DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium

Transparante epoxyhars als voorstrijkmiddel voor vloeren.
Twee componenten (2K).
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/210847/061203_DISBON_Disbo_Pur_420.png

Toepassing

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium geeft een duurzame, optimale hechting ook bij sterke schommelingen in temperatuur en vochtigheid, bevat geen schadelijke stoffen en heeft een minimale emissie; daardoor uitstekend geschikt in gevoelige, openbare ruimten zoals wachtkamers, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen etc. Af te werken met DisboXID 421 2K-EP-Beschichtung Premium en andere vloercoatings van Caparol.

Als voorstrijkmiddel en schraaplaag te gebruiken op minerale ondergronden in o.a. fabriekshallen, opslagloodsen, kantoren etc.

Tevens als bindmiddel voor Disboxid 946 Mörtelquarz voor het maken van holle plinten en reparaties.
Zowel glad als antislip uit te voeren. Door gieten zijn scheuren af te dichten.
Op vers gestort beton wordt een te snelle droging voorkomen.
Als egalisatielaag toe te passen in het Parkhaus-System Disboxid OS 8 E.MI II
Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Eigenschappen

  • minimale emissie
  • getest door TÜV op schadelijke stoffen
  • toegelaten door het Deutschen Institut für Bautechnik
  • benzylalcohol- en alkylfenolvrij
  • hoog indringend vermogen
  • zeer goede hechting op beton

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, oplosmiddelvrij en laag visceus.

Verpakking

1 kg, 5 kg en 10 kg metalen-combi-verpakking 
25 kg verpakking (basis 17,5 kg metalen hobbock en harder 7,5 kg metalen emmer)

Kleur

Transparant

Met Disboxid 980 NEFA®POX kleurpasta's op kleur te maken.
Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In gesloten verpakking bij 20 °C ca. 12 maanden 2 jaar houdbaar.
Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 90 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 43 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 197 s

Drukvastheid

ca. 89 N/mm2

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, vormvast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
Op cementhoudende reparaties , met kunststoftoeslagstoffen de hechting middels een proefvlak testen. 
De ondergrond moet een treksterkte hebben van >1,5 N/mm2. De laagste waarde mag niet lager zijn dan 1,0 N/mm2.
  
Let op: Bij toepassing op een onbehandelde betonnen oppervlak altijd 5 - 8% verdunnen met                          Disboxid 431 verdunning.

Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%
Anhydrietvloer max. 0,5 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%
Optrekkend vocht mag niet voorkomen. Bij anhydriet- en magnesietvloeren moet aan de achterzijde van de vloer een dampremmende laag aanwezig zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen.
Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln.

Gereedmaken van het materiaal

Harder toevoegen aan basismateriaal. Met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa ontstaat. Overgieten in een andere bus en nogmaals doorroeren.
Wanneer het materiaal in kleur moet worden aangebracht aan het basismateriaal de kleurpasta (1 flacon Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste = 0,8 kg op 25 kg DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium)  toevoegen en doorroeren.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 7 : 3 gew.delen

Verwerkingsmethode

Materiaal aanbrengen met gummirakel, borstel, speciale roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Gemengd materiaal op het oppervlak gieten en met een gummirakel gelijkmatig verdelen. Eventuele glansplekken met een halflangharige roller nabewerken. De natte laag naar behoefte instrooien. Voor een antislip afwerkinglaag, die met een roller wordt aangebracht, en bij Disboxid 946 Mörtelquarz de grondlaag met Disboxid 943/944 Einstreuquarz instrooien. Een daaropvolgende afwerking, die met een spaan wordt aangebracht, met Disboxid 942 Mischquarz instrooien.
Een niet-ingestrooide grondlaag moet bij 20 °C kamertemperatuur binnen 16-24 uur met de navolgende lagen opnieuw bewerkt worden. Bij hogere temperaturen moet de coating worden afgezand.

Verzegelen
Materiaal in 1-2 arbeidsgangen, zoals onder punt 1 beschreven, opbrengen.
Voor een antisliplaag de eerste nieuwe laag naar gewenste ruwheid met Disboxid 943/944 Einstreuquarz of een ander gebruikelijk materiaal zoals Durop of Silicium-Carbid instrooien.

Schraaplaag
Vlakke ondergrond met een fijne structuur
Schraaplaag samenstellen uit:

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium: 1 gew.-deel
Disboxid 942 Mischquarz: 1,5 gew.-delen

Niet vlakke, ruwe ondergrond

Schraaplaag samenstellen uit:

DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium: 1 gew.-deel
Kwartszand: 1,5 gew.-delen (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz 1 : 1 gemengd)

Schraaplaag op het oppervlak gieten en met een plekspaan gelijkmatig verdelen. Aansluitend met een stekelroller ontluchten. De schraaplaag naar behoefte instrooien.
Zeer poreuze en ruwe ondergronden, voor het opbrengen van de schraaplaag met DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium gronden.

