Disboxan 452 Wetterschutz

Hydrofobeermiddel op basis van siloxaan voor minerale, silicaathoudende geveloppervlakken.

Toepassing

Hydrofoberend impregneermiddel voor minerale, silicaat bevattende
geveloppervlakken. 
Oplosmiddelhoudende impregneermiddelen mogen niet op enkelsteensmuren worden toegepast. Onder bepaalde omstandigheden kunnen oplosmiddeldampen in de binnenruimte terecht komen. Op enkelsteensmuren de met water te verdunnen Disboxan 450 Fassadenschutz of Disboxan 451 ImprägnierCreme toepassen.

Eigenschappen

  • lage viscositeit
  • dringt diep in de ondergrond
  • waterafstotend
  • stoot vuil af
  • belemmert de aangroei van mos en algen
  • voorkomt vochtplekken en uitbloeiingen op gevels

Materiaalbasis

Siloxaan, oplosmiddelhoudend.

Verpakking

10 liter.

Kleur

Transparent

Opslag

Koel en droog bewaren.
Onaangebroken verpakkingen zijn maximaal 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 0,8 g/cm3

Vlampunt

> 21 °C

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van scheuren en stoffen die de hechting verminderen.
Geschikte ondergronden zijn droge, zuigende, minerale en silicaat bevattende ondergronden zoals beton, kalkzandsteen, betonsteen, metselwerk en cement- en kalkhoudend pleisterwerk. Vocht vanuit de ondergrond door scheuren, via de voegen of grove poriën mag niet voorkomen.
Op oppervlakken met een lichte kleur moet een proefvlak worden aangebracht, omdat er kleurveranderingen kunnen optreden.

Voorbereiding van de ondergrond

Disboxan 452 Wetterschutz vormt geen film. Het verstevigt ruwe en verweerde
oppervlakken niet. Daarom moet vóór afwerkingen gelet worden op voldoende
draagvermogen en mag vochtindringing via scheuren, voegen en/of een grof oppervlak niet voorkomen.

Gereedmaken van het materiaal

Disboxan 452 Wetterschutz is klaar voor gebruik.

Verwerkingsmethode

Disboxan 452 Wetterschutz met kwast of borstel één- tot tweemaal nat-in-nat aanbrengen.

Verbruik

ca. 200 - 400 ml/m² per laag, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na ca. 2 uur droog.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met Disbocolor 499 Verdunner reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat nafta (aardolie), met waterstof behandeld, zwaar.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Een EU-grenswaarde voor dit product is niet noodzakelijk. Dit product bevat max. 730 g/l VOS.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl

Nieuwe look & feel voor gekaleid...