caparol_pim_import/caparol_be/products/image/212695/061410_EXC_AmphiSilan_NQG_B1_WA_10_LT_NL.png

AmphiSilan NQG

Capillair-hydrofobe en mineraalmatte muurverf op basis van siliconenhars voor buiten.
Door Nano-kwartsdeeltjes extra water- en vuilafstotend.
De consequente verderontwikkeling van het Caparol Clean Concept.

Toepassing

Het Caparol Clean Concept (Nano-Quartz-deeltjes-structuur)  in AmphiSilan NQG zorgt ervoor dat regenwater of dauw in zeer kleine druppeltjes verdeeld wordt over het oppervlak. Dit resulteert in zeer snelle droging van het oppervlak, waardoor aangroei en verontreiniging er geen vat op krijgen. Gevels blijven daardoor langer schoon.

Door de speciaal ontwikkelde siliconenhars-bindmiddelcombinatie ontstaat een regendichte, waterdampdoorlatende verflaag op pleisterlagen en minerale oppervlakken. Ook geschikt als renovatielaag op goed hechtende silicaat- en matte dispersieverflagen, kunstharspleisters en gevelisolatiesystemen.

In AmphiSilan NQG verenigen zich de voordelen van dispersieverven en silicaatverven. Deze eigenschappen maken AmphiSilan NQG ook geschikt voor toepassing op monumentale objecten en op kalkrijke pleisterlagen.

Eigenschappen

 • na regen is de verflaag snel droog
 • kleurvast
 • vuilafstotend door toepassing van Caparol Clean Concept (Nano-kwartstechnologie)
 • spanningsarm
 • CO2 doorlatend

Materiaalbasis

Combinatie van siliconenharsemulsie en hybride-bindmiddel op organische en anorganische basis.

Verpakking

 • Standaard en ColorExpress:
  2,5 l en 10 liter

Kleur

 • Wit
 • Op kleur te maken met ColorExpress
 • Bij afname van 100 liter en meer in één kleur is levering af fabriek mogelijk
 • De kleur voor verwerking controleren
 • Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken
 • AmphiSilan NQG is met max. 20 % AmphiColor-Volltonfarbe zelf op kleur te maken
 • Bij het zelf op kleur maken materiaal onderling mengen op kleurverschil te voorkomen
 • AmphiSilan NQG Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem
 • Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn
 • Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
     Klasse: A
     Groep: 1

Glansgraad

Mat, G3

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, en goed gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062:
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm, S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm³

Drogelaagdikte

100–200 µm, E3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

(µd-Waarde): < 0,14 m (hoog), V1

Wateropname

(w-Waarde): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

Aanvullende producten

Dupa-Putzfestiger
AmphiSilan-Primer
AmphiSilan-Volltonfarben

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
---++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Buitengevelisolatiesystemen
Buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van kunsthars-,  siliconenhars-, kalkcement- of sierpleister. Pleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met stoomstralen op oude kunstharspleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. is. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden.
 
Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen.
Oud pleisterwerk: reparaties moet afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende, licht zandende pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Tiefgrund. Bij poederende, krijtende, kritische vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Putzfestiger.

Nieuwe silicaatpleister
Met producten uit het Caparol Sylitol-programma behandelen.
 
Oude silicaatverf en -sierpleister
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa Putzfestiger.
 
Oude, goed hechtende kunsthars- en siliconenhars-sierpleisters
Oude pleisterlagen reinigen, en goed laten drogen. Kunstharssierpleisterlagen na het reinigen voorstrijken met AmphiSilan Primer of Dupa Putzfestiger. Nieuwe pleisterlagen kunnen zonder voorbehandeling geschilderd worden.
 
Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen
Geheel verwijderen en de ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer. Poederende, zanderige of zuigende
oppervlakken voorstrijken met Dupa Putzfestiger. Een tussenlaag aanbrengen met Minera Universal.
 
Goed hechtende dispersie- en siliconenharsverflagen
Vuile, krijtende verflagen reinigen door hogedruk stoomstralen. Na voldoende drogen de ondergrond testen:
Gering zuigend:
Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3 % water.
Matig tot sterk zuigend:
Voorstrijken met Caparol AmphiSilan Tiefgrund, onverdund.
Poederend en krijtend:
Voorstrijken met Dupa Putzfestiger.

