caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218317/061928_Disbon_472_24kg_6kg_Gebinde.png

DisboXID AS 472 2K-EP-Beschichtung

Gepigmenteerde, geleildende, zelfverlopende 2K-Epoxyhars-deklaag. Voor mechanisch zwaar belaste vloeren.

Toepassing

Decklaag binnen het Disboxid EP-Antistatik-System

Eigenschappen

  • goed bestand tegen chemicaliën
  • voor zware mechanische belasting

Materiaalbasis

Geleidende 2K-epoxiyhars, total solid.

Verpakking

30 kg verpakking (Component A (Massa: 24 kg blik, onent B (harder): 6 kg blik)

Kleur

Kieselgrau, Steingrau
Speciale kleuren op aanvraag.
Ook mogelijkheden binnen de FloorColor collectie.
OPGELET: Door toevoeging van de geleidende koolstofvezels, kan er een kleurverschil voorkomen, vooral bij speciale kleuren.
Kleurveranderingen en verkrijting onder invloed van UV-stralen en weersomstandigheden zijn mogelijke. Organische kleurstoffen (bv. in koffie, rode wijn of bladeren) net als verschillende chemicaliën (bv. desinfecteermiddel, zuren e.a.) kunnen leiden tot kleurverschillen.
Slijtage kan tot krassen in het oppervlak leiden. De functionaliteit wordt daardoor niet beïnvloed.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij
In de originele gesloten verpakking minstens 2 jaar opslagstabiel. Bij lage temperaturen het product voor de verwerking een tijdje op ca. 20 °C stockeren.

Technische eigenschappen

  • aardgeleidingsweerstand < 106 Ohm volgens DIN EN 61340-4-1 en DIN EN 1081

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/m3

Drogelaagdikte

ca. 65 µm/100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

ca. 50 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 150 s

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 80

Drukvastheid

> 60 N/mm2

Bestand tegen chemicaliën

Bestand tegen chemicaliën volgens DIN EN ISO 2812-3:2007 bij 20 °C
7 Tage
Azijnzuur 5%+ (V)
Azijnzuur 10%+ (V)
Zoutzuur 10%+ (V)
Zoutzuur 30-32%+ (V)
Zwavelzuur ≤10%+ (V)
Zwavelzuur 20%+ (V)
Citroenzuur 10%+
Ammonia 25%i+
Calciumhydroxide+
Kaliloog 50%+
Natronloog 50%+
Ijzer III chloride verzadigd+ (V)
Lysoformoplossing. 2%+ (V)
Magnesiumchloride 35%+
Gedistilleerd water+
Keukenzoutoplossing, verzadigd+
Testbenzine (Terpentijn)+
Wasbenzine+
Xylol+ (V)
Ethanol+ (V)
Benzine DIN 51 600+ (V)
Superbenzine+ (V)
Kerosine+ (V)
Stook- en dieselolie+
Motorolie+
Coca-Cola+ (V)
Koffie+ (V)
Rode wijn+ (V)
Skydrol (hydraulische olie)+
Accu-koelvloeistof+
Verklaring van de tekens: + = bestand, (V) = verkleulring

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden binnen.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen. De drukvastheid van de ondergrond moet >25 N/mm2 bedragen. Cementhoudende met kunststsof verbeterde egalisatiemortels moeten getest worden of ze gecoat kunnen worden, eventueel een proefvlak aanbrengen.
De oppervlaktetreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld 1,5 N/mm2 bedragen. De kleinste aparte waarde mag niet onder 1,0 N/mm2 zitten.

De ondergronden moet hun uitgebalanceerde vochtigheid bereikt hebben:
Beton- en cementchape: max. 4 Gew.-%
Anhydrietchape: max. 0,5 Gew.-%
Magnesietchape: 2-4 Gew.-%
Steenhoutchape: 4-8 Gew.-%
Opstijgend vocht absoluut vermijden, bij anhydriet- en magnesietchape is een afdichting tegen het aardrijk absoluut noodzakelijk.
Indien dit wel het geval is dan moet poriënvrij worden voorgestreken met DisboXID 420 of DisboXID 462. In voorkomend geval moet de ondergrond  een gemiddelde hechttreksterkte hebben van 2,0 N/mm2, waarbij de laagste 
waarde niet lager mag zijn dan 1,5 N/mm2 .

