• facebook
 • youtube

Capacryl Aqua Venti

Microporeuze houtlak. Impregnering en eindlaag in één.

  Functie

  Zijdenglanzende microporeuze watergedragen lak, bruikbaar als primer en eindlaag op maatvast en beperkt maatvast hout, voorbehandeld metaal en voorbehandelde harde pvc.

  Eigenschappen

  • Microporeus
  • Uitstekende dekkracht, zelfs op de hoeken
  • Vullend
  • Uitstekende weerbestendigheid
  • Snelle droging
  • Vochtregulatie voor raamlijsten

  Materiaalbasis

  Combinatie van alkydharsemulsie en acryl

  Verpakking

  1 liter
  2,5 liter

  Kleur

  Capacryl Aqua Venti kan gemakkelijk gekleurd worden met het ColorExpress-systeem. Om mogelijke nuances tussen opeenvolgende mengingen te vermijden, moet men erop letten dat men de benodigde hoeveelheid in één keer klaarmaakt. 

  Glansgraad


  Zijdenglanzend 25 GU / 60%

  Opslag

  12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, fris en vorstvrij. Het product buiten bereik van kinderen bewaren. De geopende verpakkingen goed hersluiten.

  Soortelijke massa

  Circa 1,25  g/cm³

  Vastestofgehalte

  Circa 53% in gewicht

  Geschikte ondergronden

  Normale ondergronden die passend voorbereid zijn. Oude, goed hechtende lakken in goede staat. Capacryl Aqua Venti is bedoeld voor een toepassing op verticale ondergronden (inclinatiehoek 10 °). De vochtigheid van het hout mag niet meer dan 15 % bedragen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  De ondergronden moeten zuiver zijn, droog en vrij van deeltjes die de aanhechting kunnen verminderen. Het is in ieder geval aangewezen om elk spoor van vuil te verwijderen, zoals losse, bladderende, poederende deeltjes.
  De aanbreng van een lak is een werkje dat heel zorgvuldig dient te gebeuren. De ondergrond moet zorgvuldig voorbereid worden om een optimaal resultaat te bekomen. Plamuurwerken, reparatie van de ondergrond, zo strak mogelijke impregnering indien nodig, gladmaken tussen de lagen.

  * Op hout dat in water oplosbare kleurstoffen bevat eerst een laag Capalac Aqua Multiprimer / Capacryl Holz Isogrund aanbrengen. Vervolgens een laag Capacryl Aqua Venti aanbrengen, verdund met maximum 5 % water.
  * Harde pvc: Capacryl Aqua UniPrimer.
  * Ijzerhoudende metalen (ontvet, ontroest): Een laag Capalac Aqua Multiprimer aanbrengen.
  * Non-ferrometalen (ontvet, afgebeten indien nodig): Een laag Capacryl Aqua UniPrimer aanbrengen.
  * Oude, goed hechtende verflagen: De oppervlakken matteren en vervolgens een laag Capacryl Aqua UniPrimer aanbrengen.

  Verwerkingsmethode

  Op de voorbereide ondergrond twee lagen onverdund aanbrengen. In functie van de kleur (bijvoorbeeld geel of helder oranje) kan het nodig zjn om een derde laag aan te brengen.

  Borstel met synthetische haren of microvezelrol van 6 of 8 mm.

  Verbruik

  Circa 10 - 12 m²/l op een gladde ondergrond. Bepaal het juiste verbruik aan de hand van een proef op de ondergrond in kwestie.

  Verwerkingsomstandigheden

  Temperatuur  tussen de 8 °C en 25 °C. Luchtvochtigheid max 80 %.

  Droogtijd

  Bij 20 ° en 65 % relatieve luchtvochtigheid, stofdroog na één uur, droog aan het oppervlak na 4 - 6 uur en overschilderbaar na 24 uur. Bij donkere kleuren duurt het drogen langer. 
  Opmerking: een lagere temperatuur of een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Met water, onmiddellijk na gebruik.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn

  Uitsluitend voor professioneel gebruik  Buiten bereik van kinderen houden. Bij verspuiten de dampen/aerosol niet inademen. Bij contact met de huid of de ogen, onmiddellijk en grondig spoelen met water. Enkel in goed verluchte ruimtes gebruiken. Niet in de leidingen gieten.

  Bevat iodo-3 propynyl-2 butylcarbamaten. Kan allergische reacties veroorzaken.

  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

  Afval

  Enkel lege verpakkingen met restjes recycleren. Opgedroogd kunnen de materiaalresten verwijderd worden als werfafval, oude, uitgeharde verf of als huisvuil volgens CED 080112: ander afval van verf of lak volgens rubriek CED 080111?.

  EU-grenswaarde VOS

  Voor dit product (categorie A/d): max. 130 g/l (2010). Dit product mag maximum 75 g/l VOS bevatten.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be

  • Afdrukken
  • Terug naar boven