Capadur SilverStyle

Met water te verdunnen beits met metallic-effect voor binnen en buiten. Geeft hout een bijzondere uitstraling.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/198352/057947_CAPADUR_SilverStyle_EXC_FR.png

Toepassing

Beitsverf met een metallic-effect voor houten ondergronden die een bijzondere uitstraling moeten hebben. Binnen en buiten toe te passen op maatvast houtwerk zoals ramen en deuren, op beperkt maatvast houtwerk zoals rabatdelen, luiken, hekwerk en op niet maatvast houtwerk zoals balkonhekken, houten schermen etc. Niet geschikt voor toepassing onder het maaiveld en oppervlakken die langdurig met water worden belast.

Eigenschappen

 • geeft een aluminium-bronsachtig effect
 • UV-bescherming door reflecterende pigmenten
 • goed waterwerend op maatvast houtwerk
 • geeft dunne verflagen
 • met water te verdunnen
 • goed waterdampdoorlatend
 • blokvast
 • spat niet
 • voldoet aan de VOS-richtlijn 2010

Materiaalbasis

Alkyd-acrylaatdispersie

Verpakking

1 en 5 liter

Kleur

 • Standaardkleur:
  Stardust.


Vanuit de basis kleur Stardust zijn volgens het ColorExpress-systeem de volgende kleuren te maken: Neptun, Earth, Moon, Deep Space kleuren uit de 3D kleurenwaaier en parelglanskleuren naar RAL. Kleur- en glanseffecten worden door de oppervlaktestructuur alsmede door het aantal verflagen beïnvloed.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Droog, koel en vorstvrij en goed gesloten bewaren. Een ongeopende verpakking 2 jaar houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Attentie

Bij verwerking met de kwast een langharige kwast gebruiken.
Bij verwerking met de roller een kortharige polyamideroller gebruiken en met de kwast nastrijken.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Geschikte ondergronden zijn houtwerk binnen en maatvast, beperkt maatvast en niet maatvast houtwerk buiten.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Het vochtpercentage van maatvast houtwerk mag niet meer dan 13% en van beperkt en niet maatvast houtwerk niet meer dan 15% bedragen. Bij houtconstructies zowel onder als boven het maaiveld de nodige beschermende maatregelen nemen.
Niet geschikt voor houten plaatmaterialen zoals fineer, spaan- en houtvezelplaten en platen van hardhout.

Let op!
Een blijvende bescherming van de ondergrond wordt bereikt door regelmatig onderhoud. Wanneer schilderwerk moet worden uitgevoerd is afhankelijk van de soort ondergrond, constructie en ligging van het object.

Voorbereiding van de ondergrond

Nieuw hout
Gladde, houten oppervlakken in de richting van de nerf schuren en grondig reinigen.
Vrijgekomen bestanddelen uit het hout zoals hars en harswellen verwijderen. Afhankelijk van de toepassing het hout behandelen met Capacryl Holz­schutz-Grund.

Oud, onbehandeld hout
Vergrijsde, verweerde houten oppervlakken tot op het gezonde, draagkrachtige hout
afschuren en grondig reinigen. Afhankelijk van de toepassing het hout behandelen met Capacryl Holz­schutz-Grund.

Hout, geschilderd
Niet goed hechtende verflagen volledig verwijderen tot op het kale, gezonde hout. Afhankelijk van de toepassing het kale hout behandelen met Capacryl Holz­schutz-Grund. Goed hechtende verflagen grondig reinigen, schuren en dekkend gronderen met Capacryl Aqua Uniprimer in de kleur Palazzo 205 uit de 3D waaier. Een tussen- en afwerklaag aanbrengen met Capadur Silverstyle in de gewenste kleur.

Gereedmaken van het materiaal

Capadur SilverStyle is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed doorroeren. Capadur
SilverStyle in minimaal 2 tot 3 lagen aanbrengen met kwast of roller.

Let op!
Bij verwerking met de kwast een langharige kwast gebruiken. Bij verwerking met de roller een kortharige polyamideroller gebruiken en met de kwast nastrijken.

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Onbehandeld houtbuitenBFS-Merkblad
nr. 18 raadplegen
Capacryl
Holzschutz-Grund
Capadur SilverStyleindien noodzakelijk Capadur SilverStyleCapadur SilverStyle
Onbehandeld houtbinnenreinigen en schurenCapadur SilverStyle
Hout met goed hechtende verflagenbinnen en buitenreinigen en schurenCapacryl Aqua Uniprimer in kleur (Palazzo 205)Capadur SilverStyle

Verbruik

Ca. 70–100 ml/m2 per laag.
Bij toepassing buiten moet het totaal verbruik minimaal 200 ml/m2 zijn.
Het verbruik is afhankelijk van zuiging en de ruwheid van de ondergrond. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 2 handdroog en na minimaal 4 uur over te schilderen. Doorgedroogd na ca. 2 tot 4 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid alsmede een slechte ventilatie bij stapelen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Na gebruik met water reinigen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Afval niet in het riool, oppervlaktewater en/of bodem laten komen.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-, beschuttingsmiddel dragen.


In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 07/245 245

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/e)is max. 130 g/l (2010). Dit product bevat max. 60 g/l VOS.

Productcode

M-KH01

Inhoudstoffen

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, [3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1- dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-hydroxypoly(oxo-1,2-ethanediyl), Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be