caparol_pim_import/caparol_be/products/image/199852/058477_256_BE.png

IndekoGeo

Premium binnenmuurverf met een 100% biobased bindmiddel. Geeft een extreem mat oppervlak.

Toepassing

Voor hoogwaardig schilderwerk op alle binnenmuren en plafonds. Deze oplosmiddelvrije muurverf laat zich bijzonder gemakkelijk verwerken, heeft een hoog rendement en is bovendien vrij van conserveermiddelen. IndekoGeo heeft een bijzonder goede dekking (in de meeste gevallen is één laag voldoende), droogt snel en is neutraal van geur. IndekoGeo is zeer geschikt voor objecten die snel geschilderd of gerenoveerd en weer in gebruik genomen of bewoond moeten worden. 

Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, warenhuizen, hotels, cafe's, kantoren, scholen, dokterspraktijken, overheidsinstellingen en woningen zijn bij voorkeur toepassingsgebieden voor het schilderen met IndekoGeo omdat gebruiker en bewoner geen hinder van verflucht ondervinden.

Eigenschappen

  • 100% biobased bindmiddel
  • verpakking van gerecycled materiaal
  • conserveermiddelvrij
  • reuk- en emissiearm
  • gemakkelijk te verwerken
  • zeer goed bij te werken
  • superieure dekking
  • extreem wit

Materiaalbasis

Dispersie op basis van herwinbare grondstoffen.

Verpakking

  • 5 en 12,5 liter

Kleur

Wit.

IndekoGeo is met het ColorExpress-systeem op kleur te maken in kleuren uit de Caparol 3D- en vele andere kleurenwaaiers. IndekoGeo is ook aan te kleuren met AmphiColor-mengkleuren.  Bij toepassing van minder dekkende kleuren, zoals rood, oranje en geel, verdient het aanbeveling om een grondlaag aan te brengen in een op de eindkleur afgestemde grondkleur, conform het Caparol-Grondkleursysteem. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn. 
Dooro de klassieke aankleuren kunnen conserveringsmiddelen in de verf ingevoegd worden. Door Histolith Volltonfarben (max. 20 %) te gebruiken blijft de conserveringsmiddelvrije eigenschap van het product behouden.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.

Glansgraad

Extreem mat (volgens DIN EN 13 300/ISO 2813:2014)

Opslag

Koel maar vorstvrij bewaren.

Technische eigenschappen

volgens DIN EN 13 300: Bij materiaal op kleur kunnen de technische eigenschappen afwijken.

Natteslijtage

Klasse 1, is schrobvast volgens DIN 53778

Dekking

Klasse 1, bij een verbruik van 8 m2/l of 125 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Vastestofgehalte

58% in gewicht

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX.

Gips- en spuitpleisters 
(drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een
voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX.
Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die
verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunsthars-sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak
zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak
stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix of CapaTex Fix THIX.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. 

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd.
Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Opgepast Q2/Q3 pleisters / dunne gipslagen < 0,5mm 
Bij het gebruik van gipshoudende, hydraulisch afbindende pleister in het kwaliteitsniveau Q2/Q3 wordt een transparante, watergedragen grondering aanbevolen zoals CapaTex Fix of CapaTex Fix ThiX.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Airless spuitapparatuur
spuithoek: 50°
nozzle: 0,018-0,021”
druk: 150-180 bar
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Een volle, gelijkmatige laag IndekoGeo aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.

Op een contrastrijke ondergrond een grondlaag aanbrengen verdund met maximaal 10 % water. Op een sterk of ongelijkmatig zuigend oppervlak eerst een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Verbruik

Ca. 8 m2/l per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid stofdroog en over te schilderen na ca. 4-6 uur. Volledig
droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen voldoende personeel inzetten en nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. De verf bij de toepassing van airless spuitapparatuur goed doorroeren.
Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund, binnen, kan oplosmiddel vrij komen. Zorg voor goede ventilatie.
In gevoelige ruimten geurarm AmphiSilan Putzfestiger toepassen.
Bij donkere kleuren kunnen mechanische belastingen tot lichte strepen leiden. Op te belasten vlakken
in donkere kleuren een extra laag PremiumColor aanbrengen. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Certificaat

Voor toepassing binnen getest door het Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) volgens het TÜV-rapport „schadstoffgeprüft". Het rapport is op aanvraag te verkrijgen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitende bedoeld voor professioneel gebruik.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <1 g/l VOS

Giscode

BSW10

Inhoudstoffen

Polyacrylaathars, Kali-waterglas, Siliconenhars, Silicaat, Titaandioxide, Minerale pigmenten/-vulstoffen, Calciumcarbonaat, Water, Additieven

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be