caparol_pim_import/caparol_be/products/image/93658/036288_Panel_034_32.png

CapaCoustic Resipor - Panel Glatt 125 x 62,5

Geluidsabsorberende elementen in polyester vlies

Omschrijving

CapaCoustic Resipor-elementen bestaan uit een polyester vlies met een filigrane opencellige structuur en kunnen direct als muur- en plafondbekleding op een draagkrachtige ondergrond vastgelijmd worden. 
Dankzij de snelle montage/gemakkelijke verwerking zijn de CapaCoustic Resipor-panels ideaal om ruimtes voor allerlei gebruik naderhand akoestisch te saneren.

Toepassing

In ruimtes met veel resonantie is het vaak noodzakelijk om maatregelen te treffen om weergalm te reguleren. Om de weergalm te verminderen, worden er in zulke gevallen systemen met geluidsabsorberende eigenschappen in de ruimtes ingezet.
Hiervoor worden vooral openporeuze en poreuze materialen ingezet, die de indringende galmenergie reduceren. De reductie van de galmenergie gebeurt door de wrijving van de trillende gasdeeltjes van de lucht aan de binnenwand van poriën binnenin de openporeuze structuur.

Typische toepassingsgebieden zijn bv.:
Bureaux en callcenters,
verkoopsruimtes,
restaurants,
scholen, sporthallen en
kinderdagverblijven,
vergaderruimtes,
scholings- of seminarieruimtes,
machinekamers en productiehallen,
repetitieruimtes, klankstudio's.

Eigenschappen

 • hoog geluidsabsorptievermogen αW = 0,8
 • temperatuurweerstand: –50 °C tot +150 °C 
 • mineraalvezelvrij en fysiologisch onschadelijk
 • kleur: wit
 • geen statische oplading – trekt geen stof aan
 • zeer vormstabiel
 • bouwstofklasse B1 volgens DIN 4102-1
 • zeer belastbaar
 • resistent tegen de impact van een bal volgens DIN 18032-3
 • oppervlaktegewicht ca. 3 kg/m2 inclusief lijm
 • soortelijk gewicht: 30 kg/m³ ± 10 %

Materiaalbasis

PES vliesstof

Te leveren soorten

TypeProductnr.afmetingen
lengte mmbreedte mmdikte mm
Glad met fase
Bild 13 (031307_glatt.jpg)039/31
039/32
625
1250
625
625
50
50
afwijkende afmetingen en vormen kunnen op vraag geproduceerd worden,
maximale afmetingen 1200 x 1800 mm.

Verpakking

Productnr.Stuk/kartonm2/karton
039/31
039/32
16
8
ca. 6,25
ca. 6,25


Verdere systeemcomponenten:
037/13 CapaCoustic Melapor Kleber, emmer-inhoud: 25 kg

Opslag

Droog en liefst stofvrij stockeren.

Technische eigenschappen

Geluidsabsorptiegraad conform DIN EN ISO 354
Meting van de geluidsabsorptie in galmende ruimtes
Frequentie Hz125250500100020004000
αp0,300,550,800,850,850,85
 αp = praktische geluidsabsorptiegraad

1. Ondergrond en voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet effen, zuiver, droog, vast, draagkrachtig en vrij zijn van substanties die de aanhechting verminderen en zwak absorberen. Stof, vervuiling en afbladderende verflagen zorgvuldig verwijderen. Indien nodig het oppervlak gronden. Richtlijnen hiertoe vindt u in de technische fiche nr. 650 „Ondergronden en hun voorbereiding".

2. Lijmen van de CapaCoustic Resipor-panelen
Volvlakkig verlijmen op de ondergrond met CapaCoustic Melapor Kleber 037/13.

2.1 Voorbereiding van de lijmmassa
De CapaCoustic Melapor-Kleber is klaar voor gebruik. Hij moet enkel met een langzaam draaiend roerwerk kort opgeroerd worden. Indien nodig, de consistentie met een beetje water aanpassen.
Om te vermijden dat de elementen vuil worden, bij verwerking goed opletten dat de vlakken proper zijn en dat men propere stofhandschoenen draagt. Bij elke verpakking zit een paar handschoenen.

