Capapor Konsolen 121

Profielen en elementen uit lichtgewicht materiaal CAPAPOR®
voor gevels - en binnenhuis vormgeving

Toepassing

Gevelprofielen voor een stijlvol geveluit-zicht in de nieuwbouw om een speciaal ac-cent te creëren en om de architectuur be-wust te ondersteunen, bij oude huizen om een-onige levenloze wanden meer tot hun recht te laten komen en als reconstructie van bestaande stijlprofielen bij renovering.
Voor de reconstructie van stijlelementen op historische gevels die gerenoveerd moeten worden.
Voor binnenruimten.

Functie

De kaderprofielen worden enkel gelijmd. Plaatsingsinformatie vindt u in de kit die bij de standaardprofielen van groot formaat (en in optie voor de speciale profielen).
 
De Capapor profielen hebben geen statische functie. De stabiliteit van de plaatsingsondergrond moet gecontroleerd worden door de klant. De hier beschreven plaatsingsmethodes zijn statisch zeker voor de standaardprofielen van Capapor, als het geplaatst wordt door een professionele verwerker en op een geschikte ondergrond. Voor zeer grote en speciale profielen, moeten bijkomende fixatie-elementen, aangepast aan de ondergrond voorzien worden.
 
Alle profielen met een diepte > 2 cm hebben, op hogere horizontale oppervlakken een inclinatie van 6°, om perfect aflopen van water te garanderen. De onderste kant heeft een drupkant, voor zover de breedte van het profiel het toelaat. (Het is mogelijk deze regels niet te respecteren. In dat geval neemt de klant een risico wat de duurzaamheid van het systeem betreft.)
 
Net als bij de traditionele gevelprofielen, moet er een deklaag (zinkbekleding bijvoorbeeld) (zie p.2) voor de Capapor profielen voorzien worden die blootgesteld zijn aan het weer en een diepte hebben van > 7 cm.

Eigenschappen

  • Zeer hoog mechanisch belastbaar
  • Haast onbegrensde realisatiemogelijkheden doro de standaardvormen en profielen op maat naar eigen ontwerp
  • Uitstekende optische en technische kwaliteit
  • Brandklasse B1
  • In kleur te verven met Caparol AmphiSilan of ThermoSan
  • Gemakkelijke verlijming met Capatect-Profilkleber 121/109

Kleur

Grijs beige

Opslag

Droog, beschermd tegen vocht en plat neerleggen.
Niet gooien, kan breken.

Leveringsprogramma

Het gamma heeft, volgens de tabel, verschillende standaardvormen voor :
  • Rahmenprofile voor omlijstingen van vensters en deuren en binnenruimten
  • Fenster-Gurtprofile  te combineren met vensterbanken
  • Schlußstein voor het realiseren van de bovendorpel
  • Bossages voor het realiseren van oppervlakken en hoeken

 
Mogelijkheid van speciale fabricatie op maat.
 
Mogelijke speciale fabricaties :
Beschikbare profielvariatiante (uitgebreide standaard)
Nieuwe profielcreaties

Sluitstenen
Stut
Zuilen
Muizetandprofiel

Ornamenten
Vensterbankprofielen met zijdelingse kantafwerking

 
De realisseerbaarheid van eigen ontwerpen geval per geval onderzoeken. Voor een juiste besteling en een levering zonder fouten, moet men een juiste meting ter plaatse verrichten.

Geschikte ondergronden

De profielen kunnen op alle draagkrachtige en voor lijmen geschikte ondergronden be-vestigd worden. (Baksteenmetselwerk, be-ton, pleister, buitenisolatiesystemen enz.) De ondergrond voor het lijmen van de pro-fielen moet vlak, droog, zuiver en vrij zijn van deeltjes die de aanhechting kunnen

verminderen. De kleefvlakken dienen vrij van stof te zijn voor de verlijming van de profielen.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur:

Gedurende de verwerking en de dro-gingsfase minimum + 5°C zowel voor

ondergrond als omgeving. Niet verwerken op vlakken opgewarmd door de zon, bij re-gen of bij sterke wind.

Droogtijd

Bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtig-heid, al naargelang de opbrengdikte

ca. 12 - 24 uur. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen het drogingsproces.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik met water.

Verflaag

De profielen moeten 2 eindlagen krijgen met Caparol AmphiSilan of ThermoSan. Het gebruik van producten buiten het systeem annuleren de garantie.

Montage

De lijm Capatect-Profilkleber 121/109 aanbrengen op de ondergrond alsook op de rug en het snijoppervlak van de profielen volgens de methode van dubbele verlijming (Floating-Buttering).
De profielen leggen volgens de tekening, stevig aandrukken met de waterpas, en indien nodig vastzetten om eventueel wegglijden te vermijden. De grote Gurtprofile of andere speciale profielen moeten mechanisch bevestigd worden. Aan de muurkant hebben deze profielen een inkeping voor een hoekprofiel. De bovenkant heel juist plaatsen met smetkoord of waterpas.
 
De Capatect-Profilkleber 121/109 aanbrengen volgens de dubbele-verlijmingsmethode (Floating-Buttering), lijmen en hard laten worden.
Het hoekprofiel verankeren in het metselwerk met de plug Capapor-Schraubdübel, op een afstand 30-40 cm (afstand van de rand ca. 10 cm). Een gat boren met de boor Forster (NW 20 mm) van ca. 5 mm diep.
In het midden een gat boren (NW 10 mm) , de plug fixeren, vervolgens de schroef inbrengen met behulp van een Torx-Bit T40. Nagelpluggen zijn niet geschikt ! De lijm op de rug van het profiel aanbrengen alsook op de ondergrond met een tandtruweel (Floating-Buttering).
 
Opgelet: De lijm karig opbrengen aan de binnenkant van de inkeping !

De lijm die aan de zijkanten vrijkomt, moet met een spaan verwijderd en met een bevochtigde platte kwast bijgestreken worden.

Montage, bevestigen, op maat maken

De profielen moeten precies op maat ge-sneden worden, best met een vastzetbare verstekzaag, zaagblad: hard metaal. Snijvlakken met schuurpapier effenen.

Kantafwerking

De kopse kanten van de profielen en elementen zijn blijvend zichtbaar uit te voeren, zaagran-den met schuurpapier breken alvorens aan te brengen.
De randprofielen van het gebouw, net als de lijstprofielen, zijn niet aangedrukt. Ze worden verlijmd volgensd de Floating- Buttering methode op een afstand van 1 cm. Let op uniforme voegen.

De lijm die aan de zijkanten vrijkomt, moet met een spaan verwijderd en met een bevochtigde platte kwast bijgestreken worden.
De voegen vullen ten vroegste 24 uur na verlijming met Capatect Füllschaum B1.
Na uitharding van de vulmoes, de voegen op ongeveer 1 cm uitschrapen en vullen met Disbothan 235.

Vensterbank

Een ondoordringbare bescherming aanbrengen met geschikte vensterbanken, volgens de regels van de kunst.

Afdichten / verflaag

Niet met folie bedekte profielen beschermen tegen waterinfiltratie met een bijkomend elastisch product.
Waterdichtingsproduct: Disbothan 235.

Afval

Materiaalresten naar het containerpark brengen.