Capatect CS-Fassadendämmplatte 800

Minerale isolatieplaten van mineraalschuim
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/91575/035813_CT_800_CS_Platte.png

Toepassing

Gevelisolatieplaten voor in een lijmbed met een bijkomende verplugging bevestigde isolatiesystemen.

Eigenschappen

  • onbrandbaar
  • stabiele vorm
  • zeer bestand tegen mechanische beschadigingen
  • gehydrofobeerd in de massa
  • mineraal, volledig recycleerbaar
  • vezelvrij

Opslag

Droog, beschermd tegen vocht.

Warmtegeleiding

0,045 W/(m · K) conform DIN EN 12667

Drukvastheid

≥ 300 kPa conform DIN EN 826

Wateropnamecoëfficiënt

Na kort onderdompelen volgens DIN EN 1609 Wp = 2,0 kg/m2

Bouwstofklasse

A1 – DIN 4102 / DIN EN 13501

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

µ ≈ 3 conform DIN EN 12086

Treksterkte

≥ 80 kPa conform DIN EN 1607

Aanvullende producten

  • Capatect-CS-Klebe- und Armierungs­mörtel 850
  • Capatect-CS-Haftgrund 820
  • Capatect-CS-Strukturputze 860 + 870
Plaatdikte (mm)Formaat isolatieplaat:
600 x 390 mm (kant: stomp)
Prod.-Nr.(m2)per pallet
80800/0821,06
100800/1016,85
120800/1214,04
140800/1411,23
160800/169,82
180800/188,40
200800/208,40

Geschikte ondergronden

Minerale ondergronden zo goed als nieuwbouw, vaste oude pleisters en draagkrachtige oude verven en/of bekledingen.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet zuiver, droog en draagkrachtig zijn. Vuil en loszittende deeltjes (bv. ontkistingsolie) alsook mortelresten verwijderen. Beschadigde, bladderende structuurpleisters en verflagen zo goed mogelijk verwijderen. Holle pleisterplaatsen opbreken en bondig bijpleisteren. Zuigende, zandende of melende vlakken tot op een vaste ondergrond reinigen en met Sylitol Konzentrat 111 gronderen.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerkingstemperatuur :

Tijdens de verwerkings- en de drogingsfase mag de temperatuur van de ondergrond en van de omgeving niet minder dan + 5 °C bedragen en niet meer dan +30 °C.

Aanbrengen isolatieplaat

De lijm met een getande spatel op de isolatieplaten, over de hele oppervlakte, aanbrengen, of rondom aan de rand van de plaat en in het midden hoopjes lijm aanbrengen, zodat het kleefcontact > 70 % van het oppervlak beslaat.

De aan te brengen hoeveelheid lijm varieert naargelang de ondergrondtoleranties; oneffenheden tot ± 1 cm kunnen weggewerkt worden in het lijmbed.

De isolatieplaten in verband van onder naar boven drukkend lijmen en goed aandrukken. Geen lijm in de voegen tussen de platen aanbrengen. Loodrecht en in pas plaatsen. Eventueel ontstane voegen vullen met isolatiestrips of met Capatect-Füllschaum B1. Niveauverschil tussen de kanten van de platen vermijden.

Bij overgangsvoegen tussen verschillende bouwstoffen moeten de isolatieplaten de voegen aan beide zijden minstens 10 cm overlappen om een veilige verlijming te kunnen garanderen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Zie veiligheidsfiche.
Caparol beschikt over een algemene goedkeuring door de bouwinspectie.

Afval

Afval kan men vermijden door zorgvuldig te snijden en te werken. Kleine materiaalresten (isolatiemateriaal) naar het containerpark brengen.