caparol_pim_import/caparol_be/products/image/237031/064787_EXC_Nespri_Acryl_WA_15_LT.png

Nespri Acryl

Hoogwaardige, matte en 100% zuivere acrylaat muurverf, voor het rationeel behandelen van gevels met het NESPRI-spuitsysteem.

Toepassing

Hoogwaardige binnen- en buitenmuurverf. Beschermt de ondergrond tegen het indringen van schadelijke gassen zoals CO2. Applicatie door middel van het speciaal, door Caparol ontwikkelde, NESPRI- spuitsysteem.
Bij toepassing buiten wordt op gladde en fijn gestructureerde oppervlakken een optimale bescherming verkregen tegen aggressieve luchtverontreiniging. Bij toepassing binnen geeft Nespri Acryl een goed te reinigen verflaag in bijv. opslagruimten, fabriekshallen, werkplaatsen, parkeergarages etc.

Eigenschappen

  • met water te verdunnen
  • milieusparend en reukarm
  • weerbestendig
  • bijzonder goed waterafstotend
  • alkalivast
  • vergeelt niet
  • natte slijtage klasse 1
  • bestand tegen met water verdunde desinfecteermiddelen

Materiaalbasis

Zuivere acrylaatdispersie.

Verpakking

15 liter

Kleur

Wit.

Speciale kleuren af fabriek tot een reflectiewaarde 70 is mogelijk
Kleuren af fabriek voor verwerking op controleren. Op grote oppervlakken steeds materiaal van één charge verwerken. Voor gebruik de kleur controleren.

Kleurvastheid conform BSF nr. 26:
Klasse: B
Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Mat G3 

conform DIN 13300/ISO 2813:2014

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren. Maximaal 6 maanden houdbaar.

Technische eigenschappen

Conform DIN EN 1062
Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

Maximale korrelgrootte

< 100 µm S1

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Drogelaagdikte

100–200 µm E3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

H2O: ≥ 0,14 - < 1,4 m V2

Diffusie-equivalente luchtlaag µm CO2

CO2: > 50 m

Wateropname

≤ 0,1 kg/(m2 · h0,5) W3

Aanvullende producten

CapaGrund Universal Nespri

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++++
(–) niet geschikt / (○) deels geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Minerale reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen de reparaties voorstrijken met CapaGrund Universal. Een poreuze, zuigende of zwak zanderige pleister voorstrijken met OptiGrund. Sterk zuigende, zanderige of oude, poederende pleisterlagen voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen of stoomstralen. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal NESPRI. Poreuze, zuigende of zwak zanderige oppervlakken voorstrijken met OptiGrund. Poederende of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Vezelcementplaten (onbehandeld)
De platen voorstrijken met bijv. Dupa Fix Grund, Dupa-Haftgrund, CapaGrund Universal NESPRI of Capacryl Aqua Uniprimer afgestemd op de soort plaat. Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijden en op de zaagsneden, worden behandeld. Bij asbesthoudende platen Arbo-wetgeving in acht nemen. Vanwege de hoge alkaliteit de platen altijd voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Univdersalprimer om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Vezelcementplaten met toplaag
De platen testen op draagkracht. Een voorstrijklaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Cementgebonden houtvezelplaat
Vanwege de hoge alkaliteit de platen altijd voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Baksteen
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metselwerk moet droog en gaaf
zijn, zonder scheuren en vrij van zouten. Impregneren met Dupa Fix Grund. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met de watervrije Duparol.

Goed hechtende dispersieverflagen
Vuile en krijtende verflagen reinigen door stoomstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal NESPRI. Bij andere reinigingsmethoden (afwassen, borstelen, spuiten) impregneren met Dupa Fix Grund.

Goed hechtende kunstharssierpleisterlagen
Oude pleisterlagen reinigen met een geschikte methode. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen.

Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen
Verflagen geheel verwijderen bijvoorbeeld met een afbijtmiddel en reinigen door stoomstralen. De ondergrond goed laten drogen. Gladde of matig zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaGrund Universal NESPRI. Zuigende, zanderige of poederende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Niet goed hechtende minerale verflagen
Volledig verwijderen door schuren, borstelen, schrapen of een andere geschikte methode. De oppervlakken vervolgens met hogedruk waterstralen of stoomstralen reinigen en goed laten drogen. Impregneren met Dupa Fix Grund.

Door industriegassen of ijzerzouten aangetaste oppervlakken
Schilderen met watervrije muurverf Duparol.

Pleister of beton met scheuren
Schilderen met PermaSilan of Cap-elast.

Oppervlakken met mos- en algenaangroei
Oppervlakken behandelen met ThermoSan NQG NESPRI.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door afborstelen. Impregneren met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

BINNEN

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaGrund Universal NESPRI. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer of CapaGrund Universal NESPRI.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met CapaGrund Universal Nespri, CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in wateroplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandsteen of baksteen
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende lagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer of CapaGrund Universal Nespri.

Niet goed hechtende lagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer of CapaGrund Universal NESPRI. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Lijmverflagen
Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat. Oppervlak laten drogen.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Mengverhouding

Nespri Acryl voor toepassing buiten met AVA of CaparolColor aankleuren. Geen andere producten mengen met Nespri Acryl.

Verwerkingsmethode

NESPRI-spuitsysteem
spuithoek 30°
nozzle 0,016-0,019”
Specifieke Nespray-nozzle met dubbele spuitkop gebruiken.

De temperatuur van het materiaal wordt door de spuitinstallatie automatisch ingesteld. De druk bij een gesloten spuitpistool moet in het blauwe vlak van de meter ingesteld worden. De spuitdruk bij een geopend spuitpistool bevindt zich dan in het groene vlak.
Bij de NESPRIKIT haspel dient de spuitdruk handmatig te worden ingesteld (afhankelijk van de aangesloten airlessapparaat). Andere materialen, zoals speciale voorstrijkmiddelen, kunnen worden verspoten met het NESPRI-airless-spuitapparaat. Het overspray-vrije effect wordt dan niet bereikt. De materialen met de nodige voorzorgsmaatregelen verwerken.

Opbouw van het systeem

Grond-, tussen en/of afwerklaag (kwast of roller):
Nespri Acryl aanbrengen verdund met max. 5% met water.

Grond-, tussen en/of afwerklaag (spuiten):

Nespri Acryl aanbrengen met de speciaal ontwikkeld NESPRI-airless-spuit- apparatuur. Direct gelijkmatig narollen met een goede muurverfroller.

Verbruik

Ca. 200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal +5 °C en maximaal +30°C  voor materiaal, ondergrond en omgeving tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en zeep.

Attentie

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nachtvorst. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Niet geschikt voor horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Bij toepassing van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten Dupa Fix Grund toepassen. Neem ARBO-wetgeving in acht.

Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan Nespri of Muresko Nespri toepassen.

Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven.
Reparaties kunnen zichtbaar blijven.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.
Spuitnevel niet inademen.
Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie
veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 20 g/l VOS.

Productcode

BSW20

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, calciumcarbonaat, silicaat, water, additieven, filmvormers en busconserveringsmiddel.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be