Capacryl Holz-IsoGrund

Gepigmenteerde, waterverdunbare grondverf voor het isoleren van hout, dat in water oplosbare bestanddelen bevat.
Binnen en buiten toe te passen.

Toepassing

Als speciale isolerende grondverf op hout welke in water op te lossen en verkleurende inhoudsstoffen bevat en met een Capacryl-lakken, Capalac Aqua-lakken of Capadur Color wordt afgewerkt.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • isolerend
  • met kationische, isolerende werking tegen in wateroplosbare inhoudstoffen
  • superhechtend
  • reukarm, niet milieubelastend
  • waterdampdoorlatend
  • geschikt voor kinderspeelgoed conform DIN EN 71-3

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie

Verpakking

2½ liter.

Kleur

Wit.

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
In originele, goed gesloten verpakking 12 maanden te bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,2 g/cm3

Geschikte ondergronden

Houten oppervlakken die geschilderd worden met waterverdunbare verven moeten, als het vermoeden bestaat dat in de ondergrond met waterverdunbare inhoudsstoffen aanwezig zijn, voorgestreken worden met Capacryl Aqua Holz-IsoGrund. Bij maatvast houtwerk mag het vochtgehalte max. 13% en bij niet maatvast houtwerk 15% zijn.

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Hout schuren in de lengte richting van de houtnerf, goed reinigen, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vette, tropische houtsoorten reinigen met nitroverdunning. Verweerde houtlagen tot op het gezonde hout afschuren.

Verwerkingsmethode

Capacryl Aqua Holz-IsoGrund aanbrengen met de kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

Aanwijzing bij spuitapplicatie:
Ø NozzleDrukVerdunnen
Airless0,011–0,015 inch100–130 barVerdunnen niet noodzakelijk

Opbouw van het verfsysteem

OndergrondToepassingVoorbehandeling
ondergrond
ImpregnerenGrondlaagTussenlaagAfwerklaag
Beperkt en niet maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18Capacryl Aqua 
Holz-IsoGrund1)
Capacryl
Aqua PU-Primer
Capadur ColorCapadur Color 
Maatvast houtwerkbuitenBFS Nr. 18Capacryl Aqua 
Holz-IsoGrund1)
Capacryl
Aqua PU-Primer
Capacryl Aqua 
- PU-Primer
- PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl Aqua
PU-Gloss/PU-Satin
Houtbinnenreinigen/schurenCapacryl Aqua 
Holz-IsoGrund1)
Capacryl Aqua 
- PU-Primer
- PU-Gloss/PU-Satin
Capacryl Aqua
PU-Gloss/PU-Satin
Op maatvast houtwerk moeten conform BFS-Merkblad Nr. 18 twee tussenlagen worden aangebracht.
1) Bij hout met in wateroplosbare inhoudsstoffen altijd Capacryl Aqua Holz-IsoGrund toepassen, bij een sterke verkleuring twee lagen aanbrengen.

Capacryl Aqua Holz-IsoGrund aanbrengen met de kwast, roller of geschikte spuitapparatuur. Voor gebruik goed roeren en tot max. 5% met water verdunnen. Gebruik een langharige kwast en wrijf het materiaal goed in de poriën van het hout. 

Bij hout met veel inhoudstoffen kan na de eerste laag nog verkleuring zichtbaar worden. Deze verkleuring door inhoudstoffen worden door de Capacryl Aqua Holz-IsoGrund kationisch in de verffilm gebonden. Het is van belang dat de verflaag voldoende kan drogen, pas na minimaal 12 uur verder werken. In voorkomende gevallen kan een tweede laag Capacryl Aqua Holz-IsoGrund noodzakelijk zijn. 
Vooraf eerst een proefvlak opzetten.

Verbruik

Ca. 100-130 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe oppervlakken is het verbruik hoger. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheidstofdroogoverschilderbaardoorgedroogd
na uren1–21248

Lager temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU‑richtlijn

H 411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P 102: Buitenbereik van kinderen houden.
P 273: Voorkom lozingin het milieu.
P 302 + 352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P 305 + 351 + 338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Afval

Materiaalresten laten drogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/g) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, alkydhars, titaanwit, zinkoxide, calciumcarbonaat, silicaat, water, glycolether, glycolen,additieven, conserveermiddel (methyl-/benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be