DIsboxid 463 EP-Grund NEU

Transparante vloercoating, universeel toe te passen. 
Op basis van epoxyhars, twee componenten (2K).

caparol_pim_import/caparol_be/products/image/187736/056480_Disboxid_463_EP-Grund_NEU.png

Toepassing

Als voorstrijk- of reparatielaag onder Disbon-vloercoatings. ls het bindmiddel voor Disboxid 946 Mörtelquarz voor het repareren van slijtvaste industriële werkvloeren, voor het opnieuw profileren van beschadigingen en maken van een holle plint. Als gladde- of antisliplaag en als bindmiddel en toplaag van colorkwarts vloercoatsystemen. Voor het vol gieten van scheuren.

Eigenschappen

  • hard nog goed door bij 10 °C
  • langdurig met water te belasten
  • goed bestand tegen chemicaliën
  • getest voor toepassing in de levensmiddelenindustrie

Materiaalbasis

2K-epoxyhars, laag visceus, A/F, total solid

Verpakking

  • 25 kg
    basismateriaal 16,67 kg
    harder 8,33 kg

Kleur

Transparant.
Met Disboxid 980 NEFA®POX-kleurpasta op kleur te brengen.
Kleine kleurveranderingen en verpoederen zijn mogelijk door inwerking van UV-licht en
weersinvloeden. Organische kleurstoffen zoals in koffie, rode wijn of bladeren en verschillende
chemicaliën (desinfecteermiddelen, zuren e.d.) kunnen tot kleurverandering leiden. Dit beïnvloedt de functie van de coating echter niet.

Opslag

Koel en droog bewaren.
In originele, gesloten verpakking bij 20 °C 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere
temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Drogelaagdikte

ca. 95 µm /100 g/m2

Slijtage conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g)

30 mg/30 cm2

Slingerhardheid conform König

ca. 190 s

Shore-hardheid (A/D)

ca. D 81

Drukvastheid

ca. 50 N/mm2

Buig-treksterkte

ca. 44 N/mm2

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.
De ondergrond moet een gemiddelde treksterkte hebben van tenminste 1,5 N/ mm2 waarbij de laagste waarde niet lager dan 1,0 N/mm2 mag zijn. Het vochtpercentage in de ondergrond moet stabiel zijn.
Beton en cementdekvloer max. 4 gew.%
Anhydrietvloer max. 0,5 gew.%
Magnesietvloer 2-4 gew.%
Granietvloer 4-8 gew.%
Er mag geen optrekkend vocht aanwezig zijn. Bij anhydriet- en magnesietdekvloeren is afdichten tegen optrekkend vocht absoluut noodzakelijk.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond naar de gestelde eisen volgens een geschikte methode reinigen, zoals kogelstralen of frezen. Beschadigde plekken en gaten in de ondergrond repareren met Disbocret PCC of met Disboxid EP-Mörteln.

Gereedmaken van het materiaal

Harder toevoegen aan basismateriaal en grondig mengen met een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) tot een homogene massa ontstaat. Het gemengde materiaal overgieten in een andere kuip en nogmaals grondig roeren.
Wanneer het materiaal in kleur moet worden aangebracht aan het basismateriaal de kleurpasta (1 flacon Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste = 0,8 kg op 25 kg Disboxid 463 EP-Grund Neu) toevoegen en doorroeren.

Mengverhouding

Basismateriaal : harder = 2 : 1 gew. delen.

Verwerkingsmethode

Materiaal, afhankelijk van de toepassing, aanbrengen met een gummirakel, borstel, roller of spaan.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag
Gemengd materiaal op de ondergrond gieten en met de gummirakel gelijkmatig verdelen. Eventuele ontstane plassen met een halflangharige roller nabewerken. De natte laag, afhankelijk van de toepassing, afzanden. Bij matig zuigende oppervlakken mag het materiaal tot max. 15 gew. -% met Disboxid 419 Verdünner verdund worden. Zorg voor voldoende ventilatie. De nog natte coating, afhankelijk van de toepassing, instrooien  met kwarts.
Voor antislip afwerkingen die met de roller of als troffelvloer wordt aangebracht afzanden met Disboxid 943/944 Einstreuquarz. Bij een gietcoating die met de spaan worden aangebracht, de grondlaag met Disboxid 942 Mischquarz afzanden. Een niet-ingestrooide grondlaag moet binnen 8 tot 24 uur afgewerkt worden.

