caparol_pim_import/caparol_be/products/image/77458/033025_ArteFloor_5.png

Disboxid ArteFloor-System

Decoratief vloercoatsysteem voor representatieve ruimten binnen.
Meer dan 150 lasurkleuren uit de Caparol 3D-kleurenwaaier.

Het  Disboxid ArteFloor-Systeem is een decoratief vloercoatsysteem in representatieve ruimten, zoals expositie-, verkoop- en ontvangstruimten. Het systeem bestaat uit 4 systeemcomponenten.

Vanwege de minimale emissie, door TÜV gecontroleerd, van zowel grond-, tussen- als afwerklaag bijzonder goed geschikt voor toepassing in gevoelige ruimten zoals wachtruimten, ziekenhuizen, kinderdagverblijvenscholen, etc.

VerfsysteemProduct
GrondlaagDisbopox 443 EP-Imprägnierung
TussenlaagDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
KleurlaagCapadecor Arte-Lasur
ToplaagDisboxid 422 E.MI ClearCoat
Attentie:
Op ruwe, oneffen ondergronden is een egaliserende grondlaag met Disbopox 453 Verlaufschicht noodzakelijk. Disbopox 453 Verlaufschicht kan dan ook als voorstrijkmiddel gebruikt worden. Zie Technisch Informatie Disbopox 453. 
Als tussenlaag kan Disbopox 447 Wasserepoxid (basis 1, 2 of 3) worden toegepast. Kleur afstemmen op Arte-Lasur-kleur. Disbopox 447 Wasserepoxid op kleur brengen volgens het ColorExpress-systeem. Disbopur 458 PU-AquaSiegel als toplaag toepassen bij een matte afwerking.

Toepassing

Het Disboxid ArteFloor-System is een decoratief vloercoatsysteem op minerale ondergronden (beton, zand-cementdekvloer) in representatieve ruimten, zoals: expositie- en verkoopsruimten, ontvangst ruimten etc.

Materiaalbasis

Disbopox 443 EP-Imprägnierung:
Met water te verdunnen 2K-epoxyhars

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid:

Met water te verdunnen 2K-epoxyhars

Capadecor ArteLasur Color:
Acrylaat-dispersie

Disboxid 422 E.MI ClearCoat:

Laagvisceuse 2K-epoxyhars, A/F, total solid

Glansgraad

Glans (toplaag)

Technische eigenschappen

Disbopox 443
EP-Imprägnierung
Disbopox 447
E.MI Wasserepoxid
Capadecor 
ArteLasur Color
Disboxid 422 E.MI ClearCoat
Soortelijke massaca. 1,0 g/cm3ca. 1,4 g/cm3ca. 1,09 g/cm3ca. 1,1 g/cm3
Drogelaagdikte
per 100 g/m2
ca. 30 µmca. 35 µmca. 95 µm
Mengverhouding
Basismateriaal
Harder
4 gew.-delen
1 gew.-deel
3 gew.-delen
2 gew.-delen
2 gew.-delen
1 gew.-deel
Potlife ca. 90 minutenca. 90 minutenca. 60 minuten
Verbruikca. 200 g/m2ca. 250 g/m2
+ ca. 13–25 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 120-150 ml/m2ca. 800–1.000 g/m2
Droogtijd
Te belopen
Mechanisch te belasten
Volledig uitgehard
na ca. 1 dag
na ca. 3 dagen
na ca. 7 dagen
na ca. 24 uur
na ca. 3 dagen
na ca. 7 dagen
na ca. 24 uur

na ca. 24 uur
na ca. 3 dagen
na ca. 7 dagen
Gegevens bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid. Nauwkeurig verbruik door een proef op het object.

Verpakking

ProductVerpakkingKleur
Disbopox 443 EP-Imprägnierung10 kg kunststof-combi-verpakking
 5 kg kunststof-combi-verpakking
Transparant
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Basis 1
10 kg kunststof-combi-verpakkingWit
Capadecor ArteLasur Color 5 liter kunststofemmerWit-Transparant
Disboxid 422 E.MI ClearCoat25 kg verpakking
16,67 kg metalen-hobbock (basismateriaal)
8,33 kg metalen emmer (harder)
10 kg metalen combi-verpakking
Transparent
Naar keuze basis 1, 2 oder 3 in kleur toepassen. Op kleur brengen met ColorExpress.
Ca. 150 kleuren uit de Caparol 3D kleurenwaaier met ColorExpress op kleur gemaakt (zie TI Capadecor ArteLasur Color).
Let op!
De Caparol-kleurenstudio heeft uit de vele mogelijkheden 15 kleurcombinaties gekozen als voorbeeld. Wordt hieruit niet gekozen, dan er op letten dat de tussenlaag Disbopox 447 Wasserepoxid is afgestemd op Capadecor ArteLasur Color. Voor het verkrijgen van een goed eindresultaat kunnen twee tussenlagen noodzakelijk zijn. Een proefvlak, inclusief de toplaag Disboxid 422 E.MI ClearCoat, is aan te bevelen.

Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden.
Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.
 
Slepen of schuiven kan krassen veroorzaken. Dit beïnvloed de functie van de coating echter niet. De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van Caparol in acht nemen.

Opslag

ProductWijze opslagOpslagtijd
Disbopox 443 EP-ImprägnierungKoel,
droog,
vorstvrij
1 jaar,
in originele verpakking
Disbopox 447 E.MI WasserepoxidKoel,
droog,
vorstvrij
2 jaar,
in originele verpakking
Capadecor ArteLasur ColorKoel,
droog,
vorstvrij
1 jaar,
in originele verpakking
Disboxid 422 E.MI ClearCoatKoel,
droog,
vorstvrij
2 jaar,
originele verpakking

Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn.

Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn.
Vochtgehalte ondergrond:
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%
Anhydrietvloer max. 0,5 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%

Er mag geen optrekkend vocht aanwezig zijn. Bij anhydriet- en magnesietdekvloeren is afdichten tegen optrekkend vocht absoluut noodzakelijk.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen.
Reparaties uitvoeren met Disbocret PCC- of Disboxid EP-Mörteln.

Voorbereiding

Disbopox 443 EP-Imprägnierung:
Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen. Het gemengde materiaal in een ander vat gieten en nogmaals mengen tot een klontvrije en homogene massa ontstaat.

Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid:

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen. Het gemengde materiaal in een ander vat gieten en nogmaals mengen tot een klontvrije en homogene massa ontstaat.
De noodzakelijke hoeveelheid, 5-10 gew.%, Disboxid 942 Mischquarz toevoegen en grondig doorroeren. Het materiaal mag niet verdund worden.

Capadecor ArteLasur (Color):

Het materiaal is klaar voor gebruik. Voor gebruik goed doorroeren.

Disboxid 422 E.MI ClearCoat:

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen. Het gemengde materiaal in een ander vat gieten en nogmaals mengen tot een klontvrije en homogene massa ontstaat.
Voor een antislip effect (alleen bij rolcoating) na het mengen van de componenten de benodigde hoeveelheid Disbon 947 SlideStop Rough of Disboxid SlideStop Medium conform de technische informatie Disboxid 422 E.MI ClearCoat toevoegen en grondig mengen.

De kleurcombinaties van de Caparol FarbDesignStudios:
Kleur Classic ProductProduct-kleur
PiacenzaDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur 
Piacenza
Piacenza
BergamoDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur 
Bergamo
Bergamo
MeranoDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur
Merano
Merano
MessinaDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur
Messina
Messina
MarsalaDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur Color
Marsala
Ferrara
ModenaDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur
Modena
Modena
Kleur Nature  
AversaDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur
Aversa
Aversa
RavennaDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur
Ravenna
Ravenna
Kleur Trend  
SavonaDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur
Savona
Savona
FirenzeDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur
Firenza
Firenza
PortofinoDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur
Portifino
Portofino
MilanoDisbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur Color
Milano
Livorno

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale oppervlakken voorstrijken met Disbopox 443 EP-Imprägnierung. Materiaal in één behandeling met een borstel gelijkmatig aanbrengen.
Verbruik: vanaf 200 g/m2.

Egalisatielaag (optioneel)

Bij ruwe, minerale oppervlakken is een extra egalisatielaag op de voorgestreken ondergrond noodzakelijk.
Verbruik:
Disbopox 453 Verlaufschicht vanaf 1.040-1.200 g/mm/m2
Disboxid 942 Mischquaz vanaf 210-240 g/mm/m2

Tussenlaag

Gemengd Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, waaraan toegevoegd 5-10 gew.% Disboxid 942 Mischquarz, met een kortharige roller aanbrengen. Het materiaal onverdund en gelijkmatig in een kruislaag aanbrengen.
Verbruik:
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid vanaf 250 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz ca. 13-25 g/m2
De kleur van Disbopox 447 Wassepoxid afstemmen op de kleur van Capadecor ArteLasur Color. Indien noodzakelijk een tweede tussenlaag aanbrengen. In de ondergrond mogen geen onregelmatigheden, spaanslagen en dergelijke voorkomen.

Lasur

Capadur ArteLasur met een geschikte borstel in een kruislaag aanbrengen op de uitgeharde tussenlaag. Na ca. 5-10 minuten het oppervlak met een droge borstel
‘naslechten’. Afhankelijk van het gewenste eindtresultaat een tweede laag aanbrengen na een droogtijd van ca. 12 tot 24 uur bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid.
Let op!  Capadur ArteLasur Color zal bij belopen snel beschadigen en vuil worden. Indien noodzakelijk schoenen met schone doeken omwikkelen.

