caparol_pim_import/caparol_be/products/image/239910/065429_Premium_Mat_BE.png

Premium Mat

Matte, zeer goed reinigbare muurverf voor binnen.

Toepassing

Voor een gladde, goed reinigbare, schrobvaste en structuurbehoudende afwerking op muren.

Bijzonder geschikt voor afwerkingen, waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de belastbaarheid, zoals op Capaver-glasvezelweefsels.

Eigenschappen

 • minimale emissie
 • met water te verdunnen
 • milieusparend en reukarm
 • natte slijtage klasse 1
 • dekking klasse 1
 • zeer goed hechtend
 • vergeelt niet
 • structuurbehoudend
 • bestand tegen met water verdunde, desinfecteermiddelen
 • gemakkelijk te verwerken

Materiaalbasis

100% Rein-Acrylaat

Verpakking

 • Standaard en ColorExpress:
  1.25L, 2.5L, 5L, 10 liter

Kleur

Wit. (Titaandioxide)

Premium Mat is op kleur te brengen met AVA- of CaparolColor-mengkleuren.
Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen.
Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.
Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Premium Mat is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de Caparol 3D en vele andere kleurenwaaiers.
Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Kleurvast conform BFS nr. 26:
Klasse:  A
Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat: 4.9 GU/60° - 2.8 GU/85° 

Conform DIN 13 300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062

Maximale korrelgrootte

100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,245 g/cm3

Vastestofgehalte

55,2% in gewicht.
41,8% in volume.

Drogelaagdikte

50–100 µm, E2

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

-

-

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met Premium Primer of CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met Premium Primer of CapaPrim Decor.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met Premium Primer/CapaPrim Decor of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.
 
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en dampopensysteem aanwenden.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra.
Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck Ultra.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Premium Mat aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

Airless:
spuithoek 50°
nozzle 0,017-0,021"
druk 150-180 bar
Spuitapparatuur direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het systeem

Grond- en/of tussenlaag
Een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met Premium Mat, verdund met maximaal 5% water.
 
Afwerklaag
Een afwerklaag aanbrengen met Premium Mat, verdund met maximaal 5% water.

Verbruik

Ca. 10 m2/L per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik.

Buiten bereik van kinderen houden.
Adem damp en spuitnevel niet in.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig afspoelen met water en deskundig medisch advies inwinnen.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
 
Bevat methylchloorisothiazolinon, benzisothiazolinon en methylisothiazolinon. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 3 g/l VOS.

Productcode

M-DF01

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Met andermans veren pronken

Volledig en veelzijdig