Histolith Sol-Silikat

Sol-silicaatverf met unieke eigenschappen

Toepassing

Histolith® Sol-Silikat is een minerale gevelverf met unieke eigenschappen: de nieuwe minerale bindmiddelcombinatie maakt een universeel toepassingsgebied mogelijk. Door de toevoeging van lithiumwaterglas worden uitbloeiingen van kaliumcarbonaat (potas) verhinderd en worden zeer heldere kleuren mogelijk.
Histolith® Sol-Silikat verenigt de gekende voordelen van silicaatverven met die van de siliconenharsverven. Uitsktekend te verwerken. Zowel geschikt op minerale ondergronden als voor het overschilderen van oude, matte dispsersieverven en oude siliconenharsverven.

Eigenschappen

  • zeer weer- en lichtbestendig
  • zeer geringe neiging tot vervuiling
  • mineraal mat oppervlak
  • niet thermoplastisch
  • niet filmvormend, zeer CO2-doorlaatbaar
  • zonder weekmakers
  • niet brandbaar
  • voldoet aan de eisen van de VOB DIN 18363 aan dispersiesilicaatverven

Materiaalbasis

Bindmiddelcombinatie uit hoogwaardig Alkaliwaterglas en kieselsolen zoals minerale pigmenten en vulstoffen, org. aandeel < 5 %.

Verpakking

12,5 l

Kleur

Wit

Aankleuring af fabriek in vele kleuren mogelijk op aanvraag. Zelf aankleuren met Histolith-Vollton­farben SI is mogelijk.
Maschinaal aankleurbaar via het ColorExpress-Systeem met anorganische kleurpasta's.

Kleurbestendigheid volgens BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasse: A
Groep: 1

Glansgraad

Doekmat

Opslag

Koel maar vorstvrij.
Materiaal enkel in kunststofemmers stockeren.

Technische eigenschappen

Eigenschappen volgens DIN EN 1062:

Soortelijke massa

ca. 1,44 g/cm³

Duffusie-equivalente luchtlaag µm H2O

< 0,01 m (hoog) klasse V1

Wateropname

(w-waarde): 0,09 kg/m²√h (laag) klasse W3

Aanvullende producten

Histolith Sol-Silikat-Fixativ

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet vast, draagkrachtig, proper, droog en vrij zijn van substanties die de hechting kunnen belemmeren. VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 inachtnemen.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuwe pleisters van de mortelgroepen PIc, PII en PIII:
Nieuwe pleisterlagen minimaal 4 weken onbehandeld laten staan bji de mortelgroep PI mind. 4 Wochen, bij de mortelgroepen PII en PIII min. 2 weken. Sinterhuid verwijderen door fluateren met Histolith® Fluat. 

Oude onbehandelde pleisters en oude minerale verflagen:
Oppervlak goed reinigen. Niet goed hechtende lagen verwijderen. Een grondlaag aanbrengen met Histolith®
Sol-Silikat-Fixativ, 2 : 1 met water verdund.

Oude draagkrachtige, matte dispersieverven en siliconharsverven:
Oppervlak goed reinigen. Niet goed hechtende lagen verwijderen.

Reparaties:
Bij repartie erop letten dat de repartiemorgel dezelfde hardheid en structuur heeft van de huidige pleister. De reparatie moet voor het schilderen goed afgebonden en gedroogd zijn. Alle reparaties fluateren met Histolith® Fluat en nawassen.

Baksteenmetselwerk:
Oppervlak goed reinigen, niet goed hechtende lagen verwijderen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Een proefvlak maken en compatibiliteit met de verf testen. 
Zuigend baksteenmetselwerk gronderen met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, verdund 2 : 1 met water. Bakstenen en tegels met glazuur zijn niet geschikt. 

Natuursteen:

Oppervlak goed reinigen, niet goed hechtende lagen verwijderen. Beschadigde mortelvoegen repareren. Zandende natuursteen vooraf verstevigen met Histolith® Steinfestiger. 

Opgelet:
Bij natuursteen met in water oplosbare inhoudsstoffen kan de verflaag verkleuren, Aldij een proefvlak aanbrengen. 

Oppervlakken met mos- of algenaangroei:
Mos- of algenaangroei verwijderen en behandelen met een mos-/algendodend preparaat. Goed laten drogen.

Verwerkingsmethode

Bij beschermde monumenten liefst met de borstel, anders met de rol of verspuiten.
Spuithoek: 50°
Mondstuk: 0,026"
Druk: 150–180 bar

Opbouw van het verfsysteem

Zwak en gelijkmatig zuigende ondergronden:
Een grondlaag, indien nodig verdund met max. 10 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Een eindlaag, indien nodig verdund met max. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.

Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden:

Een grondlaag met Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, verdund 2 : 1 met water.
Een tussen- en eindlaag, indien nodig verdund met max. 5 % Histolith® Sol-Silikat-Fixativ.
Om een slammende indruk te krijgen, kan aan de grond- en tussenlaag max. 20 % Histolith Schlämmquarz toegevoegd worden.

Verbruik

Ca. 250–300 ml/m2 op een gladde ondergrond voor 2 lagen. Op ruwe vlakken beduidend meer. Het juiste verbreuik berekenen na aanbrengen van een proefvlak.

Verwerkingsomstandigheden

Minimumtemperautur bij verwerking:
+8 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd

Bij 20 °C en65 % rel. luchtvochtigheid na 12 uur oppervlaktedroog en overschilderbaar, na 24 uur regenvast.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Attentie

Om aanzetten te vermijden nat-in-nat in 1 trek doorwerken. Niet geschikt voor horizontale of schuine vlakken waar water op blijft staan.
Niet verwerken bij directe zonnestraling, regen, extreem hoge luchtvochtigheid, sterke win of nevel. Indien nodig steigerzeilen gebruiken. Opletten bij gevaar voor nachtvorst.

Afdekmaatregelene:
De omgeving van het te behandelen oppervlak zoals glas, keramiek, lakwerk, gevelstenen, natuurstenen, metaal onnbehandeld hout of gebeitst hout zorgvuldige afdekken. Spatten met schoon water afwassen.

Let op! (stand conform laatste uitgave)

R- en S-zinnen conform EU-richtlijn
R-zinnen niet van toepassing

S-zinnen
S 2 Buiten het bereik van kinderen bewaren.
S 23 Bij spuitapplicatie dam- en spuitnevel niet inademen
S 26 Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. 
Ervoor zorgen dat het niet in het riool terechtkomt.
Spatten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen onmiddellijk afwassen.

Afval

Enkel lege verpakkingen aan het containerpark aanbieden.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOC.

Productcode

M-SK01

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche.

Servicecentrum

Tel.: 011/60 56 30 Fax: 011/52 56 07
E-Mail:  info@caparol.be

Verantwoord wonen midden in het...