CapaCoustic Spritzputz 1 mm

Naadloos plafondsysteem met als afwerking een spuitpleister met openstructuur.

Omschrijving

Omschrijving van het systeem
CapaCoustic Structure bestaat uit een onderconstructie van CD-profielen, speciale gipskartonplaten met gaten, een op het werk aan te brengen akoestisch vlies en als afwerking een spuitpleister met openstructuur.

CapaCoustic Structure is geschikt om een akoestisch oppervlak te realiseren zonder voegen. Uitsluitend binnen toe te passen. Het akoestische systeem wordt hoofdzakelijk op plafonds toegepast. Op wanden binnen wordt veelal boven het mechanisch belastbare deel, > 2 meter, het systeem toegepast.  

Er op letten dat de achterliggende luchtlaag dezelfde klimatologische omstandigheden heeft als de ruimte zelf om zo condensatie en daardoor vervuiling van het oppervlak te voorkomen.

Beschrijving van de materialen en systeem­componenten

Ondercontructie
De CD 60/27 plafondprofielen worden afgehangen aan de bovenconstructie. Hierop wordt direct de speciale gipskartonplaat met gaten en aan de achterzijde een vlies volgens voorschrift van de fabrikant bevestigd.
 • CapaTex Fix
  Transparant voorstrijkmiddel op basis van acrylaat.
 • Capacoll GK
  Dispersielijm, klaar voor gebruik, voor het verlijmenn van het CapaCoustic Premium Vlies.
 • CapaCoustic Premium Vlies NEU
  Speciaal glasvlies met een witte verflaag waarop de CapaCoustic Spritzputz wordt aangebracht. Prod.-nr.: 038/21, Rol van 50 m.
 • CapaCoustic Spritzputz 1,0 mm
  Gebruiksklare, akoestische spuitpleister op basis van dispersie met een open structuur voor het creëren van een zeer fijn pleisteroppervlak. Prod.-Nr.: 035/10, Inhoud: 25 kg
Materiaal Verbruik
CapaTex Fix ca. 150 ml/m2
Capacoll GK ca. 200 g/m2
CapaCoustic Premium Vlies 1 lfm/m2
CapaCoustic Spritzputz ca. 2 kg/m2

Afbeelding 1: Systeemopbouw CapaCoustic Fine
Bild 4 (031290_Unterkonstruktion.jpg)

Geluidsabsorbtie

CapaCoustic Structure hangend:
Bild 3 (031289_Tabelle_CC_Strucure.jpg)
Typ 125 250 500 1000 2000 4000
CA Structure 12/25 Q Gat holle ruimte 200 cm 0,45 0,55 0,59 0,48 0,42 0,38

Toepassing

In ruimten met een nagalm bestaat de behoefte om deze te reduceren.
Om deze nagalm te verminderen worden geluidsabsorberende systemen in dergelijke ruimten toegepast. Vaak worden hiervoor speciale gipskartonplaten met gaten en met een speciaal akoestisch vlies behandeld, toegepast. Het geluid wordt verder gereduceerd door de holle ruimte achter het systeem.

Het reduceren van het galmende geluid wordt bereikt als trillingen bij geluidverspreiding wordt opgenomen door gasdeeltjes in de lucht, welke weer worden geabsorbeerd door de poreuze en open oppervlaktestructuur van de CapaCoustic Structure.

Speciale toepassingen kunnen zijn:
Kantoren en telefooncentrales,
Winkels,
Restaurants, kantines,
Scholen en kinderdagverblijven,
Verzamelgebouwen,
Collegezalen,
Musieklokalen etc.

Verwerkingsomstandigheden

De verwerkingstemperatuur mag niet lager zijn dan 12 °C. De relatieve luchtvochtigheid moet min. 30 % maar mag niet meer dan max. 70 % zijn!

Voordat gestart wordt met de werkzaamheden moet eerst bepaald worden hoe de platen worden aangebracht, rekening houdend met de lichtinval (-90° t.o.v. het raam). 
De onderconstructie, inclusief de plafondplaten, mogen nooit direct tegen de wand of andere bouwdelen worden bevestigd. Er mag geen direct contact zijn met de wand.

Plafondonderbrekingen zoals lichtkoepels e.d. moeten voor montage worden bepaald en zodanig worden uitgevoerd dat ze het totale plafondsysteem niet nadelig beïnvloeden.
Na het aanbrengen van de sierpleister voor voldoende ventilatie zorgen. Het verschillend opwarmen en afkoelen tijdens montage en drogen van de sierpleister moet voorkomen worden. Scheurvorming is anders niet uit te sluiten.

Drukverschillen tussen de holle ruimte tussen het plafondsysteem en de ruimte zelf moet voorkomen worden anders is vanwege fysicalische eigenschappen (plaatselijke) vervuiling niet uit te sluiten. Dit kan voorkomen worden door o.a. schaduwvoegen aan te brengen bij aansluitingen op andere bouwdelen.
Tevens erop letten dat de klimatologische omstandigheden in de holle ruimte tussen het plafondsysteem en de ruimte zelf gelijk is, condensatie en daardoor vervuiling is anders niet uit te sluiten.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Technische informatie

Veiligheidsblad