Troffelvloer
Vloeroppervlakken, zoals onder hier boven beschreven, gronden. Mortel samenstellen uit:
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium: 1 gew.deel
Disboxid 946 Mörtelquarz: 10 gew. delen
Het bindmiddel in 5 kg-verpakking is op twee 25 kg-zakken Mörtelquarz mengklaar afgestemd. Mörtelquarz in een dwangmenger doen, het gemengde bindmiddel onder een lopend roerwerk toevoegen en 3 minuten intensief mengen. De mortel nat-in-nat op de nog natte grondlaag of op de reeds uitgeharde, ingestrooide grondlaag aanbrengen, verdichten en aansluitend met een kunststoffen of roestvrijstalen spaan gladmaken. Bij het aanbrengen de mortel vooraf op de korrel glad trekken. Om een vloeistofdichte of antislip oppervlak te verkrijgen, de mortel zoals onder punt 2. beschreven met een laag beschermen. Door toevoeging van ca. 2 gew.% Disboxid 952 Stellmittel eventuele luchtgaatjes afdichten

Toepassing als curing-compound
Om snelle verdamping van het vocht uit de betonnen ondergrond te verhinderen moet op de versgestorte vloer zo snel als mogelijk een beschermlaag worden aangebracht. Het juiste tijdstip is bij een beton met een water-cementfactor van < 0,55 wz  als deze is te belopen (bij 20° C veelal na enige uren), zonder dat een voetafdruk zichtbaar blijft.
Het materiaal uitsluitend op ondergrond aanbrengen die met een plekspaan is glad getrokken zonder dat daarbij een cement-slijmhuidje is ontstaan. Voordat het materiaal wordt aangebracht mag er geen gesloten waterfilm aan het oppervlak aanwezig zijn.

Let op: Het betonnen oppervlak mag niet (glad) gevlinderd zijn.

Voordat het materiaal wordt aangebracht de ondergrond eerst met een stalen- of kunststofbezem (Piasara) opruwen om zo een eventueel aanwezige cement-slijmhuid te verwijderen en het oppervlak een betere capillaire werking te geven.
Het materiaal met een rubberen wisser gelijkmatig aanbrengen. Na ca. 10–15 minuten bij 20° C  voor een gelijkmatige verdeling de laag in een kruislaag narollen.
Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond de juiste hoeveelheid materiaal aanbrengen, zodanig, dat er geen plassen ontstaan.
De coatinglaag controleren of deze poriëndicht is. Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen. De nog natte laag afzanden met Disboxid 943 Einstreuquarz.

Verbruik

Grondlaagca. 200–400 g/m2
Verzegelenca. 200–400 g/m2
per laag
Schraaplaag
vlakke ondergrond met een fijne structuur
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 1 kg/mm/m2
Niet-vlakke, ruwe ondergrond
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 660 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
ca. 500 g/mm/m2
Troffelvloer
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 190 g/mm/m2
ca. 1,9 kg/mm/m2
Curing-compound
DisboXID 420 2K-EP-Grundierung Premium
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 30–600 g/m2
ca. 1 kg/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Plaatselijke reparaties op balkonvloeren is mogelijk.  Omdat de uitzetting van de EP-mortel en het beton verschillend is kan een behandeling op het totale oppervlak niet plaatsvinden in verbang met mogelijke scheurvorming.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatiieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten.
Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor omgeving en ondergrond. De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer bedragen dan 80%. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 3 °C boven de dauwpunttemperatuur liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minimaal 12 uur en maximaal 24 bedragen. Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen als niet wordt ingestrooid. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.
Let op: Bij toepassing als Curing-compound bij 20° C na 2 dagen met een  dunne coating (rollaag) en na 5 dagen met een dikke coating (gietcoating of mortel, instrooilaag) verder werken.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur te belopen, mechanisch te belasten na 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen het uitharden.
Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere werkonderbreking met Disboxid 419 Verdünner.

Certificaat

op aanvraag

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Massa

Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.


Harder
Schadelijk bij inslikken en bij inademing
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voorkom lozing in het milieu.
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bevat: Bisfenol-Epichloorhydrinehars met een gemiddeld moleculegewicht <= 700, Bisfenol-F-Epoxyhars MG < 700, Oxiran, Mono[(C13-15-alkyloxy)methyl]derivate, 1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)-2,2-dimethylpropan.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

CE-markering


ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

081)

1119

DIS-420-010265
EN 1504-2:2004
Beschermproduct voor oppervlakken - Coating
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f en ZA.1g
Disboxid PHS-System OS 8 E.MI II
Lineaire krimp< 0,3 %
Drukvastheidklasse I
slijtageweerstand 1)massaverlies
CO2-doorlaatbaarheidSD > 50 m
Waterdamp-doorlaatbaarheidKlasse III
Capillaire wateropname en waterdoorlaatbaarheidw < 0,1 kg/m2 x h0,5
Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen> 2,0 (1,5) N/mm2
Bestendigheid tegen sterke chemische stoffenhardheidsverlies < 50%
Slagvastheidklasse I
Afscheurtest om de hechtvastheid te beoordelen≥ 2,0 (1,5) N/mm2
Brandverloopklasse Bfl- s1
Gripklasse III

1) Hierboven moeten voor OS 8 aan de eisen van EN 13813 voldaan zijn.
2)
De waarde tussen haakjes is de kleinst toegelaten enkele waarde.

EN 1504-2
In de norm EN 1504-2 „Producten en systemen voor de bescherming en raparaties van betonconsrtucties - deel 2: Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton" is vastgelegd aan welke eisen producten voor de bescherming van beton moeten voldoen.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat op de verpakking.


Prestatie conform EN 13813

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt 

08 

DIS-420-010265 
EN 13813:2002
Dekvloer in kunsthars/Kunstharscoating voor gebruik binnen
EN 13813:SR-Bfl s1-B1,5-AR1-IR4
BrandverloopBfl -s1
Emissie van bijtende substantiesSR
Slijtageweerstand< AR1
Trekvastheid> B1,5
Stootvastheid> IR4

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat op de verpakking.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be