CapaTex - Binnenmuurverf

Goed dekkende en schrobvaste kunststoflatex-binnenmuurverf voor matte oppervlakken.

Toepassing

Hoogwaardige, schrobvaste binnenmuurverf waarbij de structuur van het oppervlak behouden blijft.
Capatex is vrij van oplosmiddelen en daarom ook in gevoelige ruimten toe te passen. Bijzonder geschikt als renovatie-muurverf en als afwerking op rauhfaser- en structuurbehang en Capaver Glasvezel-weefsel.

Eigenschappen

  • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
  • met water te verdunnen
  • milieusparend, minimale emissie
  • reukarm
  • waterdampdoorlatend µd <0,1 m
  • eenvoudig te verwerken

Materiaalbasis

Kunstharslatex

Verpakking

  • Standaard en ColorExpress
    5 Liter en 10 liter

Kleur

Wit.

Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen met kleuren uit de 3D-, CaparolColor-, AmphiSilan/Sylitol- en andere kleurenwaaiers.
Capatex kan op kleur worden gebracht met Amphibolin- of CaparolColor-mengkleuren.
Om kleurverschillen te voorkomen dient de totaal benodigde hoeveelheid in één keer gemengd te worden.
Bij afname van tenminste 100 liter kan Capatex af fabriek op kleur geleverd worden.
Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Mat, conform DIN EN 13 300

Opslag

Koel, maar vorstvrij

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens gering afwijken.

Natteslijtage

Klasse 2, is schrobvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 1, bij een verbruik van 8 m²/l of ca. 125 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,50 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleister-lagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren, afstoffen en voorstrijken met Caparol Tiefgrund TB.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Zachte en geschuurde gipsreparaties eerst voorstrijken met Caparol Tiefgrund TB. Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Metselwerk van kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende lagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaPrim Decor. Matte, zwak zuigende oppervlakken reinigen en zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
Niet goed hechtende, minerale verflagen mechanisch verwijderen. Het oppervlak afstoffen en voorstrijken met Caparol Tiefgrund TB.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Impregneren met Caparol Tiefgrund TB.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en papierresten wegwassen. Impregneren met Caparol Tiefgrund TB.
 
Oppervlakken, die besmet zijn met schimmel
De schimmel verwijderen en het oppervlak behandelen met een schimmeldodend preparaat, volgens gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Laten drogen en schilderen.
 
Oppervlakken met nicotine-, roet-, olie- of vetvlekken
De oppervlakken reinigen en voorstrijken met IsoGrund Ultra fein.
Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met Isodeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Capatex kan met kwast, roller of airless-spuitapparatuur worden verwerkt.

Airlessspuitapparatuur
spuithoek 40-50o
nozlle 0,019"-0,021"
druk 150-180 bar

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag Capatex aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.
Op een sterk zuigende ondergrond of een ondergrond met kleurcontrast is het noodzakelijk eerst een grondlaag aan te brengen met Capatex, verdund met 10% water.

Verbruik

Ca. 125 ml/m² per laag op een glad oppervlak. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
 Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur over te schilderen. Volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen. Het gereedschap tijdens werkonderbrekingen in de verf laten staan.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbrekingen nat-in-nat doorwerken. Bij oppervlakken met een ongunstig lichtinval (strijklicht) CapaSilan toepassen. Donkere kleuren kunnen bij mechanische belasting strepen geven. In voorkomende gevallen een deklaag aanbrengen met PremiumColor.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik

 

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Damp en spuitnevel niet inademen.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

 Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie. Consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaal en verpakking conform de locale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

M-DF01

Inhoudstoffen

Bevat polyvinylacetaathars, titaandioxide, silicaat, water, additieven en conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium

Koeltorenlaan 2

3550 Heusden-Zolder

Belgium

Tel: +32 11 60 56 30

Fax: +32 11 52 56 07

E-mail: info@caparol.be