Toplaag

Gladde afwerking:
Gemengde Disboxid 422 E.MI ClearCoat op de uitgeharde Lasur gieten en met een hardrubberen getande spaan (driekhoeksvertanding 2 mm) gelijkmatig verdelen. Na ca. 10 minuten met een stekelrol kruislings ontluchten.
Verbruik:
Disboxid 422 E.MI ClearCoat ca. 800–1.000 g/m2

Aanvullende glanzende antislip afwerking (R 10):
De Disboxid 422 E.MI ClearCoat, waaraan toegevoegd ca. 30 Gew.-% Disboxid SlideStop Rough of Disboxid SlideStop Rough gelijkmatig met een PE-spaan aanbrengen en op korreldikte afschrapen. Vervolgens met een grove moltopreenroller (gaten -ø 5 mm) in een kruislaag narollen. Vloer tijdens applicatie met spijkerschoenen belopen. Het materiaal regelmatig doorroeren.
Verbruik:
Disboxid 422 E.MI ClearCoat ca. 150 g/m2
Disboxid SlideStop Medium ca. 50 g/m2 of
Disboxid SlideStop Rough ca. 50 g/m2

Aanvullende matte, transparante afwerking (R 9):
Disbopur 458 PU-AquaSiegel met een kortharige roller in een kruislaag dun aanbrengen. Grote oppervlakken in één richting uitrollen en zonder pauze behandelen om aanzetten te vermijden.
Verbrauch: ca. 100-150 g/m2


Aanvullende, matte en transparante antislip afwerking (R 11):

Disbopur 458 PU-AquaSiegel met een kortharige roller in een kruislaag dun aanbrengen. Bij grote oppervlakken steeds in één richting uitrollen en zonder pauze behandelen om aanzetten te voorkomen.
Verbruik:
Disbopur 458 PU-AquaSiegel ca. 130 g/m2
Disbon 947 SlideStop Fine ca. 5 g/m2

Temperatuur tijdens verwerking

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid na 16 tot 24 uur over te schilderen. De toplaag is na 1 dag te belopen, na 3 dagen mechanisch te belasten en na 7 dagen uitgehard.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik en bij een langere pauze conform onderstaande tabel reinigen.
ProductReiniger
Disbopox 443 EP-Imprägnierung
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
Capadecor ArteLasur Color
Water of warm zeepwater
Disboxid 422 E.MI ClearCoatDisboxid 419 Verdünner
Voor waarschuwingen, toelating VOS en CE-kenmerk van de systeemcomponenten raadpleeg het betreffende technisch informatieblad:
  • Disboxid 422 E.MI ClearCoat
  • Disbopox 443 EP-Imprägnierung
  • Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid
  • Capadecor Arte-Lasur

Testrapport

  • 1-1258 Testrapport antislip R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf (Disbon 947 SlideStop Rough)
    1-1257 Testrapport antislip R10, Material-Prüfinstitut Hellberg, Adendorf (Disbon 947 SlideStop Medium)
  • 1-1164 Testrapport brandgedrag conform DIN EN 13501-1, Cfl-s1 
    MPA, Braunschweig

Reinigen en onderhoud

Om de gecoate vloer er mooi te laten uitzien moet deze regelmatig gereinigd worden. Om snelle slijtage te voorkomen moet onder bureaustoelen en stoelen een transparante beschermfolie worden aangebracht. Meubels e.d. moeten voorzichtig geplaatst worden. Niet schuiven met stoelen of kasten, dit geeft krassen. Bij bureaustoelen met wieltjes altijd zachte  wielen toepassen. 

Om het binnenlopen van zand en andere verontreiniging tegen te gaan bij de ingang speciale matten neerleggen. Bij intensief gebruik moet 1 tot 2x per jaar de vloer een beschermende toplaag worden aangebracht en tussendoor met een reinigingsmiddel worden schoongemaakt. Mat geworden plekken moeten gepolijst worden. Bij goed onderhoud kan het aanbrengen van een nieuwe toplaag uitgestelt worden.

Omdat niet alle in de handel beschikbare reinigingsmiddelen geschikt zijn om de vloer schoon te maken adviseren wij om altijd eerst een proefvlakje op te zetten om het gewenste resultaat vast te stellen. Nadat de coating is aangebracht en voordat de vloer in gebruik wordt genomen eerst een beschermende toplaag aanbrengen (bijv. Pflege-versiegelung B 250 van de firmea TANA-Chemie te Mainz). Hechting met andere producten kan problemen geven. Een proefvlak opzetten is aan te bevelen.

Voor het schoonmaken van de vloer is de Grundreiniger GR 10 van de firma TANA-chemie geschikt. Verder onderhoud kan met een geschikt wasproduct worden gedaan.

Aanvullende gegevens

Raadpleeg de desbetreffende Technische- en veiligheidsinformatie bladen

Technische informatie