• facebook
 • youtube
Producten | Monumentenzorg | Binnen | Histolith Emulsionsfarbe

Histolith Emulsionsfarbe

Reversibele binnenmuurverf met caseïne-tempera eigenschappen.

  Toepassing

  Histolith® Emulsionsfarbe is een binnenmuurverf met caseïne-tempera-achtige eigenschappen en is ontwikkeld voor wanden en plafonds en voor muurschilderingen in historische gebouwen.
  Histolith Emulsionsfarbe mag slechts op een droge ondergrond worden aangebracht.

  Eigenschappen

  • reversibel, met water te verwijderen
  • kan meermalen worden overgeschilderd
  • droogt mat op
  • spanningsvrij
  • neutraal van geur, bevat geen oplosmiddelen
  • waterdampdoorlatend ­µd-waarde <0,02 m
  • hoge CO2 doorlaatbaarheid
  • absorberend

  Materiaalbasis

  Reversibele emulsie/PU/acetaat met minerale pigmenten en vulstoffen.

  Verpakking

  10 liter

  Kleur

  Wit.

  Overige kleuren zijn op aanvraag te leveren af fabriek. Met ColorExpress op kleur te brengen.

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,4 g/cm3

  Aanvullende producten

  Voor het maken van laseertechnieken is het speciale reversibele bindmiddel  Histolith® Emulsionsfarbe te leveren.

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
  +
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
  Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

  Voorbereiding van de ondergrond

  Nieuwe minerale ondergronden
  2-4 Weken onbehandeld laten. Voor het schilderen de ondergrond instrijken met Histolith® Fluat en nawassen met schoon water.

  Oude minerale ondergronden

  Een minerale ondergrond goed reinigen. Loszittende lagen verwijderen. Zandende oppervlakken met  Histolith® Spezialgrundierung voorstrijken.

  Goed hechtende, matte dispersieverflagen
  Verflaag goed reinigen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith® Emulsionsfarbe verdund met 10% water.
  Glanzende verflagen mat schuren en voorstrijken met CapaGrund Universal.
   
  Gips- en spuitpleisters
  Zachte, gipshoudende pleisters voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.
  Gipshoudende pleisters met een sinterhuid schuren, stofvrij maken en voorstijken met Histolith® Spezialgrundierung.
   
  Lijmverflagen
  Lijmverflagen volledig wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Histolith® Spezialgrundierung.

  Verwerkingsmethode

  Aanbrengen in korte streken met borstel of kwast. Decoratief schilderwerk kan met gebruikelijk gereedschap worden uitgevoerd, zoals: spalters en penselen, sponzen, lappen en dergelijke.

  Opbouw van het verfsysteem

  Grondlaag
  Licht poederende, zachte en/of zuigende ondergronden één tot tweemaal nat-in-nat voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.
   
  Tussenlaag
  Een tussenlaag aanbrengen met Histolith® Emulsionsfarbe, verdund met ca. 10% water.
   
  Afwerklaag
  Een afwerklaag aanbrengen met Histolith® Emulsionsfarbe, verdund tot ca. 5% water.

  Halfdekkende afwerking
  Door de Histolith® Emulsionsfarbe met meer water te verdunnen kunnen halfdekkende afwerklagen worden aangebracht. Mengverhouding middels een proef vaststellen.

  Verbruik

  Ca. 150 ml/m² per laag op een glad oppervlakken. Het verbruik is afhankelijk van de aard van de ondergrond en de oppervlaktestructuur.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijden verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C. en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur handdroog en over te schilderen. Volledig droog na ca. 3 dagen.
  Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik met water reinigen.

  Attentie

  Om aanzetten te voorkomen zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

   

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  Kleurechtheid: Gelieve er rekening mee te houden dat afwijkingen van de originele kleur voorkomen, afhankelijk van de printer en het papier.

  • Afdrukken
  • Terug naar boven