caparol_pim_import/caparol_be/products/image/212353/061316_EXC_Amphibolin_B1_WA_10_LT_BE_NL.png

Amphibolin

De universele, zijdematte, buitenmuurverf op acrylaatbasis. Geschikt voor veel soorten ondergrond. Eventueel binnen toe te passen.

Toepassing

Veelzijdig toe te passen buitenmuurverf, oplosmiddelvrij en met een minimale emissie. De specifieke samenstelling vermindert het z.g. schrijfeffect wat optreedt bij donkere kleuren.
Hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond.
Weerbestendige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreiniging.
Toe te passen op minerale pleisterlagen, beton, kalkzandsteen, metselwerk van baksteen, vezelcementplaten, draagkrachtige oude afwerklagen, verzinkte oppervlakken, hard-PVC, niet-maatvast hout. Niet geschikt voor buiten-gevelisolatie systemen.
Als binnenmuurverf zeer sterk, schrobvast en structuurbehoudend. Bijzonder geschikt voor afwerkingen, waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de belastbaarheid, zoals op Capaver-glasvezelweefsels. Ook geschikt voor zwak verlichte gangen, trappenhuizen, garages, opslag- en bedrijfsruimten.

Eigenschappen

  • sterke hechting op veel ondergronden
  • hoge lichtindex
  • bestand tegen desinfecteermiddelen
  • minimale emissie en oplosmiddelvrij
  • slagregendicht, waterafstotend

Materiaalbasis

100% zuiver acrylaat met een bestanddeel die de hechting bevordert.

Verpakking

1¼, 2½, 5 en 10 liter.

Kleur

Wit.

Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.

Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Amphibolin is op kleur te brengen naar kleuren uit vele kleurenwaaiers.
Samenhangende vlakken schilderen met potten uit dezelfde charge of de potten onderling mengen.
Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.

Kleurstabiel conform BFS nr. 26
Klasse: A
Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Zijdemat  G2

conform DIN EN 1062

Opslag

Koel, in goed gesloten verpakking bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13 3000:
Daar aankleuring kan er een afwijking zijn van de technische eigenschappen:

Natte slijtage klasse 1, schrobvast conform DIN 53778
Dekvermogen klasse 2, bij een rendement van 8 m2/l

Conform DIN EN 1062

Maximale korrelgrootte

< 100 µm  S1

Soortelijke massa

ca.1,4 g/cm3

Grootste korrel

< 100 µm  S1

Drogelaagdikte

50-100 µm  E2

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

> 50 m C1

Wateropname

0,1 kg/(m2.h0,5)  W3

Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde)

Sd> 0,14 m  V2

Product-nr.

100

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1

binnen 2

binnen 3

buiten 1

buiten 2

+

+

+

+

+

(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN

Eindpleisters conform DIN EN 998-1 Klasse CS II vanaf 2,5 N/mm2
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op vaste, normaal zuigende pleisterlagen een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 10% water.
Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met OptiSilan TiefGrund.

Beton

Reinigen volgens een geschikte methode., Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met OptiSilan TiefGrund. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa-Haftgrund. Verweerde, zanderige, sterk zuigende platen voorstrijken met Dupa Fix Grund. Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestreken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Vezelcementplaten type Glasal
Ondergrond testen op geschiktheid. Een voorstrijklaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Cementgebonden houtvezelplaten
Vanwege de hoge alkaliteit van de platen en om kalkuitbloeiïng te voorkomen voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Goed hechtende dispersie- dispersie-silicaat- of siliconenharsverflagen

Oude verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, volgens de lokale regelgeving. 
Na droging de ondergrond controleren op volgende karakteristieken:
Zwak zuigend:Een grondlaag met CapaGrund Universal met max. 3% water verdund.
Middel tot zwak zuigend: een grondlaag met Optisilan TiefGrund onverdund.
Krijtend of melend (ook onder waterbelasting): Grondlaag met Dupa Fix Grund.
Glanzende, waterafstotende oppervlakken: mechanisch of chemisch opruwen. Grondlaag met CapaGrund Universal. indien na het opruwen het water toch nog van het vlak afparelt, raden wij een grondlaag aan met Dupa-Haftgrund.

Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)
Vuile, kreitende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden Ampholin in wit of lichte kleur, reflectiewaarde >60, uitvoeren.

Goed hechtende kunstharssierpleisters
Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en  kunstharssierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.
Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen
Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

Niet maatvast houtwerk, onbehandeld
Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vet tropisch hout met nitroverdunner ontvetten. Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Het vochtpercentage bij loofhout mag maximaal 12% en bij naaldhout 15% bedragen. Een eerste laag aanbrengen met CapaWood Aqua Renovation. Bij hout met verkleurende inhoudsstoffen tussenlaag aanbrengen met CapaWood Aqua Isolation.

Verzinkte oppervlakken
Het zinkoppervlak reinigen met ammoniak en Scotch Brite-spons. Met schoon water naspoelen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Bij gekleurde afwerklagen op verzinkte vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiingen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en het oppervlak met nog een laag Amphibolin behandelen.

Hard-PVC
Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aan brengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Hechting proefmatig voorstellen.

Coil-coating
Het oppervlak reinigen met ammonia. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin.
Attentie:
Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.
Hechting vaststellen door een proef op het object.

Bakstenen metselwerk
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5% water. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Door industrie en roet verontreinigde oppervlakken
Schilderen met watervrije Duparol.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupa FIx Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Beschadigingen
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

BINNEN

Minerale pleisterlagen
Vaste, normaal zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling schilderen. Grof poreuze, zanderige en sterk zuigende pleisterlagen impregneren met CapaTex Fix.

Gipspleisterlagen
Eventuele sintehuid afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen voorstrijken CapaTex Fix.

Gispakartonplaten
Eventueel aanwezige bramen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Capatex Fix. Onbehandelede platen volledig voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met Aqua Inn.

Beton
Eventuele resten van ontkistingsmiddelen verwijderen. Voorstrijken met CapaGrund Universal.

Cellenbeton
Voorstrijkem met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1 : 3.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen. Matte, zwak zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lagen geheel verwijderen. Matig zuigende oppervlakken direct schilderen. Grof poreuze, zanderige of zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Niet goed hechtende, minerale verflagen mechanisch verwijderen en stofvrij maken. Het oppervlak voorstrijken met CapaTex Fix.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen en schilderen met een speciale muurverf van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Schilderen met IsoGrund Ultra en afwerken met IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of volgens verwerkingsvoorschrift en, indien nodig, nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur. Bij spuitapplicatie op matig tot niet zuigende ondergronden moet een voorstrijklaag met CapaGrund Universal worden aangebracht.

Airless:
spuithoek 50°
nozzle 0,017-0,021"
druk 150-180 bar.

Opbouw van het systeem

Grond- en/of tussenlaag: 
Amphibolin, onverdund of verdund met maximaal 5% water.

Afwerklaag: 
Amphibolin, verdund met maximaal 5% water.

Verbruik

Ca. 8 m2/L per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal +5 °C, max. +30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur over te schilderen; regenvast na 24 uur; volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.
Op ruwe, gestructureerde oppervlakken buiten adviseren wij uit optische gronden onze matte buitenmuurverf Muresko, Amphisil, of Sylitol-Fassadenfarbe te gebruiken.
Bij airless-spuitapplicatie de verf goed doorroeren en zeven.
In combinatie met koperzouten kan Amphibolin tot bruinverkleuring leiden.

Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan NQG toepassen.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg.
Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.

Als op kleur gebrachte Amphibolin op een alkalische ondergrond moet worden
aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Certificaat

  • Amphibolin CO2 weerstand
  • Amphibolin Lichtreflectie
  • Amphibolin Bestand tegen desinfecteermiddelen
  • Amphibolin Test schadelijke stoffen
  • Amphibolin Test schadelijke stoffen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Enkel voor professioneel gebruik

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.

Bevat 1,2- benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie raadpleeg het Antifgifcentrum 070/245 245

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. 1 g/l.

Productcode

BSW20

Inhoudstoffen

Bevat: ppolyacrylaathars, titaandioxide, silicaat, water, additieven, conserveermiddel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, mengsel van Chlormethylisothiazolinon en Methylisothiazolinon (3:1))

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Volledig en veelzijdig