoffen beïnvloed. Zorg voor optimale drogingsomstandigheden, dat is 22 °C en voldoende afzuiging van vochtige lucht. De pleisterlagen zijn niet te repareren. Indien mogelijk de CapaCoustic Fine aanbrengen aan het eind van een bouwproject om zo het risico van beschadigingen teverminderen.

Belangrijk! 
Aanraken van de droge eindlaag met vuile vingers moet voorkomen worden, draag zonodig witte, schone handschoenen bij montage van lampen, gordijnen etc.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuilt de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

Inhoudstoffen

Bevat 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie