• facebook
 • youtube
Producten | Betonbescherming / Vloer... | Vloeren voorstrijken | Disboxid 462 EP-Siegel N...

Disboxid 462 EP-Siegel NEU

Transparant voorstrijkmiddel voor minerale vloeroppervlakken op basis van epoxyhars. Twee componenten (2K).

  Toepassing

  Als voorstrijk- of reparatielaag onder Disbon-vloercoatings en de Disboxid Parkhaus-systemen OS 8, OS 11 a en b Neu.
  Als bindmiddel voor Disboxid 946 Mörtelquarz voor het repareren van slijtvaste industriële
  werkvloeren en voor het opnieuw profileren van beschadigingen.
  Als gladde- of antisliplaag.
  Voor het vullen van scheuren.

  Getest conform AgBB-testcriteria van de emmissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing
  binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten)
  wordt door milieu- en gezondheids-instanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele
  (gevoelige) ruimten zoals bijv. dagverblijven als norm gesteld.

  Eigenschappen

  • dringt diep in de ondergrond
  • geeft een glad oppervlak
  • goed bestand tegen chemicaliën
  • langdurig met water te belasten
  • extreem mechanisch te belasten
  • voldoet aan de eisen van de DIN EN 1504-2 en DIN V 18026: het beschermen van betonnen oppervlakken.

  Materiaalbasis

  2K-epoxyhars, laag visceus, total solid.

  Verpakking

  • 2,5 kg en 10 kg metalen combi-verpakking
  • 25 kg verpakking (massa 18,75 kg  en verharder 6,25 kg metalen verpakking)
  • 800 kg verpakking (3x massa 200 kg vaten en 1x verharder 200 kg vat).

  Kleur

  Transparant.

  Met Disboxid 980 NEFA®POX-kleurpasta's op kleur te brengen.
  Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
  weersinvloeden.
  Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën
  (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden.
  Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

   

  Opslag

  Koel en droog bewaren.
  In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere
  temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

  Soortelijke massa

  ca. 1,1 g/cm3

  Drogelaagdikte

  ca. 95 µm/100 g/m2

  Slingerhardheid conform König

  ca. 130 sec.

  Shore-hardheid (A/D)

  ca. D 80

  Drukvastheid

  Bindmiddel > 70 N/mm²
  Mortel 1:10 > 95 N/mm²

  Viscositeit

  20 °C, ca. 430 mPas

  Buig-treksterkte

  Bindmiddel ca. 75 N/mm²
  Mortel 1:10 ca. 30 N/mm²

  Geschikte ondergronden

  Beton en cementdekvloer
  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
  De drukvastheid van de ondergrond moet >25 N/mm² zijn.
  Op cement- en kunststofhoudende reparaties de verdraagzaamheid testen.

  De ondergrond moet een hechttreksterkte hebben van >1,5 N/mm², waarbij de laagste waarde niet
  lager mag zijn dan 1,0 N/mm2.
  Vochtgehalte ondergrond:
  Beton en cementdekvloer max. 4 gew.% (CM-methode)

  Is optrekkend vocht aanwezig dan moet een poriënvrije grondlaag worden aangebracht met Disboxid
  420 E.MI Primer of Disboxid 462 EP-Siegel. De hechttreksterkte moet dan zijn >2,0 N/mm², waarbij de laagste waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2.

  Andere soorten ondergronden laten adviseren door een technisch medewerker van DAW Nederland.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Cementhoudende ondergronden voorbehandelen door middel van stofarmstralen met stofafzuiging. Straalmiddel afstemmen op de ondergrond en de te verwijderen laag. Diamantschuren uitsluitend toepassen op kleine oppervlakken zoals bijv. bij de randen.
  1K- en slechthechtende 2K-verflagen geheel verwijderen.
  Harde 2K-verflagen reinigen, mechanisch schuren of matstralen.
  Reparaties in de ondergrond uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln.
  Siliconenhoudende producten (bijv. kit) niet toepassen om een slechte hechting te voorkomen.
  Verzelhoudende ondergronden (staal- of kunststofvezels) moeten na het aanbrengen van de grondlaag geschuurd worden en nogmaals worden gegrond. De vezels mogen niet door de laag steken.

