Caparol Sensitiv

Muurverf op basis van dispersie, zonder conserveringsmiddel voor binnen.
caparol_pim_import/caparol_be/products/image/192856/056670_SensitivZA_BE_NL.png

Toepassing

Geheel nieuwe binnenmuurverf op basis van dispersie. Bijzonder geschikt in gevoelige ruimten en voor mensen met een overgevoelige, allergische reactie.
De samenstelling van het product is gecontroleerd door de Duitse vereniging van allergiepatiënten. Caparol Sensitiv is geschikt voor toepassing in nieuwbouw en renovatie op alle in woningen en bedrijfsgebouwen voorkomende binnenmuren en plafonds.

Eigenschappen

  • bevat geen conserveringsmiddelen
  • gepatenteerde receptuur
  • certificaat "geschikte voor allergiepatiënten" getest door RW TÜV te Essen
  • vrij van oplosmiddelen en weekmakers
  • absoluut onschadelijk tijdens het drogen
  • met water te verdunnen
  • waterdampdoorlatend μd <0,1 m
  • zeer gemakkelijk te verwerken
  • enigszins vullend

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

5 l, 10 l en 15 liter

Kleur

Wit.

Caparol Sensitiv kan op kleur worden gebracht met maximaal 10% AmphiColor- of CaparolColor-mengkleuren. Het certificaat RW TÜV-Essen is gebaseerd op de kleur wit. Indien Sensitiv op kleur is gemaakt kan de ongevoeligheid voor allergie enigszins worden beïnvloed.

Glansgraad

Mat

Opslag

Ongeopend, koel maar vorstvrij is Caparol Sensitiv ca. 12 maanden houdbaar.
Door toevoeging van water wordt de houdbaarheid verminderd.

Natteslijtage

Klasse 3 (is wasvast)

Dekking

Klasse 2 bij een verbruik van 140 ml/m2 of 7 m2 /l.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm3

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Sensitiv is geschikt op alle draagkrachtige ondergronden binnen die zonder voorstrijken en/of een grondlaag geschilderd kunnen worden, zoals mineraal pleisterwerk, glasweefselbehang, oude, matte verflagen etc.
De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Pleisterwerk van leem:
Pleisterwerk reinigen en voorstrijken met Sylitol-Konzentrat 111, 2 : 1 verdund met water.
Door middel van een proefvlak testen of bruinverkleuring vanuit de ondergrond zich voordoet.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur.
Airless
spuithoek 50°
nozzle 0.021-0.026”
druk 150-180 bar

Opbouw van het verfsysteem

Een volle, gelijkmatige laag van Caparol Sensitiv onverdund of verdund met maximaal 5% water aanbrengen.
Op een sterk of ongelijkmatig zuigende ondergrond of een ondergrond met kleurcontrast een grondlaag aanbrengen, verdund met maximaal 5% water.

Verbruik

Ca. 7 m2/L per laag op een glad oppervlak. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur stofdroog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Om aanzetten te voorkomen nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Bij spuitapplicatie materiaal goed doorroeren en zeven. Bij oppervlakken met strijklicht CapaSilan toepassen. Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Bevat geen gevaarlijke ingrediënten.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Acrylaatdispersie, titaanwit, silicaat- en calciumgebonden vulstoffen, water en additieven.

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be