Capatect Anputzprofil 694/10

Profiellijst met dichtingsband, voorzien van aangelijmde bewapeningsweerselstroken en verwijderbare afdekfolie.

Toepassing

Gecombineerde kunststofprofiel voor het slagregendicht aansluiten van de wapeningslaag in de isolatiesystemen Capatect-WDV A en B, en de aanliggende constructie-elementen (vensters, deuren enz.). Het pleisterprofiel dient vooral als afdichtingskussen. De uitzetting is vrij klein, daarom moet het gebruik van de profielen beperkt blijven tot relatief stabiele vensterbanken. Het profiel wordt gelijmd zonder schroef.

Eigenschappen

 • geen starre aansluiting aan de pleister
 • bestand tegen UV-stralen
 • met aangesmolten afdekfolie
 • vlotte en correcte montage
 • zelfklevende afdekfolie voor een zekere fixatie van de beschermfolie – optimale bescherming tegen spatten op aanliggende objecten of het gehele oppervlak van de vensters
 • geen beschadiging aan ramen en vensters
 • De profielrand kan dienen als steun bij het aanbrengen van de bewapeningslijm
 • na het verwijderen van de afdekfolie een gelijkmatig brede randvoeg: nasnijwerk overbodig 
 • hetzelfde weefsel als voor de wapening aan het oppervlake 

Kleur

Profielhuis : wit

Opslag

Vlak en spanningsvrijd stockeren. Beschermen tegen permanente zonnestralen, warmte en mechanische belasting.

Technische eigenschappen

 • profielhuis in recycleerbaar thermoplastisch synthetisch materiaal.
 • weefselstrook: technische informatie Capatect-Gewebe 650, breedte 130 mm
 • breedte van het profiel = 16 mm

Product-nr.

694/10
694/20

Voorbereiding van de ondergrond

De te belijmen oppervlakte van het raamprofiel moet zuiver, vlak en vrij zijn van olie en van deeltjes die de aan-hechting kunnen verminderen. Doe een lijmproef met het profiel op de originele ondergrond.

Opgelet: Om een zekere montage te garanderen moeten de ramen en deuren gefixeerd zijn volgens de geldende normen (vb : de Duitse RAL Association voor de kwaliteit van vensters en deuren) en volgens de actuele stand van de techniek om elke niet toegestane beweging uit te sluiten.

Verbruik

1,0 m/m

Verwerkingsomstandigheden

Gedurende de aanbreng en de drogingsfase mag de temperatuur van zowel de ondergrond als de omgeving niet lager liggen dan +5°C en niet hoger dan +30°C.

Montage

Beschermfolie van de zachte mousseband verwijderen. Raaklijn op de raam trekken op het punt van de nadien geplaatste isolatieplaat-voorkant.

Profiel zo plaatsen dat de kant met de aanbevestigde bewapeningsfolie ongeveer 2 mm buiten de gemarkeerde lijn valt, de aangesmolten afdekfolie is dan naar de buitenzijde gericht. Het profiel krachtig op het raamprofiel drukken.

De later aan te brengen afdekplastiek zal degelijk aan de profieleigen afdekfolie bevestigd worden. Het aangehechte bewapeningsvlies zal in het verse lijmbed ingedruk worden, er zorg voor dragend dat het het naastliggende gevelbewapeningsvlies circa 10 cm overlapt. Volvlakkige bewapeningslijm en eindpleister kunnen nu, zoals het systeem het voorziet, uitgevoerd worden. Na het verwijderen van de afdekfolie ontstaat een gelijkmatig brede randvoeg,  nasnijwerk of corrigeren is dus overbodig.

 

De afdekfolie zal best pas verwijderd worden nadat de aangebrachte sier-pleister afgebonden is en indien mogelijk pas na de aanbreng van de isolerende afwerkingsschilderlaag. Dan kan de folie ook bij middel van een cuttermes zorgzaam afgesneden worden.