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen; in het bijzonder losse chips verwijderen.
Goed hechtende, harde tot taaie polyurethaan- en epoxylagen die op minerale ondergronden zijn aangebracht reinigen, opschuren of. mat stralen. Reparaties met de Disbocret®PCC-Mmortels of de Disboxid EP-mortels vullen.

Materiaalbereiding

Harder toevoegen aan basismateriaal en met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) intensief mengen. Daarna overgieten in een andere emmer en nog een keer grondig doorroeren.

Mengverhouding

Component A (Massa): component B (harder) = 4 : 1 Gew.-delen

Verwerkingsmethode

Met kortharige rol, geschikte rakel (bv. hardrubberen-getande rakel of metalen driehoekgetand), stekelrol

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Minerale ondergronden met DisboXID 462 zonder poriën gronderen. Daarbij het materiaal met een gladde hardrubberen schuiver tegen de korrel aftrekken en kruislings narollen.
Verbruik:
niet afgezande grondering moet binnen de 24 uur met DisboXID 471 geschilderd worden.

Raaplaag 
Ruwe ondergronden met poriën na grondering egaliseren met een raaplaag.
Verbruik:
DisboXID 462 ca. 660 g/mm/m2
DisboXID 942 ca. 1.000 g/mm/m2

naargeland de noodzaak kunnen voor de grondering en de raaplaag alternatief
DisboXID 420 
DisboXID 460 
DisboXID 461
gebruikt worden.
De grondering / raaplaag moet bij DisboXID 462 binnen de 24 uur geschilderde worden, bij langere wachttijd, de lagen licht opschuren. Bij de andere gronderingen een wachttijd zoals beschreven op de TI. 

Aanbrengen van de aardingsaansuitingen
op de uitgeharde grondering DisboADD 973 Kupferband (lengte ca. 50 cm) - omlopend aan de muren (zie afb.) - met max. 20 m afstand kleven. moeten apart geaard worden. Bij zeer grote vlakken moet de max. afstand tot de koperbanden van < 20 m gerespecteerd worden. Het oppervlak van de koperband moet met een met DisboADD 419 Reiniger/Verdünner bevochtigde lap gereinigd worden. Het koperband na de schilderwerken door een electricien aan de aarding laten koppelen.

Grondplan aardingsaansluiting:
Bild 1 (003250.jpg)
1. DisboADD 973 Kupferband
2. Koperstreng 4 mm2 om aan te sluiten aan de aarding (Ringleiding)

Geleidbare tussenlaag
Op de grondering een geleidende laag met DisboXID 471 met een rol aanbrengen. Na de uitharding van de geleidende laag, maar voor het aanbengen van de eindlaag, moet de geleidbaarheid getest worden. De aardingsafleiding mat niet boven 5 x 104 Ohm liggen. De afstand tussen de meetelectrode en de aardingsaansluiting moet tussen 8 en 10 m liggen. Indien de weerstand te hoog is, moeten bijkomende aardingsaansluitingen aangebracht worden.
Verbruik:
DisboXID 471 ca. 100 g/m2 en

OPGELET: Tijdens de drogings- en uithardingsphase voor goede ver- en ontluchting zorgen.

Eindlaag

Geleidende verlooplaag met DisboXID 472 voor mechanisch zwaar belaste vloeren.