  Gereedmaken van het materiaal

  Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals grondig doorroeren.

  Wanneer het materiaal in kleur moet worden aangebracht aan het basismateriaal de kleurpasta (1 flacon Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste = 0,8 kg op 25 kg Disboxid 462 EP-Siegel) toevoegen en doorroeren.

  Om het uitharden van het materiaal te versnellen kan tot maximaal 5,5 % (van de totale hoeveelheid) Disboxid 903 EP-Rapid aan de harder worden toegevoegd. Pas daarna de harder aan de massa toevoegen.

  Mengverhouding

  Massa : verharder = 3 : 1 gewichtsdelen
  Massa : verharder = 100 : 37 volumedelen

  Verwerkingsmethode

  Afhankelijk van de toepassing het materiaal verwerken met een gummirakel, borstel, roller of spaan.

  Opbouw van het verfsysteem

  Grondlaag
  Het gemengde materiaal op het oppervlak gieten en met een gummirakel gelijkmatig verdelen. Eventuele glanzende plekken nabehandelen met een halflange lamsvachtroller of blokwitter.
  Bij een sterk zuigende ondergrond kan een tweede voorstrijklaag noodzakelijk zijn.
  De natte voorstrijklaag naar behoefte instrooien.
  Voor een antislip afwerking, die met een roller wordt aangebracht, de voorstrijklaag instrooien met Disboxid 943/944 Einstreuquarz.
  Bij een volgende gietafwerking, die met een spaan wordt aangebracht, de voorstrijklaag
  instrooien met Disboxid 942 Mischquarz. Op een niet-ingestrooide voorstrijklaag moet
  binnen 24 uur de volgende laag worden aangebracht.

  Transparante afwerklaag
  Het materiaal in 1 of 2 lagen aanbrengen als omschreven bij grondlaag. Voor een antislip afwerking de eerste, nog natte laag afzanden met Disboxid 943/944 Einstreuquarz, Durop Granitsplitt of Silicium Crabid naar behoefte.

  Schraaplaag
  Oneffen, licht ruwe ondergrond
  Disboxid 462 EP-Siegel Neu, 1 gew. deel
  Disboxid 942 Mischquarz, 1,5 gew. delen met elkaar mengen.
  Bij niet-egale, ruwe ondergronden

  Oneffen, ruwe ondergrond
  Disboxid 462 EP-Siegel Neu, 1 gew. deel
  Quarzsand 1,5 gew. delen
  (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz 1:1 gemengd) met elkaar mengen.
  Het materiaal op het voorbehandelde oppervlak gieten en met een spaan gelijkmatig verdelen.
  Aansluitend met een stekelroller ontluchten. De schraaplaag naar behoefte afzanden.
  Zeer ruwe en sterk zuigende ondergronden voor het aanbrengen van de schraaplaag voorstrijken met Disboxid 462 EP-Siegel Neu.

  Troffelvloer
  De ondergrond voorstrijken zoals beschreven bij grondlaag.
  Disboxid 462 EP-Siegel Neu, 1 gew. deel
  Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 gew. delen met elkaar mengen.
  Het bindmiddel in 2,5 kg verpakking is afgestemd op 25 kg verpakking mortelkwarts.
  De mortelkwarts in een tegenstroommenger gieten en het apparaat aanzetten. Het gemengde bindmiddel toevoegen en gedurende 3 minuten intensief mengen. De mortel nat-in-nat op de voorstrijklaag of op de reeds hard geworden, ingestrooide voorstrijklaag aanbrengen, verdichten en aansluitend met een kunststoffen of roestvrijstalen spaan gladstrijken.
  Bij mortelvloeren vooraf de laagdikte instellen.
  Om het oppervlak voldoende vloeistofdicht of antislip te maken, afwerken zoals beschreven onder transparante afwerking. De troffelvoer voor een eventuele afwerking met Disboxid 462 EP-Siegel Neu deze mengen met ca. 2 gew. -% Disboxid 952 Stellmittel om de poriën af te dichten.

