caparol_pim_import/caparol_be/products/image/57200/027250_Disbopur_458_PU-Aquasigel_NL.png

DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung, matt, transparent, wässrig

Transparante polyurethaan topcoating op harde en semi-elastische vloercoatsystemen binnen. Twee componenten (2K).

Toepassing

Door de minimale emissie is de Disbopur 458 PU-AquaSiegel bijzonder goed geschikt  in openbare ruimten zoals ziekenhuizen, scholen, kinderdagverblijven etc.
Als matte toplaag, binnen, op harde en semi-elastiche PU- en EP-vloercoatings.
Ook toe te passen als eindafwerking volgens het Disboxid Stonecolor-systeem binnen.
Als toplaag, binnen en buiten, volgens het Disboxid Multicolor-systeem en het Disboxid ArteFloor-systeem.
In combinatie met DisboADD 947 Glasperlen Fine antislip in te stellen.

Eigenschappen

 • minimale emissie
 • diffusie-open
 • verhoogt de krasvastheid van harde en semi-elastische PU- en EP-vloercoatings
 • verbetert de reinigbaarheid
 • vermindert streepvorming door rubber
 • bestand tegen UV-licht en div. chemicaliën

Getest conform AgBB-testcriteria van de emissie van VOS uit bouwmaterialen voor toepassing binnen. De beoordeling van de AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) wordt door milieu- en gezondheidsinstanties voor het toepassen van bouwmaterialen in sensibele (gevoelige) ruimten zoals bijv. (kinder)dagverblijven als norm gesteld.

Materiaalbasis

2K-polyurethaan, met water te verdunnen.

Verpakking

4 kg kunststof-combi-verpakking

Kleur

Transparant.

Kleine kleurveranderingen en een lichte verkrijting zijn mogelijk door UV-stralen en weersinvloeden.
Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurveranderingen leiden. Slepen met goederen kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren.
In originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,05 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 44 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

17 mg/30 cm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën conform DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
na 7 dagen
Testgroepen conform de voorschriften van DIBt, Berlin               
Groep 1: autobrandstof+
Groep 3: stookolie (conform DIN 51 603-1)+
Groep 4: alle koolwaterstoffen+
Groep 7b: biodiesel (conform DIN EN 14214)+
Groep 8: waterige oplossingen alifatische Aldehyde tot 40%+
Groep 9: waterige oplossingen anorganische zuren (carbonzuur) tot 10%+ (V)
Groep 10: minerale zuren tot 20%+
Groep 11: anorganische logen+
Groep 14: waterige oplossingen organische Tenside+
Skydrol+
Citroenzuur 10 %+
IJzer III chlorideoplossing, verzadigd+
Fosforzuur 85 %+
Xyleen+
Ammonia 25 %+
Cola+
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Ethanol 40 %+
Ethanol 96 %+
Gedestilleerd water+
Terpentine+
Zoutzuur 10 %+
Zoutzuur 30 %+ (V)
Verklaring tekens: + = bestand, V = verkleuring

Geschikte ondergronden

Goed hechtende, harde tot semi-elastische PU- en EP-vloercoatings die zijn ingestrooid met chips; Disboxid Multicolor-, Stonecolor- en ArteFloor-syteem.

Goed hechtende, harde tot semi-elastische PU- en EP-vloercoatings die zijn ingestrooid met chips; Disboxid Multicolor-, Stonecolor- en ArteFloor-syteem.

Voorbereiding van de ondergrond

De voorbehandeling van de ondergrond dusdanig uitvoeren dat een goede hechting verkregen kan worden. Bij oppervlakken met ingestrooide chips de losse chips verwijderen.

Oude lagen schuren, zodanig dat een mat opprvlak wordt berekt. Nieuwe 2K-coatings de volgende dag afwerken.