Beschermlaag
Disboxid 463 EP-Grund SR in 1 of 2 lagen aanbrengen als omschreven bij "Grondlaag”. Voor een
antislipafwerking de eerste, nog natte laag instrooien met Disboxid 943/944 Einstreuquarz, Durop, granitsplit of siliciumcarbid.

Egalisatielaag
Egale, lichtruwe ondergrond
Disboxid 463 EP-Grund Neu, 1 gew. deel
Disboxid 942 Mischquarz, 1 gew. deel

Niet-egale, ruwe ondergrond
Disboxid 463 EP-Grund Neu, 1 gew.deel
Kwartszand 1,5 gew. delen (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz in verhouding 1 : 1).
De egalisatiemortel op het voorbehandelde oppervlak gieten en met een spaan gelijkmatig verdelen. Aansluitend met een stekelroller ontluchten. Egalisatielaag naar keuze instrooien. Een zeer poreuze en ruwe ondergrond voor het opbrengen van de egalisatielaag met Disboxid 463 EP-Grund Neu voorstrijken.


Troffelvloer
De ondergrond voorstrijken zoals beschreven onder "Grondlaag”. De mortelkwarts samenstellen uit 1 gew. deel Disboxid 463 EP-Grund Neu en 10 gew. delen Disboxid 946 Mörtelquarz en met elkaar mengen. De mortelkwarts in een tegenstroom-menger gieten en het apparaat aanzetten. Het gemengde bindmiddel toevoegen en gedurende 3 minuten intensief mengen. De mortel nat-in-nat op de voorstrijklaag of op de reeds hard geworden, ingestrooide voorstrijklaag aanbrengen, verdichten en aansluitend met een kunststoffen of roestvrijstalen spaan gladstrijken. Bij mortelvloeren vooraf de laagdikte instellen. Om het oppervlak voldoende vloeistofdicht of antislip te maken, afwerken zoals eerder beschreven. Moet een troffelvloer opnieuw behandeld worden, dan aan de Disboxid 463 EP-Grund Neu ca. 2 gew. % Disboxid 952 Stellmittel toevoegen en poriëndicht afwerken.

Instrooien met Colorquarz
Vloer voorzien van een grondlaag als eerder omschreven.
Een egalisatielaag aanbrengen met:
Disboxid 463 EP-Grund Neu, 1 gew.-deel en
Disboxid 942 Mischquarz, 1-1,5 gew.-delen
Afhankelijk van de gewenste ruwheid van het oppervlak de nog natte laag met Colorquarz 0,3–0,8 mm of 0,6–1,2 mm instrooien.
Verbruik:
Disboxid 463 EP-Grund Neu, ca. 600 g/m2
Disboxid 942 Mischquarz, ca. 600–900 g/m2

Instrooien

Colorquarz, ca. 2–3 kg/m2
Na het verwijderen van het overtollige, niet hechtende Colorquarz een toplaag aanbrengen
met Disboxid 463 EP-Grund Neu. Het verbruik is afhankelijk van de grofte van de Colorquarz.
Verbruik:
Disboxid 463 EP-Grund Neu, ca. 400–900 g/m2
Colorquarz Multilayerbelag
Vloer voorzien van een grondlaag als eerder omschreven. In de nog natte laag Colorquarz 0,3–0,8 mm of 0,6–1,2 mm voldekkend strooien.
Verbruik:
Colorquarz ca. 800 g/m2
Na het verwijderen van het overtollige, niet hechtende Colorquarz nogmaals een laag Disboxid 463 EP-Grund Neu aanbrengen en wederom in de nog natte laag Colorquarz 0,3–0,8 mm of 0,6–1,2 mm dekkend strooien.
Verbruik:
Disboxid 463 EP-Grund Neu, ca. 500 g/m2
Colorquarz, ca. 1,5–2 kg/m2

Een toplaag aanbrengen als omschreven bij Beschermlaag.
De verwerkingstijd bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid is ca. 45 minuten. Hogere
temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen de verwerkingstijd.

