Capadur DecorLasur

Transparante,  waterverdunbare PU-acrylaatbeits voor hout,
voor binnen en buiten.

Toepassing

Voor kleurige vormgeving en bescherming van maatvast houtwerk zoals raamkozijnen, deuren, beperkt maatvast houtwerk als rabatdelen, luiken, poorten en niet-maatvast houtwerk zoals hekken, balkonbalustrades, houten schermen, pergola’s etc.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend
  • blokvast
  • zeer elastisch
  • zeer waterdampdoorlatend
  • geschikt voor kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3

Materiaalbasis

Polyurethaan-acrylaatdispersie.

Verpakking

750 ml, 2½ en 5 liter.
5 liter uitsluitend in wit en kleurloos

Kleur

  • Standaardkleuren:
    kleurloos, Kiefer, Ebenholz, Eichen hell, Mahagoni, Nußbaum, Palisander, Teak, Walnuß en wit

Volgens het ColorExpress-systeem op kleur te maken naar 89 speciale kleuren uit de 3D-waaier en naar vele kleuren uit andere collecties.

Attentie
Enkele kleuren zijn slechts beperkt voor toepassing buiten geschikt. Informatie hierover is te verkrijgen bij ColorExpress. Capadur DecorLasur kleurloos bij toepassing buiten alleen als grondlaag onder halfdekkende beits of als deklaag op donkere kleuren gebruiken, aangezien de bescherming tegen UV-stralen anders niet gegarandeerd kan worden.

Glansgraad

Zijdeglans
De glans is afhankelijk van het houtoppervlak en kan variëren.

Opslag

In ongeopende originele verpakking minstens 1 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 35%

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en van niet-maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen. Bij houtconstructies onder het maaiveld de nodige beschermende maatregelen nemen. Bij kleuren uit wit kan onder bepaalde omstandigheden door inhoudstoffen uit de ondergrond en verkleuring optreden.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout
Gladde houten oppervlakken in de richting van de nerf schuren en grondig reinigen. Vrijgekomen bestanddelen zoals hars en harswellen verwijderen.

Oud, onbehandeld hout
Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen.

Geschilderd hout
Niet-draagkrachtige oude beitslagen tot op het kale hout volledig verwijderen.
Goed hechtende verflagen schuren, reinigen en op hechting testen.

Verwerkingsmethode

Aanwijzing bij spuiten:
werk-/spuitdrukspraydrukverdunnennozzle
Airless160–180 bar0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inch
Airmix/Aircoat60–90 bar1–2,5 barmax. 5 %0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inch
Finecoat10–25 %1,3–1,8 mm (3–4)
Hogedruk beker2–4 bar10–25 %1,5 mm

Capadur DecorLasur voor gebruik goed doorroeren. Capadur DecorLasur aanbrengen met kwast of met spuitapparatuur. Bij spuiten zie bovenstaande tabel.

Opbouw van het verfsysteem

Verwerking:
Capadur DecorLasur voor gebruik goed doorroeren. Capadur DecorLasur aanbrengen met kwast of met spuitapparatuur.

Opbouw van het verfsysteem:
buiten1)binnen
Maatvast, beperkt maatvast en niet maatvast houtwerk 
GrondlaagCapadur DecorlasurCapadur DecorLasur
Tussenlaag2 x Capadur DecorLasurveelaal niet noodzakelijk
AfwerklaagCapadur DecorLasurCapadur DecorLasur
1) Voor een optimale UV-bescherming moeten minimaal 3 lagen worden aangebracht.

Verbruik

Met een kwast op een glad houtoppervlak:
ca. 80–100 ml/m2

Met een kwast op een ruw houtoppervlak:
ca. 200-250 ml/m2

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijden verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 20–30 minuten stofdroog, handvast na 2–3 uur, volledig droog en over te schilderen na 6–8 uur.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt.
Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.

Bevat: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Productcode M-KH01
Bevat: polyurethaan-polyacrylaathars, kleurpigmenten, water, glycol, alcoholester, additieven, conserveermiddel.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 30g/l VOS.

Productcode

M-KH01

Inhoudstoffen

Bevat: polyurethaan-polyacrylaathars, kleurpigmenten, water, glycol, alcoholester, additieven, conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be