  Holle plint (diameter 5 cm)
  Een grondlaag aanbrengen als boven omschreven. Reparatiemortel samenstellen uit:
  Disboxid 462 EP-Siegel, 1 gew.-deel
  Disboxid 946 Mörtelquarz, 10 gew.-delen
  Het aangebrachte materiaal met geschikt gereedschap modelleren tot een holle plint met een straal van 5 cm.

  Parkhaussystemen OS 8 en OS 11 a + b
  Raadpleeg het overzicht van de Parkhaussystemen.

  Verbruik

  Grondlaag ca. 200–400 g/m2
  Transparante afwerklaag ca. 250–500 g/mper laag
  Schraaplaag
  Oneffen, licht ruwe ondergrond
  Disboxid 462 EP-Siegel NEU
  Disboxid 942 Mischquarz
  ca. 660 g/mm/m2
  ca. 1 kg/mm/m2
  Oneffen, ruwe ondergrond
  Disboxid 462 EP-Siegel NEU
  Disboxid 942 Mischquarz
  Disboxid 943 Einstreuquarz
  ca. 660 g/mm/m2
  ca. 500 g/mm/m2
  ca. 500 g/mm/m2
  Troffelvloer*
  Disboxid 462 EP-Siegel NEU
  Disboxid 946 Mörtelquarz
  ca. 190 g/mm/m2
  ca. 1,9 kg/mm/m2
  Holl plint
  Disboxid 462 EP-Siegel NEU
  Disboxid 946 Mörtelquarz
  ca. 150 g/m
  ca. 1,5 kg/m

  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
  * Het uitvoeren van plaatselijk reparaties op balkonvloeren is mogelijk. Het egaliseren over het gehele betonnen oppervlak is niet mogelijk vanwege het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen de EP-mortel en het beton. Scheurvorming is dan niet uit te sluiten.

  Verwerkingstijd

  Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 30 minuten. Bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid wordt de verwerkingstijd verkort tot 20 minuten.
  Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
  De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

  Wachttijd

  De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 15 uur en maximaal 24 uur bedragen. Bij een langere wachttijd moet de coating die niet is afgezand worden geschuurd. Is Disboxid 903 EP-Rapid toegevoegd, dan moet altijd worden afgezand als niet dezelfde dag (max. 12 uur) de volgende laag wordt aangebracht.

  Wachttijd bij toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid
  Disboxid 462 EP-Siegel NEU Aantal 0,5 liter verp.
  Disboxid 903 EP-Rapid
  bij 10° C bij 20° C
  2,5/ 10 / 25 kg - 36 uur 15 uur
  25 kg 1 verpakking 22 uur 7 uur
  25 kg 2 verpakkingen 17 uur 5 uur
  25 kg 3 verpakkingen 14 uur 4 uur
  10 kg 1 verpakking 17 uur 5 uur

  Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

  Tijdens het uitharden het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 3 dagen te belasten en na ca. 7 dagen volledig uitgehard.
  Hogere temperaturen en toevoeging van Disboxid 903 EP-Rapid verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik en bij een langere pauze reinigen met Disboxid 419 Verdünner.

  Certificaat

  Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.
  Conform EU richtlijn

  Massa
  H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
  P273 Voorkom lozing in het milieu.
  P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

  P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  Bevat bisfenol-A-epichloorhydrine en epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht <= 700) Bisphenol-F-Epoxidharz MG < 700 Alkylglycidylether (C13/C15). Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Harder
  H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
  P273 Voorkom lozing in het milieu.
  P281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

  P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.


  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde voor dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l. Dit product bevat max. 110 g/l VOS.

  CE-markering

  CE: 081) 1119 DIS-462-01240 EN 13813:2002

  CE: 
  13 DIS-462-001240 EN 13813:2002

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  De verwerkings-, reinigings- en onderhoudsvoorschriften van Disbon toepassen.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba

  Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

  Fax: (+32) (0)11 52 56 07

  E-mail: info-tech@daw.be

  www.caparol.be

  • Afdrukken
  • Terug naar boven