caparol_pim_import/caparol_be/products/image/234102/064234_EXC_Sylitol_Bio_Innen_B1_WA_10_L.png

Sylitol Bio Interior

Hoogwaardige, oplosmiddelvrije muurverf op basis van silicaat voor binnen.
Geschikt voor toepassing in ruimten met allergie-patiënten.

Toepassing

Witte en matte binnenmuurverf op basis van silicaat voor hoogwaardig schilderwerk van wanden en plafonds in woningen, scholen, ziekenhuizen en monumentale gebouwen. Geschikt voor toepassing in ruimten met allergie-patiënten.

Bijzonder geschikt op minerale ondergronden, zoals alle soorten pleisters, beton, metselwerk van kalkzandsteen, Capaquarz, gipskartonplaten, gipsblokken, rauhfaserbehang, glasvezel-weefsel. En als renovatieverf voor goed hechtende, matte dispersieverflagen; kunstharssierpleisters en minerale- of silicaatverflagen. Door het hoge aandeel minerale grondstoffen en de alkaliteit van het bindmiddel wordt het risico van schimmelaangroei op de verflaag sterk verminderd.

Eigenschappen

 • oplosmiddel- en weekmakervrij
 • conserveermiddelvrij
 • met water te verdunnen
 • milieusparend en reukarm
 • certificaat "geschikt voor allergiepatiënten"
 • eenvoudig te verwerken
 • waterdampdoorlatend, µd-waarde H2O < 0,02 m conform DIN EN 1062
 • onbrandbaar A2, conform DIN 4102, testnummer: P-BAY26-04659
 • Sylitol® coatings behouden het diffusievermogen en de vochtuitwisseling van de ondergrond

Materiaalbasis

Kaliwaterglas met organische bestanddelen.

Verpakking

 • wit:
  5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  4,7 liter

Kleur

Wit.

Sylitol Bio Interior is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de 3D- en vele andere kleurenwaaiers. Sylitol Bio Interior is eigenhandig op kleur te brengen met 10% Histolith-Volltonfarben. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname vanaf 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.
De TÜV keuring heeft uitsluitend betrekking op de kleur wit. Door toevoeging van kleurpasta's wordt de allergievrije receptuur beïnvloed.

Sylitol Bio Interior is met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in vele kleuren. Voor gebruik de kleur controleren. Op grote oppervlakken steeds materiaal verwerken met hetzelfde chargenummer.

Briljante, intesieve kleuren, bijvoorbeeld, geel, oranje, rood enz. Hebben een gering dekvermogen.
Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen met een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voor te strijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Glansgraad

Zeer mat, 

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan.
Ongeopende verpakkingen zijn ca. 12 maanden houdbaar. Materiaal in de originele, kunststofverpakking bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 300:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Natteslijtage

Klasse 2, is wasvast conform DIN 53778

Dekking

Klasse 2, bij een verbruik van 7 m2/l of 140 ml/m2

Maximale korrelgrootte

fijn (< 100 µm)

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Aanvullende producten

Histolith-Volltonfarben
Voor het zelf op kleur maken van Sylitol Interior.

CapaSil Primer
Speciaal samengestelde, wit gepigmenteerde grondverf als hechtbasis voor daarop aan te brengen afwerklagen met Sylitol Interior.

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale ondergrond met sinterhuid
Een minerale ondergrond met sinterhuid, poederend oppervlak en dergelijke mechanisch reinigen of fluateren met Histolith Fluat en goed nawassen met water.
 
Minerale pleisterlagen
Nieuw pleisterwerk 2-4 weken onbehandeld laten. Normaal zuigend pleisterwerk direct schilderen. Grof poreuze, zandende en zuigend pleisterwerk voorstrijken met Sylitol-rapidgrund 111. Reparaties na het drogen fluateren met Histolith Fluat en nawassen met water.
 
Gipskartonplaten
Sinterhuid en scharen afschuren, vuil verwijderen en voorstrijken met CapaSil Primer. Op zachte gipshoudende of aangeslepen pleisters een versterkende grondlaag aanbrengen met Caparol-Tiefgrund TB en vervolgens een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen voorstrijken met Isogrund Ultra.
 
Gips- en spuitpleisters
Op harde, gipshoudende pleisters en reparaties een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Nadat de voorstrijklaag volledig droog is een tussenlaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Gipsbouwplaten
Een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Beton
Vuil, olie, bekistingsmiddelen en vetresten verwijderen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Kalkzandsteen of baksteen
Zoutuitbloeiingen wegborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Goed hechtende kalk-, cement- of silicaatverflagen
Op sterk zuigende oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met één à twee volumedelen Sylitol-rapidgrund 111, gemengd met 1 volumedeel water.

Goed hechtende dispersieverflagen of kunststofsierpleisters
Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak- en dispersieverflagen of kunstharssierpleisters volledig verwijderen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende minerale verflagen
Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Sylitol-rapidgrund 111.
 
Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Caparol-Tiefgrund TB en een tussenlaag met CapaSil Primer.
 
Ongeschilderd rauhfaser- en reliëfbehang
Zonder voorbehandeling schilderen. Bij papierbehang is het uitvoeren van een proef aan te bevelen.
 
Capaver Glasvezelweefsel
Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en papierresten wegwassen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Caparol-Tiefgrund TB en een tussenlaag met CapaSil Primer.
 
Oppervlakken met schimmel
Schimmel verwijderen door borstelen of afschrapen. Reinigen met een daarvoor geschikt middel, volgens voorschrift van de fabrikant. Laten drogen.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of Caparol-Füllspachtel P, volgens verwerkingsvoorschrift. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Verwerkingsmethode

Sylitol Bio Interior aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.

Airless-spuitapparatuur

spuithoek 50°
nozzle 0,026"
druk 150-180 bar
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag aanbrengen met Sylitol Bio Interior, onverdund of met
maximaal 5% water verdund.
Op contrastrijke oppervlakken een grondlaag aanbrengen met Sylitol Bio Interior, verdund met maximaal 5% water. Op sterk of ongelijkmatig zuigende ondergronden een grondlaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Verbruik

Op een gladde ondergrond ca. 7 m2/L per laag. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C voor ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur over te schilderen. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Het gevaar van vorming van vlekken is aanwezig.

Attentie

Sylitol-producten mogen, om hun specifieke eigenschappen te behouden, niet met andere verfproducten worden vermengd.
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken. Niet toepassen op oppervlakken met laklagen of zoutuitbloeiingen, kunststof en hout.
Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven.
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.
Moeten donkere kleuren worden toegepast dan adviseren wij om PremiumColor toe te passen. Bij applicatie met de spuit het materiaal goed doorroeren en zeven. Reparaties kunnen zichtbaar blijven. Reparaties met gips kunnen leiden tot verkleuringen. Door voorstrijken met CapaSil Primer kan dit grotendeels voorkomen worden.

Afdekken
De omgeving van het te behandelen oppervlak afdekken: in het bijzonder glas, keramiek, klinkers, natuursteen, metaal en gelakte oppervlakken. Verfspatten direct met schoon water afwassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Conform EU-richtlijn


Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen
Verfproducten op basis van Kaliwaterglas reageren sterk alkalisch. Derhalve huid en ogen beschermen tegen spuitnevel.

Materiaalresten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (Kct. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat styreenacrylaat, alkaliwaterglas, calciumcarbonaat, titaanwit, silicaat, water, additieven (parafinewas, stabilisatoren, dispergeermiddel, verdikkingsmiddel en ontschuimer).

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be