• facebook
 • youtube
Producten | Binnenmuurverven | Speciaal | CapaSan

CapaSan

Muurverf met fotokatalytische werking voor een gezond binnenmilieu.

  Toepassing

  CapaSan is een binnenuur- en plafondverf met speciale eigenschappen. De fotokatalytische werking verhindert organische vervuiling op de verflaag. Tevens zorgt de CapaSan-verflaag voor reductie van onder andere tabaks- en kooklucht. CapaSan laat zich makkelijk verwerken en in combinatie met ElectroShield wordt een bijdrage geleverd aan een gezond leefklimaat, binnen.

  Eigenschappen

  • minimale emissie
  • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
  • met water te verdunnen
  • waterdampdoorlatend µd <0,1 m
  • zeer goed dekkend

  Materiaalbasis

  Kunststofdispersie.

  Verpakking

  • Standaard  5 l en 10 l

  Kleur

  Wit.

  Vanwege de fotokatalytische werking kunnen uitsluitend minerale kleurpigmenten worden gebruikt om CapaSan op kleur te brengen.
  Kleuren met een reflectiewaarde van >70 zijn te verkrijgen.
  CapaSan kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden.
  Is CapaSan op kleur gebracht dan kunnen geringe hoeveelheden oplosmiddel aanwezig zijn.
  Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

  Glansgraad

  Mat conform (DIN EN 13 300)

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij.

  Technische eigenschappen

  Conform DIN EN 13 300 :
  Indien CapaSan op kleur is gebracht kan een geringe afwijking zich voordoen.

  Natteslijtage

  Klasse 3, komt overeen met wasvast conform DIN 53778

  Dekking

  Klasse 2, bij een verbruik van 7 m²/l of 140 ml/m2

  Maximale korrelgrootte

  Fijn (<100 µm)

  Soortelijke massa

  ca. 1,5 g/cm3

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
  + +
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
   
  Attentie
  Houd rekening met Arbo-wetgeving.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid 1,5 N/mm² conform DIN EN 998-1)
  Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

  Gips- en spuitpleisters (minimale drukvastheid 1,5 N/mm² conform DIN EN 998-1)
  Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

  Gipsbouwplaten
  Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix.
  Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

  Gipskartonplaten
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken.
  Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix.
  Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
   
  Beton
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
   
  Cellenbeton
  Voorstrijken met CapaTex Fix.
   
  Goed hechtende verflagen
  Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende
  oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

  Niet goed hechtende verflagen
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel
  verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
  Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.
   
  Lijmverflagen
  Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.
   
  Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
  Zonder voorbehandeling schilderen.
   
  Niet goed hechtend behang
  Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.
   
  Oppervlakken met schimmel
  Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met een muurverf van Caparol die ongevoelig is voor schimmelaangroei.
   
  Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
  Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is
  toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
   
  Kleine beschadigingen
  Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

  Verwerkingsmethode

  CapaSan aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.
   
  Airless-spuitapparatuur
  spuithoek:   50°
  nozzle:        0,021-0,026"
  druk:          150-180 bar

  Opbouw van het verfsysteem

  Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen met CapaSan, eventueel verdund met maximaal 5% water. Op contrastrijke ondergronden is een grondlaag, verdund met maximaal 5% water, noodzakelijk. Op ongelijkmatig zuigende ondergronden een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

  Verbruik

  Ca. 7 m²/L  per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef of het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Attentie

  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.
  Om ongelijkmatig opdrogen van op kleurgebrachte CapaSan te voorkomen de ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer in de kleur van de afwerklaag. Bij spuitapplicatie materiaal goed doorroeren en zeven. Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. Houd rekening met Arbo-wetgeving. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.
  De fotokatalytische werking kan op termijn een lichte kleurafwijking geven. Plaatselijke reaparaties kunnen na schilderen zichtbaar blijven.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Conform EU-richtlijn

   
  Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
  Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

  In geval van accidentel indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/245 245

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De EU-grenswaarde VOS voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Het VOS-gehalte van dit product is < 1 g/l.

  Inhoudstoffen

  Bevat: polyvinylacetaat, titaanwit, zinkoxide, calciumcarbonaat, silicaat, water, cellulose, additieven, conserveermiddel.

  Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be

  Kleurechtheid: Gelieve er rekening mee te houden dat afwijkingen van de originele kleur voorkomen, afhankelijk van de printer en het papier.

  • Afdrukken
  • Terug naar boven