Capadur GreyWood - beits

Met water te verdunnen, hoog gepigmenteerde beitsverf voor buiten. Geeft hout een natuurlijk vergrijsde uitstraling.

Toepassing

Beitsverf met een natuurlijk vergrijsde uitstraling op houten ondergronden. Geeft hout een egaal, natuurgetrouw uiterlijk zoals dat voorkomt bij vergrijsd hout.
Uitsluitend buiten toe te passen op maatvast houtwerk zoals ramen en deuren, op beperkt maatvast houtwerk zoals rabatdelen, luiken, hekwerk en niet maatvast houtwerk zoals balkonhekken, houten schermen etc. Ramen en deuren buiten rondom behandelen. Niet geschikt voor toepassing onder het maaiveld en oppervlakken die langdurig met water worden belast. Capadur GreyWood is niet geschikt voor daken.

Eigenschappen

  • geeft een vergrijsde uitstraling door parelglanspigmenten
  • UV-bescherming door reflecterendepigmenten
  • geeft dunne verflagen
  • met water te verdunnen
  • blokvast
  • voldoet aan de VOS-richtlijn 2010
  • spat niet

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie.

Verpakking

1 en 5 liter.

Kleur

Capadur GreyWood kan volgens het ColorExpress-systeem op kleur gebracht worden in de volgende kleuren: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback en Island.

Kleur- en glanseffecten worden door de oppervlaktestructuur alsmede door het aantal verflagen beïnvloed.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Droog, koel en vorstvrij en goed gesloten bewaren. Een ongeopende verpakking 2 jaarhoudbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Attentie

Bij verwerking met de kwast een langharige kwast gebruiken. Bij verwerking met de roller een kortharige polyamideroller gebruiken en met de kwast nastrijken.
Let op!
Capadur GreyWood niet met spuitapparatuur verwerken.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
- - - + +
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en van beperkt en niet maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen. Bij houtconstructies de nodige beschermende maatregelen nemen.
Niet geschikt voor houten plaatmaterialen zoals fineer, spaan- en houtvezelplaten en platen van hardhout.

Let op!
Een blijvende bescherming van de ondergrond wordt bereikt door regelmatig onderhoud. Wanneer schilderwerk moet worden uitgevoerd is afhankelijk van de soort ondergrond, constructie en ligging van het object.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout
Gladde, houten oppervlakken in de richting van de nerf schuren en grondig reinigen. Vrijgekomen bestanddelen uit het hout zoals hars en harswellen verwijderen. Afhankelijk van de toepassing het hout behandelen met Capacryl Holzschutz-Grund.

Oud, onbehandeld hout
Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout afschuren en grondig reinigen. Afhankelijk van de toepassing het hout behandelen met Capacryl Holzschutz-Grund.

Hout
, geschilderd
Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen tot op het kale, gezonde hout. Afhankelijk van de toepassing het kale hout behandelen met Capacryl Holzschutz-Grund. Goed hechtende verflagen grondig reinigen, schuren en dekkend gronden met Capacryl Aqua Uniprimer in de kleur Palazzo 205 uit de 2D waaier. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Capadur GreyWood in de gewenste kleur.

Gereedmaken van het materiaal

Capadur GreyWood is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed doorroeren. Capadur GreyWood in minimaal 2 tot 3 lagen aanbrengen met kwast of roller. Bij verwerking met de kwast een langharige kwast gebruiken. Bij verwerking met de roller een kortharige polyamideroller gebruiken en met de kwast nastrijken.

Let op! Capadur GreyWood niet met spuitapparatuur verwerken.

Opbouw van het verfsysteem

Ondergrond Toepassing Voorbehandeling ondergrond Impregneren Grondlaag Tussenlaag Afwerklaag
Onbehandeld hout uitsluitend
buiten1)
Zie bovenstaande en 
BFS-Merkblat nr. 18
_ Capadur GreyWood indien noodzakelijk Capadur GreyWood Capadur GreyWood
Hout, met goed hechtende verflaag uitsluitend
buiten 1)
Zie bovenstaande en
BFS-Merkblat nr. 18
Capacryl Aqua Uniprimer in de kleur Palazzo 205 Capadur GreyWood
1) De binnenzijde van ramen en deuren in de gevel worden als buitenzijde gezien.

Verbruik

Ca. 70–100 ml/m² per laag. Het verbruik is afhankelijk van zuiging en de ruwheid van de ondergrond.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na minimaal 4 uur over te schilderen en handvast na 1,5 uur. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid alsmede een slechte ventilatie bij stapelen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Volgens verordening (EG) Nr. 1907/2006, (EG) Nr. 453/2010

Buiten bereik van kinderen opslaan. Bij inslikken direct arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen, om darmstoring te voorkomen. Laat resten niet in riool of oppervlaktewater terechtkomen.
Tijdens verwerking en droogfase voor goede ventilatie zorgen. Tijdens applicatie van het product niet eten, drinken of roken. Bij aanraking met de ogen of huid direct met overvloedig water spoelen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Bij het schuren moet stoffilter P2 worden gebruikt.
Uitsluitend met kwast of roller te verwerken.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dir product (cat. A/e) is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 130 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, minerale pigmenten en vulstoffen, water, glycolether, esteralcohol, conserveermiddel (Methyl-/Benzisothiazolinon), filmvormers (Iodpropinylbutylcarbamat).

Technisch advies

Voor verdere informatie: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be