Let op!  Er mag niet meer dan 1.000 g/m2 als toplaag worden aangebracht.

 

Verbruik

Grondlaagca. 200–400 g/m2
Beschermlaagca. 250–500 g/m2
per laag
Egalisatielaag
oneffen, matig ruwe ondergrond:
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 942 Mischquarz
ca. 800 g/mm/m2
ca. 800 g/mm/m2
oneffen, ruwe ondergrond:
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 942 Mischquarz
Disboxid 943 Einstreuquarz
ca. 800 g/mm/m2
ca. 400 g/mm/m2
ca. 400 g/mm/m2
Troffelvloer
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 946 Mörtelquarz
ca. 190 g/mm/m2
ca. 1,9 kg/mm/m2
Instrooien met Colorquarz
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Disboxid 942 Mischquarz
Instrooien

Colorquarz 0,3–0,8
of 0,6–1,2 mm
Beschermlaag
Disboxid 463 EP-Grund Neu
ca. 600 g/m2
ca. 600–900 g/m2


ca. 2–3 kg/m2

ca. 400–900 g/m2
Colorquarz Multilayerbelag
Disboxid 463EP-Grund Neu
1. Instrooien
Colorquarz 0,3–0,8
of 0,6–1,2 mm
Tussenlaag
Disboxid 463 EP-Grund Neu
2. Instrooien
Colorquarz 0,3–0,8
of 0,6–1,2 mm
Versiegelung
Disboxid 463 EP-Grund Neu
ca. 300–400 g/m2


ca. 800 g/m2

ca. 500 g/m2


ca. 1,5–2 kg/m2

ca. 400–900 g/m2
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object. Het verbruik van de afwerklaag op een ingestrooide ondergrond is variabel door invoeden van temperatuur, verwerkingsmethoden, gereedschap en soort kwartszand.

Verwerkingstijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid ca. 20 minuten. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd

De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minimaal 8 uur en maximaal 24 uur bedragen.
Bij een langere wachttijd het oppervlak opruwen als niet wordt ingestrooid. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid te belopen na ca. 8 uur, mechanisch te belasten na ca. 3 dagen en volledig uitgehard na 7 dagen. Lagere temperaturen verlengen de droogtijd. Tijdens het uitharden (ca. 8 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met Disboxid 419 Verdünner.

Certificaat

De actuele informatie wordt op aanvraag verstrekt.

Reinigen en onderhoud

De algemene verwerkings-, schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften van Caparol/Disbon in acht nemen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Massa: 

H 315 Veroorzaakt huidirritatie.
H 319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H 317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H 411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P 102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P 260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P 262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 273 Voorkom lozing in het milieu.
P 281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P 302/352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P 305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P 362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

R 36/38 Irriterend voor de ogen en de huid
R 51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren
S 24 Aanraking met de huid vermijden
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 28 Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep
S 29/56 Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen
S 37 Draag geschikte handschoenen

Verharder:

H 302 Schadelijk bij inslikken.
H 312 Schadelijk bij contact met de huid.
H 332 Schadelijk bij inademing.H 314
H 317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

P 260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P 262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P 273 Voorkom lozing in het milieu.
P 281 De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P 302/352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P 305/351/338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P 362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

R 34 Veroorzaakt brandwonden
R 20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid
R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

S 1/2 Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren
S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
S 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht
S 45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)
S 51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/j) is max. 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 320 g/l VOS.

Technisch advies

Indien noodzakelijk het veiligheidskenmerkenblad raadplegen.
Tijdens het verwerken van de materialen de verwerkingsvoorschriften van Disbon in acht nemen.

CE-markering

EN 13813
In de norm EN 13813 "Dekvloermortels en dekvloeren - dekmortels. Eigenschappen en eisen" is
vastgelegd aan welke eisen dekvloermortels voor gebruik binnen moeten voldoen. Ook
kunstharsverven en -afwerklagen vallen onder deze norm.
Producten, die aan deze norm voldoen, mogen het CE - logo voeren. Het logo staat zowel op de verpakking als op de website van DAW Belgium (www.caparol.be) en is te downloaden.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be