• facebook
 • youtube

OptiGrund

Diep indringend en hydrofoob voorstrijkmiddel op basis van SilaCryl voor binnen en buiten.

  Toepassing

  Nivelleert de zuigkracht van ongelijkmatig of sterk zuigende oppervlakken en verstevigt licht zanderige pleisters en betonnen oppervlakken, binnen en buiten. Ook te gebruiken op gips- en gipskartonplaten binnen met als afwerking dispersie-, siliconenhars- en polymerisaatharsverven en in ruimten met electrische installaties die niet tegen explosies zijn beveiligd en ontoereikend geventileerd zijn, of waar levensmiddelen worden geproduceerd of opgeslagen.

  OptiGrund heeft zeer kleine bestanddelen door toepassing van SilaCryl-technologie, dringt daardoor diep in de ondergrond door en is tevens hydrofoob. Door speciale toevoeging is het mogelijk om met een zgn. zwartlicht lamp de werking van het voorstrijkmiddel te bezien, ook nadat er een muurverflaag is aangebracht.
  De muurverflaag voorzichtig inkrassen en met de lamp beschijnen, er volgt dan een blauw-violette reflectie.

  Eigenschappen

  • klaar voor gebruik
  • reukarm
  • milieusparend
  • hydrofoob
  • oplosmiddelvrij
  • gemakkelijk te verwerken

  Materiaalbasis

  Met siliconen gemodificeerde, met water te verdunnen acrylaat-hydrosol.

  Verpakking

  1, 5 en 10 liter

  Kleur

  Blauw-transparant

  Opslag

  Koel, maar vorstvrij bewaren.

  Soortelijke massa

  ca. 1,02 g/cm3

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1 binnen 2 binnen 3 buiten 1 buiten 2
  + + + + +
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  De ondergrond moet draagkrachtig, vast, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  Raadpleeg voor de voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

  Opbouw van het verfsysteem

  Op een normaal zuigende ondergrond is één onverdunde laag voldoende. Op sterk zuigende oppervlakken éénmaal verzadigd aanbrengen.
  De voorstrijklaag mag aan het oppervlak geen gesloten, glanzende film vormen. Een lichte glans is vanwege de indicator aanwezig.

  Verbruik

  Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond ca. 150-200 ml/m².
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 12 uur over te schilderen.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Gereedschap

  OptiGrund aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur, of airless spuiten.
   
  Airless spuitapparatuur
  spuithoek 60°
  nozzle 0,029˝
  druk 50 bar
  Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

  Attentie

  OptiGrund is niet geschikt voor horizontale vlakken die met water worden belast.

  Vanwege de speciale eigenschappen mag OptiGraund niet met andere materialen worden gemengd.

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. 

  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde van dit product (cat. A/h) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. < 1 g/l VOS.

  Inhoudstoffen

  Bevat acryl-hydrosol, water, additieven, busconserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon)

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
  technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
  deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

  Servicecentrum

  DAW NEDERLAND B.V.

  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
  Fax: (+31) (0)33 247 50 12
  e-mail: info@dawnederland.nl

  Kijk ook op www.dawnederland.nl

  • Afdrukken
  • Terug naar boven