• facebook
 • youtube
Producten | Decoratieve afwerkingen | Verf metalliceffect | Capadecor® Metallocryl E...

Capadecor® Metallocryl Exterior

Zijdeglanzende dispersiemuurverf met metallic-effect voor buiten.

  Toepassing

  Capadecor® Metallocryl Exterior is een zijdeglanzende muurverf met speciale metaalpigmenten voor toepassing buiten. Hoogwaardig en weerbestendig. Geeft een zeer speciaal metallic-effect. Toepassen op buitenmuren met een structuur.

  Niet geschikte op geïsoleerde gevels.

  Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend en reukarm
  • metallic-effect
  • weerbestendig

  Materiaalbasis

  Kunstharsdispersie.

  Verpakking

  5 en 10 liter

  Kleur

  Basiskleur voor het op kleur maken: Metallic-zilver.

  Metallocryl Exterior is uitsluitend aangekleurd te verwerken!

  Capadecor® Metallocryl Exterior moet altijd met het ColorExpress-systeem op kleur gemaakt worden. Altijd een grondlaag in de juiste kleur aanbrengen met Amphibolin.

  Door het speciale metaaleffect kunnen kleuren van de originele kleur afwijken. Wij adviseren om altijd een proefvlak op het object op te zetten.

  Glansgraad

  Zijdeglans

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,15 g/cm3

  Aanvullende producten

  • Amphibolin

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
  + +
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Ondergrond

  De voorbehandeling van de ondergrond kan sterk verschillen. Raadpleeg zonodig het technisch informatieblad van Amphibolin.

  Niet geschikt op voor toepassing op gevelisolatiesystemen, kalkzandsteen en nieuwe plasto-elastische verflagen.

  Op metalen geveloppervlakken adviseren wij Capalac EffektLack of TriMaXX FerroCoat toe te passen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid 1,5 N/mm²)
  Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten bij ca. 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid. Bij ongunstige weersomstandigheden zoals regen, een langere droogtijd aanhouden. Door voorstrijken met CapaGrund Universal wordt het risico van kalkuitbloeiïngen op alkalisch pleisterwerk verminderd en kan veelal na 7 dagen drogen worden verder gewerkt. 

  Oud pleisterwerk

  Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Grof poreuze, zuigende en licht zandende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix. Sterk zuigend pleisterwerk voorstrijken met Dupagrund.

  Beton

  Reinigen volgens een geschikte methode., Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

  Vezelcementplaten (onbehandeld)

  Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa-Haftgrund. Verweerde, zanderige, sterk zuigende platen voorstrijken met Dupagrund. Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestreken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

  Cementgebonden houtvezelplaten

  Vanwege de hoge alkaliteit van de platen en om kalkuitbloeiïng te voorkomen voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

  Goed hechtende lak- of dispersieverflagen

  Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund maximaal met 5% water. De ondergrond goed laten drogen.

  Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)

  Vuile, kreitende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden Ampholin in wit of lichte kleur, reflectiewaarde > 60, uitvoeren

  Goed hechtende dispersiesierpleisters

  Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.

  Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en -sierpleisters

  Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

  Niet draagkrachtige, minerale verflagen

  Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupagrund.

  Niet maatvast houtwerk, onbehandeld

  Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vet tropisch hout met nitroverdunner ontvetten. Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Het vochtpercentage bij loofhout mag maximaal 12% en bij naaldhout 15% bedragen. Een eerste laag aanbrengen met Capalac Holz-Imprägniergrund. Bij hout met verkleurende
  inhoudsstoffen tussenlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund. Metallocryl Exterior is niet blokvast en daarom ongeschikt voor toepassing op draairamen en deuren. Hier Capalac EffektLack toepassen.

  Verzinkte oppervlakken

  Het zinkoppervlak reinigen met ammonia en Scotch Brite-spons. Met schoon water naspoelen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Bij gekleurde afwerklagen op verzinkte vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiingen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en het oppervlak met nog een laag Amphibolin behandelen. Als alternatief kan TriMaXX FerroCoat toegepast worden. 

  Hard-PVC

  Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aan brengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.


  Coil-coating

  Het oppervlak reinigen met ammonia. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin.
  Attentie: Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.
  Hechting vaststellen door een proef op het object.

  Bakstenen metselwerk

  Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan is afwerken met Metallocryl Exterior niet mogelijk.

  Gevelisolatiesystemen

  Deze systemen zijn niet geschikt om met Metallocryl Exterior behandeld te worden. Gevelisolatiesystemen met polystyreen als isolatieplaat kunnen als alternatief behandeld worden CapaSilber of CapaGold. Raadpleeg hiervoor het technisch informatieblad nr. 815.

  Oppervlakken met zoutuitbloeiingen

  Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupagrund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

  Beschadigingen

  Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

  Verwerkingsmethode


  Capadecor® Metallocryl Exterior kan zowel met de kwast als roller verwerkt worden.

  Opbouw van het verfsysteem

  Een dekkende tussenlaag aanbrengen met Amphibolin in kleur afgestemd op de eindkleur uit de ColorExpress-collectie "CD-Metallocryl. "

  Twee afwerklagen met Capadecor® Metallocryl Exterior.

  Verwerking:
  • Capadecor® Metallocryl Exterior voor gebruik goed doorroeren. Het doorroeren regelmatig herhalen
  • Capadecor® Metallocryl Exterior kan zowel met de kwast als roller verwerkt worden
  • De besnijkanten en steigerovergangen nat-in-nat met een roller narollen
  • Gebruik bij rollen een roller met een haarhoogte van 12 tot 16 mm van goede kwaliteit
  • De roller mag aan de kanten van de roller geen materiaalophoping geven

  Gladde ondergrond met een korrelgrootte tot 1,5 mm
  Op een gladde ondergrond met een korrel tot 1,5 mm moet de Capadecor® Metallocryl Exterior na aanbrengen met de roller nabehandeld worden. Dit kan door met een ovalen borstel in een kruislaag na te ‘slechten’ om zo rolbanen weg te werken. Rolbanen kunnen des ondanks toch zichtbaar blijven. Zowel grond- als afwerklaag op gelijke wijze aanbrengen.

  Gestructureerde ondergrond, korrelgrootte > 2 mm
  Op een gestructureerde ondergrond met een korrel groter dan 2 mm is een nabehandeling niet noodzakelijk. Om een gelijkmatig effect te krijgen moet de Capadecor® Metallocryl Exterior gelijkmatig worden aangebracht, dwars verdeeld en met een roller steeds in één richting worden nagerold.

  Spuitapplicatie met Capadecor® Metallocryl is op grond van de samenstelling van het product niet mogelijk.

  Let op!

  Door het glans- en metaaleffect van Capadecor® Metallocryl worden ondergrondoneffenheden geaccentueerd.

  Verbruik

  Ca. 100 ml/m² per laag op een licht gestructureerd oppervlak.
  Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is na 4-6 uur het oppervlak droog en over te schilderen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  Attentie

  Niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.
  Om de specifieke eigenschappen te behouden niet met andere producten mengen.
  Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Het product bevat 19,99 g/l = 1,9 % VOS.

  Inhoudstoffen

  Bevat polyacrylaathars, parelglanspigmenetn (Iriodine) silicaat, water, glycolether, additieven en busconserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon) en filmconserveermiddel (octylisothiazolinon, terbutryn, zinkpyrithion).

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  • Afdrukken
  • Terug naar boven