caparol_pim_import/caparol_be/products/image/240052/065454_EXC_CapaTex_Decor_B1_WA_10_L.png

CapaTex Decor - NEW

Matte muurverf voor zwaar belaste ondergronden binnen.

Toepassing

Voor gladde, goed reinigbare ondergronden. CapaTex Decor geeft een schrobvaste, matte verflaag waarbij de structuur van de ondergrond blijft behouden. CapaTex Decor is  oplosmiddelvrij, heeft minimale emissie en kan daarom gebruikt worden in gevoelige woon- en werkomstandigheden.
Uitermate geschikt om de structuur van rauhfaserbehang, reliëfbehang en Capaver-Glasgewebe te accentueren.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieuvriendelijk en reukarm
  • minimale emissie en oplosmiddelvrij
  • hoge witheidsgraad
  • waterdampdoorlatend
  • gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

Kunststoflatex.

Verpakking

  • Standaard en ColorExpress:
    1.25L, 2.5L, 5L en 10 liter

Kleur

Wit.

Met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in kleuren uit vele kleurenwaaiers.
CapaTex Decor is op kleur te brengen met Alpinacolor-, AVA-, of Amphibolin-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur kan af fabriek op kleur geleverd worden.

Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Mat, ASTM 85° - 5 à 10%

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

Vaststofgehalte 64 % in gewicht
44% in volume

Conform DIN EN 13 300/ISO 2813:2014

Natteslijtage

Klasse 2, is schrobvast conform DIN 13300

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 8 m2/l of 125 ml/m2

Maximale korrelgrootte

Fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

1.5 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaPrim decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix.
Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Voorstrijken met CapaPrim Decor.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of spuit-apparatuur.

Airless spuitapparatuur
spuithoek 50° - 60°
nozzle 0,019-0,021"
druk 160-180 bar
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Tussen- en afwerklaag aanbrengen met CapaTex Decor, eventueel verdund met maximum 5% water.

Verbruik

Ca. 8 m2/L per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4–6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren.
Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en in de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Productcode

M-DF02

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be