caparol_pim_import/caparol_be/products/image/114366/041494_EXC_Capagrund_Universal_WE1_10_LT.png

CapaGrund Universal (Nespri)

Wit gepigmenteerd voorstrijkmiddel.
Binnen en buiten toe te passen.

Toepassing

Waterverdunbaar, wit gepigmenteerd, universeel voorstrijkmiddel, zeer waterdampdoorlatend, voor navolgende dispersie-, siliconenhars-, en dispersie-silicaatverven op minerale oppervlakken, buiten. Ook toe te passen als voorstrijkmiddel op oude kunstharspleisterlagen en isolatiesystemen die worden afgewerkt met dispersie-, siliconenhars- en dispersie-slicaatmuurverven. Ook als grondlaag onder oplosmiddelhoudende polymerisaatharsverven toe te passen. CapaGrund voorkomt kalkuitbloeiingen op de minerale ondergronden CSI - CSIII volgens DIN EN 998-1Daarnaast is CapaGrund Universal ook nevelvrij te verspuiten met Nespri-spuitapparatuur.
Ook geschikt voor binnen.

CapaGrund voorkomt kalkuitbloeiingen op de minerale ondergronden CSI - CSIII volgens DIN EN 998-1.

Eigenschappen

  • rem voor kalkuitbloeiingen
  • nevelvrij te verwerken met het Nespri-systeem
  • Bevordert de hechting op zwak zuigende ondergronden
  • Verkiezelend voor navolgende dispersie-silicaatverven

Materiaalbasis

Met siliconen gemodificeerde kunststofdispersie/emulsie.

Verpakking

  • 2,5, 5 en 10 liter

Kleur

Wit.
CapaGrund Universal is met het ColorExpress systeem in vele lichte kleuren uit de diverse collecties tot een helderheidswaarde 70 op kleur te brengen.

CapaGrund is met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben of AmphiColor Vollton- und Abtönfarben abtönbar zelf op kleur te maken.

Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen.  
Bij bepaalde kleuren van de afwerklaag geeft het ColorExpress-systeem een advieskleur (en kleurrecept) voor de grondlaag. 
 
De kleur voor verwerking controleren. Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken. Bij het zelf op kleur maken de totale hoeveelheid mengen om kleurverschil te voorkomen. Heldere en intensieve kleuren hebben een matige dekkracht.

Glansgraad

Mat, klasse: G3 volgens DIN EN 1062-1

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,4 g/cm3

Aanvullende producten

In de winterperiode kan bij een temperatuur tussen 1 °C en 10 °C, om een snellere regenvastheid te verkrijgen, de Caparol drogingsversneller (product Trocknungsbeschleuniger) worden toegevoegd. Raadpleeg hiervoor het etiket van de drogingsversneller.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond "Ondergronden en hun voorbehandelingen”.

Q2 / Q 3 pleisterlagen en dunne gipspleisters < 0,5 mm 
Bij gipshoudend, hydraulisch afbindende pleisterwerk van de kwaliteit Q2 en Q3 wordt een transparant en waterverdunbaar voorstrijkmiddel geadviseerd. 
 
Pleisterwerk volgens DIN EN 998-1 klasse CS II 1,5 - 5,0 N/mm2: 
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen bij alkalisch pleisterwerk en kan veelal na 7 dagen worden geschilderd.

Mengverhouding

Om de specifieke eigenschappen te behouden CapaGrund Universal alleen met CaparolColor- of Amphibolin-mengkleuren mengen. Geen andere verfproducten toevoegen.

Verwerkingsmethode

CapaGrund Universal kan met de roller, kwast of geschikte spuitapparatuur worden aangebracht. 

Nespri spuittoepassing:
Verspuiten met Nespri-spuitkoppen voor gevels (verspuiten & narollen):
• 20° Twintip 215 (voor op maat gesneden elementen) 
• 30° Twintip 317 (voor gladde ondergronden) 
• 30° Twintip 319 (voor ruwe ondergronden)

Verspuiten met Nespri-spuitkoppen voor binnen (verspuiten & narollen):
• 20° speciale enkele spuitkop 213 (voor op maat gesneden elementen)
• 30° Twintip 316 (voor gladde ondergronden)
• 30° Twintip 317 (voor ruwe ondergronden)

Materiaaltemperatuur wordt automatisch geregeld.
De spuitdruk (geopend spuitpistool) bij het Nespri-Airlesstoestel  ligt in het groene bereik van de manometer.
Bij de NespriKIT-slangtrommel moet dit op eigen verantwoordelijkheid aan het betrokken Airlesstoestel ingesteld worden.

Airless-spuitapplicatie:
Spuithoek: 50°
Nozzle: 0,019–0,021"
Spuitdruk: 150–180 bar
Bij spuiten de verf goed doorroeren en zeven.

Verdunnen

Uitsluitend met water verdunnen.

Opbouw van het systeem

CapaGrund Universal kan eventueel met maximaal 3% water op de juiste verwerkingsdikte worden gebracht.

Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht en de aard van de ondergrond ca. 7 m2/L.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal +5 °C en maximaal +30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid kan CapaGrund Universal na ca. 12 uur worden overgeschilderd.
Bij lagere temperaturen moet een langere droogtijd worden aangehouden.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

CapaGrund Universal is niet geschikt op horizontale vlakken waarop water blijft staan.

Om de speciale eigenschappen van CapaGrund Universal zeker te stellen het materiaal uitsluitend  met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen Alpinacolor), AmphiColor® Vollton- und Abtön­farben of met ColorExpress op kleur brengen. Niet met andere producten mengen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Enkel voor professioneel gebruik


Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2- methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

DE grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 25 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, siliconenhars, titaanwit, silicaat, water, additieven, conser­veermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Wie zoekt, die vindt

Mooi, verzorgd én beschermd

Een schoolvoorbeeld

Een schitterende noodoplossing

Gevel Moeder Babelutte krijgt…

Oplossing voor scheurtjes in gevel

Gevel straalt weer als vanouds

Het Radisson Blu Balmoral is wellicht…