Disbofein 333 Feinschicht

Kwartsverf met een fijne korrel op basis van acrylaat voor cellenbetonplaten.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/90312/035490_Disbofein_333_25_KG.png

Toepassing

Kwartsverf voor het afwerken van cellenbetonplaten.

Eigenschappen

Disbofein 333 Feinschicht voldoet aan de eisen die fabrikanten van cellenbeton stellen.

  • waterdampdoorlatend
  • lage capilaire wateropname
  • enigszins elastisch
  • weinig spatten bij spuiten en structureren
  • bijzonder goed te verspuiten

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie.

Verpakking

25 kg

Kleur

Wit (ca. RAL 9010).
Andere kleuren, tegen meerprijs leverbaar.

Met maximaal 10% AVA eigenhandig op kleur te brengen. De refelctiewaarde moet groter zijn dan 20.

Kleurvast conform BSF nr. 26:
Bindmiddel: klasse B
Pigment: groep 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij en droog bewaren.
In gesloten verpakking max. 12 maanden houdbaar

Soortelijke massa

ca. 1,6 g/cm3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

< 2 m

Wateropnamecoëfficiënt

< 0,04 kg/(m2 · h0,5) klasse w3 (laag) conform DIN EN 1062

Geschikte ondergronden

Nieuwe en geschilderde  cellenbetonplaten.
De ondergrond moet schoon, droog,draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak van cellenbeton grondig afborstelen en reinigen.
Reparaties met een diepte van 5 mm of meer uitvoeren met Disbofein 331 Reparaturmörtel.
Oneffenheden met een diepte tot 5 mm uitvlakken met Disbofein 332 Spachtel.

Gereedmaken van het materiaal

Roer het materiaal goed door. De eerste laag en de afwerklaag verdunnen met water tot maximaal 5%.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met een roller
De eerste laag opbrengen met een lamsvachtroller. De afwerklaag per cellenbetonplaat aanbrengen met een lamsvachtroller en direct in één richting narollen met een structuurroller (zoals moltropeen) in de gewenste structuur.


Aanbrengen met spuitapparatuur
Disbofein 333 Feinschicht kan ook met geschikte spuitapparatuur worden aangebracht. Het materiaal na aanbrengen gelijkmatig verdelen met een lamsvachtroller. De afwerklaag met een structuurroller (zoals moltopreen) in één richting narollen. Niet verwerken in de directe zon, sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in- nat zonder onderbreking doorwerken.  Niet gebruiken op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Opbouw van het verfsysteem

Cellenbeton
Op nieuwe, onbehandelde cellenbeton oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Disbofein 329 Grundschicht. Alternatieve grondlaag Disbofein 333 Feinschicht verdund met max. 5% water. Afwerken met Disbofein 333 Feinschicht.

Wapeningslaag
Draagkrachtige, oude verflagen reinigen en afhankelijk van de zuiging voorstrijken met Capagrund, Tiefgrund TB of OptiGrund ELF. Capatect Gewebe 650/110 in de eerste natte laag Disbofein 333 Feinschicht over het gehele oppervlak zonder blazen inbedden en aandrukken met een roestvrijstalen spaan. Vrijliggend weefsel bij overgangen en V-naden na drogen van de tussenlaag wegsnijden. V-naden en voegen niet meebehandelen. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Disbofein 333 Feinschicht. De eindafwerking gelijkmatig aanbrengen en in één richting structureren met een structuurroller (bijv. moltopreen).

Verbruik

Eerste laag 0,9 kg/m2
Afwerklaag 0,9 kg/m2
Bij de behandeling van nieuw cellenbeton is een minimum verbruik van 1,8 kg/m2 noodzakelijk. Wordt een wapening toegepast dan moet het minimum verbruik van het totale verfsysteem ca. 3 kg/m2 zijn.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid tussen de 4 en 12 uur droog.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn

Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet
eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid
onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokaleregelgeving.

Productcode

M-DF02

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be