Capatect PS-Montagedämmplatte 158, EPS 032

Gevelisolatieplaten volgens DIN EN 13163 (EPS) van geëxpandeerd polystyrol-hardschuim, type: EPS 032 WDV, tweekleurig grijs/wit, voor montage met profiellijsten
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/71244/030900_wdvs_lp_daemmplatten_158.png

Toepassing

Gevelisolatieplaten met omlopende groef voor Capatect-WDVS B met montage met profiellijsten.

Eigenschappen

 • thermisch ongevoelig
 • niet-verblindende verwerking
 • brandklasse B1 DIN 4102 / DIN EN 13501, euroklasse E
 • type EPS 032 WDV
 • richtlijn IVH/FV WDV)
 • kwaliteitsgarantie volgens BFA QS
 • niet brandend afdruppend
 • blokgeschuimd partikelschuim
 • stockproduct
 • krimpvrij
 • vormvast
 • dampdoorlaatbaar
 • bestand tegen veroudering
 • toxicologisch geen bezwaren
 • vrij van FCKW, HFCKW, HFKW volgens de verordening FCKW-Halon-Verbots-Verordnung
 • vrij van formaldehyde
 • eenvoudige verwerking
 • kanten: stomp, met omlopende groef

Kleur

Grijs/wit gespikkeld

Opslag

Droog, beschermd tegen vocht; niet blootstellen aan UV-stralen en de weersomstandigheden.

Warmtegeleiding

0,032 W/(m · K) volgens DIN 4108

Diffusieweerstandsfactor µH2O

μ = 30/70 volgens DIN EN 12086

Treksterkte

150 kPa volgens DIN EN 1607

Stortgewicht

20 kg/m³ volgens DIN EN 1602

Irreversibele lengteverandering

< 0,15 %

Aanvullende producten

 • Capatect-Halteleisten 632/00 van harde PVC voor horizontale voegen en ter bevestiging van gesneden stukken.
 • Capatect-Verbindungsstücke 633/00 van harde PVC voor verticale voegen Capatect-Universal-Montage-Schraubdübel 617
 • Capatect-Universal-Montage-Schlagdübel 613
  Voor de bevestiging van de Capatect-Halteleisten. Het type pluggen is afhankelijk van de ondergrond waarin verankerd moet worden.
 • Capatect-Distanzstücke-Set 634/50
 • Om onder de profiellijsten te plaatsen bij ongelijke wanden.
 • Verpakking:
  Karton met 400 stuks, gesorteerd
  190 stuks, d = 3 mm
  190 stuks, d = 5 mm
  20 stuks, d = 10 mm

 • Capatect-Schlagdübel 041
Dikte van de platen
(mm)
Formaat van de isolatieplaten:
500 x 500 mm2
ProductnummerVerpakking/m2
in krimpfolie
50158/055,00
60158/064,00
80158/083,00
100158/102,50
Speciale diktes op aanvraag

Ondergrond

Minerale ondergronden, oude pleisters en oude verflagen of -bekledingen.

Ook een ondergrond die niet voldoende draagkrachtig is voor verlijming kan door de bevestiging van lijsten bekleed worden.

Voorbereiding van de ondergrond

De muur moet voor de verplugging van de lijsten voldoende stevig zijn. Metselwerk, beton of oude pleisters mogen niet doorweekt zijn. Bramen verwijderen. Grotere holle plaatsen in de pleister openen en bijpleisteren tot het oppervlak weer egaal is. Oneffenheden tot 3 cm kunnen door het plaatsen van Capatect-Distanzstücken geëffend worden.

Verbruik

1 m2/m2

Aanbrengen isolatieplaat

Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperaturen van omgeving en ondergrond niet minder dan +5 °C en meer dan +30 °C bedragen. In deze context verwijzen we naar de tekst in ATV DIN 18345 punt 3.1.3 ongeschikte klimatologische omstandigheden.

Eerst worden ter hoogte van de sokkel de Capatect-Sockelschiene aangebracht. De eerste rij isolatieplaten wordt met een streep lijm aan de rugzijde onder de sokkellijsten geplaatst. De lijmmassa die bij het systeem hoort in het midden van de platen aanbrengen - hoopjes lijm met een diameter van 20–25 cm (= ca. 20 % van het oppervlak) op de achterzijde van de platen aanbrengen. In de verticale stootvoegen van de platen de verbindingsstukken Capatect-Verbindungsstücke 633/00 invoegen. Na de eerste rij platen de Capatect-Halteleisten 632/00 in de horizontale groef plaatsen en om de 30 cm met door bouw- en woningtoezicht toegelaten pluggen Capatect-Universal-Montage-Schraubdübeln of met Capatect-Universal-Montage-Schlagdübeln bevestigen. De volgende rij platen kan dan in verband geplaatst worden.

Het juiste plugtype voor de bevestiging van de profielen moet afhankelijk van de bouwstof en de nodige verankeringsdiepte gekozen worden.
Er moet altijd gelet worden op een precieze loodrechte bevestiging. De profiellijsten mogen niet vervormd worden. Ondergrondtoleranties moeten desnoods met de Capatect-Distanzstücken opgeheven worden. De profiellijsten moeten onderling een open stootvoeg van 2–3 mm vertonen. De stootvoegen van de isolatieplaten moeten absoluut dicht en precies uitgevoerd worden. 
Eventuele voegen met stroken isolatiemateriaal of ook met Capatect-Füllschaum B1 (max. 5 mm) vullen.

Bij gesneden platen (passende stukken), bijvoorbeeld onder vensterbanken of vooruitstekende daken moet de noodzakelijke groef naderhand met de schaaf ingesneden worden. De profiellijst moet eventueel ook voor verticale voegen gebruikt worden. Aan kanten en kozijnen de Capatect-Anfangsleiste gebruiken. Bij aanpassingswerken, bijvoorbeeld aan venster- en deurkozijnen en kanten, moeten de platen indien nodig gewoon met de bij het systeem behorende lijmmassa gelijmd worden.
Voor meer info over de verplugging het WDVS-handboek respecteren.

Dit product bevat HBCD (hexabroomcyclododecaan – CAS-nr. 25637-99-4) in een concentratie > 0,1 % (w/w).
Gelieve de veiligheidsfiche in acht te nemen. Niet samen met oplosmiddelen gebruiken.

Afval

Afval vermijden door zorgzaam te snijden en te hergebruiken. Mogelijke materiaalresten storten op afdeling EAK 1702 03 (kunststof) of 1706 04 (isolatiemateriaal).

Toelating

Z-33.42-131

ETA-07/0184
ETA-10/0160