caparol_pim_import/caparol_be/products/image/262287/069983_pot_premiumPU_extramat_BE.png

Premium PU Extra Mat

Licht isolerende, extra matte PU gemodificeerde binnenmuurverf voor wanden en plafonds.

Toepassing

Voor gladde, hoog te belasten oppervlakken waarvan de strakheid behouden moet blijven. Geeft een fraai, extra mat oppervlak. Is zonder aanzetten te verwerken.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • milieusparend en reukarm
 • natte slijtage klasse 1 
 • dekking klasse 1 
 • licht isolerend
 • bestand tegen met water verdunde, kleurloze desinfecteermiddelen
 • gemakkelijk en zonder aanzetten te verwerken
 • PU gemodificeerd

Materiaalbasis

gemodificeerd acrylaat

Verpakking

 • Standaard en ColorExpress:
  1,25, 2½, 5 en 10 liter

Kleur

Wit  en kleur.

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Premium PU Extra Mat is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de Caparol 3D en vele andere kleurenwaaiers.

Felle, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voor te strijken uit ons grondverfkleursysteem. Eventueel kan een extra deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Mat: 0.9 GU/85°  Conform DIN EN 13 300

Opslag

Koel, maar vorstvrij.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13300

Natteslijtage

Klasse 1, conform DIN EN 13 300

Dekking

Klasse 1, conform DIN EN 13 300

Soortelijke massa

ca. 1,44 g/cm3

Vastestofgehalte

in gewicht 58% - in volume 39,8 %

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

-

-

-

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Voorstrijken met CapaTex Fix (Thix).
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met Premium PU Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix (Thix).
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix (Thix). Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met Premium PU Primer.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix (Thix). Voorstrijken met Premium PU Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren voorstrijken met Aqua-Inn N°1.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
Voorstrijken met Premium PU Primer
 
Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix, verdund met water in de verhouding 1:3.

Baksteen

Voorstrijken met CapaTex Fix (Thix) of Premium PU Primer.
 
Goed hechtende lagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met Capacryl Aqua UniPrimer

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Premium PU Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix (Thix). Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix (Thix).
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Dupa Fix Grund.
 
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Voorstrijken met Premium PU Primer. Wanneer de kans op weekmakers aanwezig is adviseren wij vooraf een proef aan te brengen.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Dupa Fix Grund.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met Aqua-Inn N°1, bij sterk vervuilde oppervlakken na 24h nogmaals voorstijken met Aqua-Inn N°1. Alvorens verder te werken op deze lagen een droogtijd van min. 24h aanhouden.

Acrylaat voegkit
Respecteer de volledige uithardingstermijn van de nieuw aangebrachte kit, volg de voorschriften van desbetreffende kit-fabrikant. Voorstrijken met Premium PU Primer.

Verwerkingsmethode

Premium PU Extra Mat aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

Airless:
spuithoek 50°
nozzle 0,015-0,017"
druk 150-180 bar
Spuitapparatuur direct na gebruik reinigen met water. Tussen 2 spuitlagen 12u droogtijd inachtnemen.

Opbouw van het systeem

Voorstrijk- of tussenlaag
Een voorstrijk- of tussenlaag aanbrengen met Premium PU Extra Mat, verdund met maximaal 5% water.
 
Afwerklaag
Een afwerklaag aanbrengen met Premium PU Extra Mat, indien nodig een weinig verdunnen met water.

Verbruik

Ca. 8-10 m2/l per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C, maximaal 25 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 6 - 8 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen. Bij het overschilderen van in water oplosbare vervuiling, minimum 24u wachten alvorens een volgende laag aan te brengen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale, nationale en/of internationale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat <10 g/l VOS.
Voldoet aan de norm van het Ecolabel (max. 10g/l)

Productcode

BSW20

Inhoudstoffen

Polyvinylacetaathars, Polyacrylaathars, Titaandioxide, Silicaat, Water, Glycol, Additieven, Conserveermiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be