DisboXID 472 op de vloer gieten en met een getande gummirakel (ca. 3 mm driehoekvertanding) gelijkmatig verdelen. Aansluitend de rakel omdraaien en met de achterkant over de verse laag trekken. Na ca. 10 minuten absoluut met de stekelrol ontluchten om de koolvezels te aligneren.
Verbruik:
DisboXID 472 ca. 1.500 - 2.000 g/m2

OPGELET: Bij alle eindlagen mag pricipiëel slechts 1 laag aangebracht worden. Bij reparaties of renovatie moet er pricinipiëel een geleidende tussenlaag met DisboXID 471  en een aarding noodzakelijk.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Het gaat hier om een aanbeveling. De tandgrootte is afhankelijk van de slijtvastheid van de rakel, van de temperatuur en van de toestand van de ondergrond.

Verbruik

Grondlaag
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung

ca. 300 - 400 g/m2
Raaplaag
DisboXID 462 2K-EP-Grundierung
DisboADD 942 Quarzsandmischung 0,1 - 0,4 mm

ca. 660 g/mm/m2
ca. 1000 g/mm/m2
Geleidende laag
DisboPOX W 471 AS 2K-EP-Leitschicht bzw.

ca. 100 g/m2
Eindlaag
DisboXID 472 AS 2K-EP-Beschichtung

(ca. 3 mm driehoekstanding)


ca. 1.500 - 2.000 g/m2
Het gaat hier om een aanbeveling. De tandgrootte is afhankelijk van de slijtvastheid van de rakel, van de temperatuur en van de toestand van de ondergrond.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 45 minuten. Hogere temperaturen verkorten, lagere verlengen de potlife.

Verwerkingsomstandigheden

Temperatuur tijdens verwerking
Min. 10 °C, max. 30 °C
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de grondlaag DisboXID 462 en de tussenlaag moet minstens 12 uur en maximum 24 uur bedragen; tussen DisboXID 471 en de eindlaag minstens 16 uur en maximaal 2 dagen. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijden.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 1 dag en na 7 dagen volledig uitgehard.
Lagere tempertaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 24 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Onmiddellijk na gebruik en bij langere pauzes met de geschikte middelen (zie tabel) reinigen.
ProductReiniger
Disboxid 462
Disboxid 472
Disboxid 419 Verdünner
Disboxid 471
Disboxid 5022
Wasser oder warmes Seifenwasser

Certificaat

Aktuelle Informationen auf Anfrage

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Enkel voor professioneel gebruik

Component A: 
Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid en ogen. Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Vermijd contact met de ogen, de huid of de kleding. Niet in het milieu lozen. Draag geschikte beschermende arbeidskleding.. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. BIJ KONTACT MET DE OGEN: enkele minuten lang behoedzaam met water spoelen. Eventueel voorhandene contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Verder spoelen.

Bevat epoxyhoudende verbindingen.  Kan allergische reactiex veroorzaken. Richtlijnen van de fabrikant respecteren.Component B:
  
 

Schadelijk bij het inslikken. Schadelijk bij huidcontact. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan allergische huidreacties veroorzaken. Schadelijk bij inademing.Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.  Niet in het milieu lozen.  BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. BIJ KONTACT MET DE OGEN: enkele minuten lang behoedzaam met water spoelen. Eventueel voorhandene contactlenzen indien mogelijk verwijderen. Verder spoelen.

Afval

Volgens de plaatselijke richtlijnen.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/j): 500 g/l. Dit product bevatt max. 150 g/l VOC.

Giscode

RE 1

CE-markering

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-472-001252
EN 13813:2002 Kunstharzestrich/Kunstharzbeschichtung für die Anwendung in Innenräumen
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
BrandverhaltenEfl
Freisetzung korrosiver SubstanzenSR
WasserdurchlässigkeitNPD
Verschleißwiderstand≤ AR1
Haftzugfestigkeit≥ B1,5
Schlagfestigkeit≥ IR4

EN 13813

Die EN 13813 "Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche – Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und An­forderungen" legt Anforderungen an Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden. Kunstharzbeschichtungen und -versiegelungen werden auch von dieser Norm erfasst.

Produkte, die o.g. Norm entsprechen, sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen. Die Kennzeichnung erfolgt auf dem Gebinde sowie im Anhang der Leistungserklärung gemäß BauPVO, die im Internet unter www.disbon.de abgerufen werden kann.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be