Capatect Buntstein-Sockelputz 691 - Sierpleisters

Meerkleurensierpleister voor toepassing binnen en buiten

Toepassing

Gebruiksklare meerkleurensierpleister op basis van acrylaat met gekleurde natuursteenkorrels.
Toe te passen op basement (sokkel) in de diverse  Capatect-WDV-systemen en Capatect-VHF-systemen, op beton en mineraal pleisterwerk.

Eigenschappen

  • weer- en schrobvast conform VOB, C – DIN 18363
  • hecht- en stootvast
  • waterdampdoorlatend
  • met water te verdunnen
  • gemakkelijk te verwerken
  • zeer goed te reinigen
  • 100 % acrylaat als bindmiddel
  • met coloritkwarts-granulaat (natuursteenkorrel)
  • lichtecht door speciale combinatie van bindmiddel en natuursteenkorrel

Verpakking

25 kg emmer

Kleur

01 grau, 02 irischgrün, 03 flintrot, 04 anthrazit, 05 vesuvgrau, 06 rosatoquarz, 07 kieselgrau, 08 kieselbunt

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.
Tegen direct zonlicht beschermen.

Maximale korrelgrootte

2,0 mm

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

op Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190: µd < 0,6 m

Schudgewicht (droog)

ca. 1,5 kg/dm3

Wateropnamecoëfficiënt

w < 0,2 kg/(m2 · h0,5) – conform DIN 52617

Consistent

pasteus

Structuur

Natuursteenkorrel

Product-nr.

691

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, glad, schoon, droog, vast en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Oude pleisterlagen is verstevigend of isolerend voorstrijken noodzakelijk.
Nieuwe pleisterlagen 2 tot 4 weken onbehandeld laten.
Bij toepassing op basements met Capatect WDVS moet de wapeningslaag volledig afgebonden en droog zijn.

Verwerkingsmethode

De sierpleister met een roestvrijstalen plekspaan op korreldikte  op de volledig gedroogde voorstrijklaag aanbrengen en gladmaken. De sierpleister gelijkmatig en zonder aanzetten aanbrengen. Het is aan te bevelen de sierpleister na een weinig aandrogen met een schone spaan nogmaals glad te strijken.

Door het gebruik van natuursteenkorrels zijn kleine kleurafwijkingen mogelijk. Daarom op doorgaande oppervlakken alleen materiaal van hetzelfde chargenummer gebruiken of materiaal van verschillende nummers met elkaar mengen.
Eventueel aangebracht plakband voor aandrogen van de sierpleister verwijderen.

Opbouw van het verfsysteem

Voorstrijken
De ondergrond voorstrijken met Putz­grund 610 in onderstaande kleur. De Putzgrund 610 op kleur maken met Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe (AVA) volgens onderstaande tabel, met ColorExpress of (zie tabel), of af fabriek.
Kleurtabel
Het op kleur maken van de Putzgrund 610
AVA Buntsteinputz Noodzakelijke mengverhouding in ml per 25 kg Putzgrund 610
01 grau 02 irischgrün 03 flintrot 04 anthrazit 05 vesuvgrau 06 rosatoquarz 07 kieselgrau 08 kieselbunt
schwarz 877 1010 812 4570 538 2031 760 1150
ocker 222 1750 3256 202 92 784 61 1180
rotbraun 20 6954 101 23 530
grün 74 210
ColorExpress-collectie Capatect 691 Capatect 691 af fabriek af fabriek Capatect 691 Capatect 691 Capatect 691 Capatect 691

Verbruik

Ca. 5,0 kg/m2

Verwerkingsomstandigheden

Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur van omgeving en ondergrond niet lager dan 5 °C en hoger dan 30 °C zijn.
Niet verwerken in de directe zon, bij sterke wind, mist, hoge luchtvochtigheid of bij kans op regen of nachtvorst.

Droogtijd

De ondergrond tijdens de droogfase tegen regen beschermen, eventueel door steiger afdekken met zeildoek.
Bij 20° C en 65% relatieve luchtvochtigheid is de sierpleister na 3 tot 4 dagen oppervlakkig droog en 6 tot 8 dagen volledig droog en te belasten.

De sierpleister droogt fysisch, dit betekent door verdamping van vocht en door filmvorming van de dispersie. In koele jaargetijden en bij een hoge luchtvochtigheid is de droogtijd langer.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Gereedmaken van het materiaal

De totale inhoud van de emmer met een langzaamdraaiend roerwerk grondig doorroeren. Indien nodig op de juiste dikte brengen met maximaal 2% water.

Attentie

Capatect-Buntstein-Sockelputz is niet geschikt  op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voo professioneel gebruik

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antifcentrum 070/245 245

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Productcode

M-DF02

Servicecentrum

DAW Belgium bvba

Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info@daw.be

www.caparol.be