• facebook
 • youtube
Producten | Voorstrijkmiddelen | Binnen dekkend | CapaSil Primer

CapaSil Primer

Hechtprimer onder dispersie- en dispersie-silicaatmuurverf voor binnen. Vrij van oplosmiddelen.

  Toepassing

  Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel onder dispersie- en dispersiesilicaatverven, binnen. Bevordert de hechting op gladde, draagkrachtige ondergronden zoals: gipskartonplaten, beton, gipspleisters, gipsbouwplaten en dispersiesilicaatverven op een oude dispersieverflaag. Verkleind het risico van afbladderen van dunne reparaties van gips bij naden van gipsplaten.
  Als stroeve voorstrijklaag onder alle soorten behang op gladde, zwak zuigende ondergronden.

  Eigenschappen

  • minimale emissie, oplosmiddel- en weekmakervrij
  • eenvoudig te verwerken
  • met water te verdunnen
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • waterdampdoorlatend
  • Ud-waarde 0,03 m (bij kleur kunnen de technische eigenschappen iets afwijken)
  • goede hechting op de ondergrond
  • dekt goed
  • als grondlaag onder dispersie-silicaatverf

  Materiaalbasis

  Gemodificeerde kunststofdispersie.

  Verpakking

  • CapaSil Primer standaard: 2½, 5 en 10 liter
  • CapaSil Primer Airfix: 25 en 120 liter

  Kleur

  Wit.

  Met maximaal 25% CaparolColor- of AmphiColor-mengkleuren op kleur te brengen. CapaSil Primer is met ColorExpress op kleur te brengen in vele kleuren uit de diverse collecties tot een reflectiewaarde 70.

  Opslag

  Koel maar vorstvrij.

  Soortelijke massa

  ca. 1,7 g/cm3

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
  + + +
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Gipskartonplaten, gipspleister, gipsbouwplaten, beton, kalkgipspleister en goed hechtende dispersieverflagen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

  Opbouw van het verfsysteem

  CapaSil Primer wordt onverdund verwerkt.

  Verbruik

  Op gladde oppervlakken, afhankelijk van de zuiging ca.7 m²/L Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 8 °C voor omgeving en ondergrond. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is CapaSil Primer na ca. 12 uur over te schilderen. Lagere temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Gereedschap

  Verwerken met kwast, roller of geschikte spuitapparatuur.

  Airless spuitapparatuur
  spuithoek:   50°
  nozzle:        0,021 - 0,025”
  druk:          150-180 bar
  De dispersiefilter (groen) in het pistool verwijderen. De verf goed doorroeren en zeven.

  Reinigen gereedschap

  Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

  Attentie

  Om de specifieke eigenschappen te behouden niet mengen met andere producten. CapaSil Primer met ColorExpress, AmphiColor Vollton- und Abtönfarben of CaparolColor op kleur brengen.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

  Conform EU-richtlijn


  Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
  Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

  In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antigifcentrum 070/245 245

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Bevat polyacrylaathars, titaanwit, calcium­carbonaat, silicaat, water, waterglas, additieven

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba
  Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
  Fax: (+32) (0)11 52 56 07
  E-mail: info-tech@daw.be
  www.caparol.be

  Referentie-objecten

   Kleurechtheid: Gelieve er rekening mee te houden dat afwijkingen van de originele kleur voorkomen, afhankelijk van de printer en het papier.

   • Afdrukken
   • Terug naar boven