2.2 Aanbrengen van de lijm
Het aanbrengen van de lijm gebeurt met een lamsvellen rol (13 mm) en kan zowel op de CapaCoustic Resipor-panelen als op het vlak waarop ze gekleefd moeten worden gelijkmatig verdeeld worden, zodat het oppervlak zeker volvlakkig ingesmeerd is. De CapaCoustic Resipor-panelen onmiddellijk na het aanbregen van de CapaCoustic Melapor-Kleber verlijmen. De open tijd van de lijm bedraagt bij 20 °C ca. 10 minuten. Bij een hogere zuigkracht van de ondergrond, hogere temperatuur of luchtbeweging droogt de lijm relatief snel. Daardoor kunnen er problemen met de hechting voorkomen.

2.3 Verbruik
ca. 1,5 kg/m2

2.4 Verwerkingstemperatuur
Tijdens de verwerking en de droging mag de temperatuur van de omgeving en de ondergrond niet lager dan +5 °C zijn.

2.5 Lijmen
Om bij het verlijmen een zo gelijkmatig mogelijke aanduwdruk uit te oefenen, raden wij aan om een aanduwplank (bv. een grote PU-schijf) te gebruiken. Puntbelastingen kunnen de platen beschadigen. Men moet erop letten dat de zichtbare kant van de platen niet vervuild wordt door lijm. Om een perfect uitzicht te verkrijgen, moeten de CapaCoustic Melapor-panelen met een voeg van minstens 20 mm breed aangebracht worden.
Het materiaal heeft op de zichtbare kant een lichte structuur met herkenbare richting. Opdat men een homogeen uitzicht krijgt, moeten de elementen steeds in dezelfde richting aangebracht worden. Om de oriëntatie te vergemakkelijken is op de achterkant een pijl aangebracht.

Opgelet: CapaCoustic Resipor is een poreus materiaal met geringe luchtweerstand. Bij het overlijmen van scheuren, voegen of andere openingen kunnen er omwille van luchtcirculatie vervuilingen optreden. Om zulke schade te vermijden, moet op volgende punten gelet worden.

 • holtes, scheuren, voegen of openingen niet overlijmen.
 • rekening houdend met de plaatselijke eisen voldoende afstand bewaren van airco's, verluchtingsopeningen en warmtebronnen.
 • Daar Resipor zeer goede isolerende eigenschappen heeft, moeten de muren en plafonds gecontroleerd worden op bouwfysische geschiktheit. Dit om condensvorming te vermijden.


3. Resipor op maat snijden

De CapaCoustic Resipor panelen kunnen met een nieuw Cuttermes of een decoupeerzaag met een gekarteld zaagblad op maat gesneden worden.

Verwerkingskwaliteit:
Bij het verlijmen resp. de montage van CapaCoustic Resipor moet men propere handschoenen dragen om vervuiling te vermijden.

Toleranties van de afmetingen:
Tot 250 mm: ± 3 mm
Boven 250 tot 1.000 mm: ± 5 mm
Boven 1.000 tot 2.000 mm: –5/+10 mm
De tolerantie van de dikte bedraagt ± 10%

Kleurafwijkingen:
Omwille van productietechnische redenen zijn geringe kleurafwijkingen tussen de elementen onderling niet uit te sluiten.

Let op! (stand conform laatste uitgave)

 • CapaCoustic Melapor-Kleber 037/13: Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en de droging voor een grondige verluchting zorgen. Eten, drinken en roken tijdens gebruik van het product vermijden. Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grond met water spoelen. Niet in de riool, de wateren of op de aarde terecht laten komen. Reiniging van het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep. Meer info - zie veiligheidsfiche.

Afval

 • CapaCoustic Melapor-Kleber 037/13:
  Enkel lege verpakkingen voor recyclage afgeven. Vloeibare materiaalresten kunnen als afval van met water mengbare lijmen, ingedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde lijm of als huisvuil gestort worden. EAK 080410.
 • CapaCoustic Resipor: Moet in navolging van de plaatselijke voorschriften naar een geschikte vuilstortplaats of een geschikte verbrandingsinstallatie gebracht worden. Paneel: EAK 120105

Giscode

 • CapaCoustic Melapor-Kleber:
  D1

Technisch advies

Zie veiligheidsfiche van Melapor Kleber 037/13

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be