Bakstenen metselwerk
Alleen stenen of klinkers van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het metselwerk moet vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiingen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Primer of Putzfestiger. Vertoont de tussenlaag met AmphiSilan NQG of Minera Universal bruine verkleuringen, dan afwerken met Duparol.


Kalkzandstenen metselwerk

Alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen kunnen worden geschilderd. Het voegwerk moet gaaf zijn en zonder scheuren. Krijtende oppervlakken reinigen. Zoutuitbloeiingen droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Tiefgrund en een tussenlaag met Minera Universal.
 
Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door droog afborstelen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.
 
Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm met Histolith-Renovierspachtel repareren. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode

AmphiSilan NQG aanbrengen met kwast of roller.
Om te spuiten adviseren wij gebruik te maken het nevelvrije Nespri-TEC-systeem in combinatie met AmphiSilan NQG Nespri.

Opbouw van het systeem

Grond- respectievelijk tussenlaag aanbrengen met AmphiSilan NQG, verdund met maximaal 5 % water. Op ruwe ondergronden, afhankelijk van structuur en zuiging de tussen- en afwerklaag iets meer verdunnen. De hoeveelheid verdunning door een proef vaststellen.

Als egaliserende laag op ongelijkmatig gestructureerde pleisters en voor het dichtsmeren van haarscheurtjes een tussenlaag aanbrengen met Sylitol Minera, verdund met maximaal 5-10% water.

Een afwerklaag aanbrengen met AmphiSilan NQG, verdund met maximaal 5% water. Bij heldere en donkere kleuren de afwerklaag met 10% water verdunnen om een streeploos oppervlak te verkrijgen. Tussen de verschillende lagen een droogtijd aanhouden van tenminste 12 uur.

Verbruik

Ca. 5 - 7 m2/L  per laag op een gladde ondergrond. Op een ruw en zuigende ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30°C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 2-3 uur stofdroog, na 12 uur over te schilderen. Volledig droog na 2-3 dagen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik reinigen met water.

Attentie

Niet verwerken in de directe zon, bij hoge luchtvochtigheid, harde wind, mist of bij kans op regen of nachtvorst. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel zonder onderbreking nat-in-nat doorwerken.

AmphiSilan is niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.
Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en
algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan.AmphiSilan vermindert deze bij alle matte gevelverven aanwezige productspecifieke eigenschap.
Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen, hetgeen door de bijzondere formule van AmphiSilan verminderd wordt. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor.
Indien koperen aflopers geschilderd worden met AmphiSilan zal de verflaag vanwege bepaalde inhoudsstoffen zwart verkleuren. In voorkomende gevallen het koper voorbehandelen met een isolerende verf. Als alternatief Muresko SilaCryl gebruiken.

Reparaties kunnen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zichtbaar blijven na schilderen met AmphiSilan.

Mengen met andere verfproducten
AmphiSilan-producten mogen niet worden gemengd met andere verfproducten, vooral niet met kleurpasta’s op dispersie- of silicaatbasis.

Certificaat

 • AmphiSilan NQG Fassadenfarbe waterdampdoorlaatbaarheid

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik

Conform EU-richtlijn


Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

Uitsluitend met de kwast of roller verwerken.
Bij schuren stofmasker met filter P2 gebruiken.
 
Omgeving van te schilderen oppervlak zorgvuldig afdekken. Verfspatten op lak, glas, keramiek, metaal, natuursteen direct wegwassen.

Raadpleeg zonodig het veiligheidsinformatieblad van dit product.

Tel. Antigifcentrum: 070/245 245

Afval

Inhoud en verpakking afvoeren volgens de lokale wetgeving.

EU-grenswaarde VOS

van dit product (cat. A/c): 40 g/l (2010). Dit product bevat < 20 g/l VOC.

Productcode

BSW20

Inhoudstoffen

Wit bevat: hybride-bindmiddel (organo-silicaat/acrylaat), siliconenhars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, filmvormer, additieven en conserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon .

Kleur bevat: hybride-bindmiddel (organo-silicaat/acrylaat), siliconenhars, minerale pigmenten en vulstoffen, water, filmvormer, additieven, conserveermiddel (methylisothiazolinon, benzisothiazolinon).

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on Kan een
allergische reactie veroorzaken.


Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Zoals vroeger

De grote middelen

Kaleien steeds populairder

Authentiek kaleiwerk in modern jasje