Bij langere wachttijden moet de laag met schuurpapier met een fijne korrel licht geschuurd worden. Lagere temperaturen verlengen de wachttijd. Met water te verdunnen systemen moeten goed droog zijn.
Let op: Bij het afwerken met Disbopur 458 PU-AquaSiegel op de Disboxid 437 EP-Klarschicht moet deze laag eerst met een speciaal reinigingsmiddel, bijv. Grundreiniger R, Dr. Schutz of GR-S van TANA Chemie behandeld worden.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen tot een homogene massa en egale kleur ontstaat. Overgieten in een andere emmer en nogmaals doorroeren. (niet verwerken vanuit de originele verpakking)

Mengverhouding

Basismateriaal : harder= 5 : 1 gew.delen.

Verwerkingsmethode

Materiaal aanbrengen met kwast of een halflangharige, polyamide roller (bijv. Rotanyl Maler-Walza 8 mm, haarhoogte 11 mm van de firma Rotaplast).
De blanke coating gelijkmatig aan brengen om glansverschillen en rolbanen te voorkomen. Te dikke lagen (verbruik >200 g/m2) hebben blazen in de verflaag tot gevolg. Gedurende het drogen en uitharden zorg dragen voor voldoende ventilatie.

Opbouw van het verfsysteem

Gladde toplaag
Het materiaal gelijkmatig in een kruislaag aanbrengen. Grote oppervlakken in één arbeidsgang afwerken om aanzetten te voorkomen.
 
Antislip toplaag
Aan het materiaal 2-3 gew.% DisboADD 947 Glasperlen Fine toevoegen, grondig mengen en als onder ‘gladde toplaag’ beschreven verwerken.
Bij langere werkonderbreking het materiaal doorroeren.

Verbruik

Glad oppervlak
DisboPUR W 458 8–12,5 m2/kg
per laag
Antislip oppervlak
DisboPUR W 458 
DisboADD 947 Glasperlen Fine
ca. 7,5m2/kg
ca. 4 g/m2

Op ruwe ondergronden, bijv. bij Disboxid StoneColor zijn minimaal twee toplagen noodzakelijk om een porievrij oppervlak te verkrijgen. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de droogtijd.
Let op: Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden leidt tot glansgraadverlies, een verminderde hardheid en hechting. De blanke coating gelijkmatig aan brengen om glansverschillen en rolbanen te voorkomen. Te dikke lagen (verbruik >200 g/m2) hebben blazen in de verflaag tot gevolg. Gedurende het drogen en uitharden zorg dragen voor voldoende ventilatie.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
Niet verwerken bij temperaturen lager dan 10 °C of lager dan het dauwpunt, omdat anders een blijvend witte verkleuring optreedt.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 1 dag te belopen en over te schilderen. Na ca. 3 dagen mechanisch te belasten en na ca. 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere temperaturen verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij langere werkonderbrekingen met water of warm water met zeep.

Certificaat

 • 1-1129: Testrapport antislip, R11 Berufsgenossenschaftl
  Institut, St. Augustin
 • 1-1102: Testrapport antislip R9
  Material-Prüfinstitut Hellberg, Lüneburg
 • 1-1215: TÜV-certificaat, minimale emissie vloercoatings
  TÜV Nord
 • 1-1244: Algemene bouwinspectie, geschikt voor het toepassen in openbare ruimten, Z-156.605-640,
  Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
 • 1-1242 Algemene bouwinspectie, geschikt voor het toepassen in openbare ruimten, Z-156.605-639,
  Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruikKomponent A: 
Geen gevaarlijke stof of mengsel.


Komponent B:
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk bij inademing.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Afgesloten bewaren.

Bevat: hexamethylendiisocyanaat, oligomeer, cyclohexanamine, N,N-dimethyl-, compds. met 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonaat-blocked 1,6-diisocyanatohexaan homopolymeer, hexamethyleen-1,6-diisocyanaat.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOS.

Giscode

PU 40

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-458-005657 EN 13813:2002
Kunstharsdekvloer/Kunstharscoating voor gebruik binnen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandverloopEfl
Emissie van bijtende substantiesSR
WaterdoorlaatbaarheidNPD
Slijtageweerstand< AR1
Trekvastheid> B1,5
Stootvastheid> IR4


EN 13813

In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen.  Ook kunstharsverven en -verzegeling vallen onder deze norm.

Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be