• facebook
 • youtube
Producten | Binnenmuurverven | Mat | PremiumClean

PremiumClean

Zeer goed te reinigen, matte binnenmuurverf voor oppervlakken die zwaar worden belast.

  Toepassing

  PremiumClean is uitermate geschikt op muren en plafonds die veelvuldig gereinigd moeten worden. Ondanks het matte oppervlak is de verflaag uitstekend te reinigen.
   
  PremiumClean is bestand tegen in water oplosbare desinfecteermiddelen en daardoor ook zeer geschikt voor toepassing in gezondheidscentra, openbare ruimten en horeca.

  Eigenschappen

  • met water te verdunnen, milieusparend en reukarm
  • ongevoelig voor vuilaanhechting
  • water en vetafstotend
  • zeer goed te reinigen
  • eenvoudig te verwerken
  • waterdampdoorlatend
  • bestand tegen met water te verdunnen desinfecteer- en huishoudreinigingsmiddelen

  Materiaalbasis

  Polyacrylaat

  Verpakking

  • Standaard en ColorExpress:
   2½ en 10 liter

  Kleur

  Wit.

  PremiumClean is op kleur te brengen met maximaal 10% CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren. Benodigde hoeveelheid in éénkeer mengen. Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

  Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleur met een minimale lichtreflectie van 40 en hoger. Kleur voor gebruik testen. Op één wand of aansluitende wanden steeds materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken.
  Bij donkere, Intensieve kleuren kan PremiumColor gebruikt worden.

  Glansgraad

  Zeer mat (conform DIN EN 13 300)
  3.3 GU/60° - 2.2 GU/85°
  Afhankelijk van de kijkhoek kan het oppervlak zijdemat overkomen.

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Technische eigenschappen

  Conform  DIN EN 13 300:
  Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.
  Vaststofgehalte 61% in gewicht

  Natteslijtage

  Klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

  Dekking

  Dekking klasse 2, bij een verbruik van 8 m²/l of 120 ml/m2

  Maximale korrelgrootte

  fijn (< 100 µm)

  Soortelijke massa

  ca. 1,34 g/cm3

  Attentie

  Tips voor het schoonmaken:
  Geschikt voor het schoonmaken van de verflaag zijn vrijwel alle, met water te verdunnen, huishoudelijke reinigingsmiddelen die niet gekleurd zijn. Gebruik een zachte en schone microvezeldoek.
   
  Vooraf, op een onzichtbare plaats, de werking en verdraagzaamheid van het reinigingsmiddel testen. De aangegeven mengverhouding aanhouden. Geen schuurmiddel gebruiken. Afhankelijk van kleur en intensiviteit van het schoonmaken kan een licht poederen ontstaan.
  Het intensief reinigen mag pas na minimaal 14 dagen drogen van de verflaag plaatsvinden.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
  + + +
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Vrijwel alle voorkomende ondergronden binnen.
   
  De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Pleisters van de mortelgroepen PII en PIII/drukvastheid conform DIN EN 998-1 met min. 2 N/mm²
  Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
   
  Gipspleisters van de mortelgroep PIV/drukvastheid conform DIN EN 13279 met min. 2 N/mm²
  Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
   
  Gipsbouwplaten
  Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
   
  Gipskartonplaten
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.
   
  Beton
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
   
  Cellenbeton
  Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
   
  Kalkzandsteen of baksteen
  Zonder voorbehandeling schilderen.
   
  Goed hechtende verflagen
  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
   
  Niet goed hechtende verflagen
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.
  Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
   
  Lijmverflagen
  Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
  Primerlaag CapaPrim Decor
   
  Niet goed hechtend behang
  Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen.
  Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.
   
  Oppervlakken met schimmel
  Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen 
   
  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.

  Hout en houtachtige oppervlakken
  Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
   
  Kleine beschadigingen
  Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen met kwast, roller of airless/spuitapparatuur.
   
  Airless spuitapparatuur
  spuithoek 40°- 50°
  nozzle 0,017-0,019"
  druk 140-160 bar
   
  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Opbouw van het verfsysteem

  Een volle, gelijkmatige laag PremiumClean aanbrengen, onverdund of verdund met maximaal 5% water. Op een contrastrijk en op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

  Bij het aanbrengen met de rol op gladde ondergronden een kortharige rol (13 mm) gebruiken. PremiumClean gelijkmatig aanbrengen en in één richting narollen.

  Verbruik

  8 m²/L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog, te belasten en te reinigen na ca. 14 dagen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Attentie

  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
  De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren en zeven.
  Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund, binnen, kan oplosmiddel vrij komen. Zorg voor goede ventilatie.
  In gevoelige ruimten AmphiSilan Putzfestiger toepassen.
  In combinatie met koperzouten kan PremiumClean tot bruinverkleuring leiden.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn

  Enkel voor professioneel gebruik


   
  Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

  Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

  Afval

  Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

  Productcode

  M-DF01

  Inhoudstoffen

  Bevat: polyacrylaathars, titaandioxyde, silicaat, was, water, additieven en conserveermiddel.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be

  Kleurechtheid: Gelieve er rekening mee te houden dat afwijkingen van de originele kleur voorkomen, afhankelijk van de printer en het papier.

  • Afdrukken
  • Terug naar boven