caparol_pim_import/caparol_be/products/image/218315/061926_Disbon_412_DisboROOF_15_L.png

DisboROOF 412 1K-Acryl-Dachbeschichtung

Elastische acrylaatcoating voor daken met voldoende neiging van onder andere bitumen.

Toepassing

Een duurzame, sterke, weerbestendige en naadloze afwerking voor nieuwe of te renoveren daken van vezelcemenplaten en bitumen. Een bitumen dakbedekking moet minimaal 1 jaar oud zijn. Uitsluitend geschikt voor daken met voldoende neiging.

Eigenschappen

  • hoge weerstand tegen weers- en milieuinvloeden
  • hoge elasticiteit, ook bij lage temperatuur
  • waterdampdoorlatend
  • waterdicht
  • door de thixotrope instelling is in één arbeidsgang een dikke laag aan te brengen

Materiaalbasis

Acrylaatdispersie

Verpakking

15 liter

Kleur

Dunkelbraun, Schiefer, Betongrau en Ziegelrot.
Andere kleuren kunnen tegen meerprijs worden geleverd.

Glansgraad

Mat

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.
In gesloten verpakking ca. 24 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm3

Vastestofgehalte

ca. 73 gew.-%

Drogelaagdikte

ca. 60 µm/100 ml/m2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

ca. 560

Elasticiteit bij breuk

ca. 250 %

Geschikte ondergronden

Vezelcement- en bitumineuze dakbedekking van minimaal 1 jaar oud. Uitsluitend geschikt op daken met voldoende neiging.

Voorbereiding van de ondergrond

Kapotte dakbedekking, goten en hemelwaterafvoeren laten repareren of herstellen door een terzake kundig bedrijf.

1. Vezelcementplaten
Verontreinigingen, mos- en algengroei verwijderen door hogedruk-waterstralen. In de richting van het afschot spuiten. Indien noodzakelijk de gereinigde oppervlakken behandelen met een mos- en algendodend preparaat en het oppervlak goed laten drogen.

2. Bitumineuze dakbedekking
Verontreiniging, mos- en algengroei verwijderen door hogedruk waterstralen. Blazen kruislings opensnijden, laten drogen en lijmen met DisboROOF 412. Tussen de dakbedekking en de onderliggende dakconstructie (bijv. dakleer, isolatie) mag absoluut geen vocht aanwezig zijn.

3. Dilatatievoegen
Voegweefsel op de voorbehandelde ondergrond midden op de voeg leggen en afhankelijk van de toepassing met DisboROOF 412 of DisboTHAN 449 overschilderen. Op de voeg mag geen water blijven staan. Zonodig speciale schuimstofprofielen toepassen volgens voorschrift (zie foto).
Aansluitvoegen opstaande kanten, dakranden, lichtkoepels etc.:
Voegweefsel op de voorbehandelde ondergrond midden op de voeg leggen en behandelen als omschreven bij dilatatievoegen (zie foto).

Bild 1 (029560_TI_412_Grafik_1_Kopie.jpg)
4. Aansluitvoegen opstaande kanten, dakranden, lichtkoepels etc.:
Voegweefsel op de voorbehandelde ondergrond midden op de voeg leggen en behandelen als omschreven bij dilatatievoegen (zie ook detailtekening onder).
Bild 2 (029561_TI_412_Grafik_2_Kopie.jpg)

Materiaalbereiding

DisboROOF 412 is klaar voor gebruik.
Roer het materiaal voor verwerking goed door. Als grondlaag op (on)behandelde vezelcementplaten het materiaal, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, verdunnen met maximaal 15 % water. Bij verspuiten verdunnen met maximaal 2 % water.

Verwerkingsmethode

DisboROOF 412 aanbrengen met kwast, roller of spuiten met airlessapparatuur (maximaal 160 bar, nozzle voor vezelcement: 0,015-0,021 ich, voor bitumen: 0,025-0,027 inch) met gebruikmaking van een spuitlans.

Opbouw van het verfsysteem

Vezelcementplaten
Na de voorbereidende werkzaamheden en het bevochtigen van de ondergrond, een grondlaag aanbrengen met DisboROOF 412, verdund met max. 15 % water, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Na 24 uur een afwerklaag aanbrengen met DisboROOF 412, onverdund.

Bitumineuze dakbedekking
Een volle laag DisboROOF 412 in banen aanbrengen. In de nog natte laag Armierungsvlies, 10 cm overlappend, plooivrij inbedden. Na voldoende drogen twee afwerklagen aanbrengen met DisboROOF.
Bij watergoten en oppervlakken waarop water blijft staan over DisboROOF 412 een laag DisboTHAN 449 aanbrengen.

Bijv. Paramoll N 260/150 Fa. TWE Dierdorf GmbH & CoKG, Poststraße 29, 56269 Dierdorf, Tel.: 00-49-2689 - 920

Verbruik

Vezelcementplaten
Grondlaag1 x 200–300 ml/m2
DisboROOF 412,
max. 15 % met water verdund
Afwerklaag1 x 200–300 ml/m2
DisboROOF 412
Bitumendakbedekking
GrondlaagCa. 600 ml/m2 
DisboROOF 412
TussenlaagCa. 900 ml/m2 
DisboROOF 412
AfwerklaagCa. 600 ml/m2 
DisboROOF 412
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 8 °C en maximaal 35 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Dde luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. Niet verwerken bij kans op regen of nachtvorst. Niet aanbrengen op verwarmde oppervlakken.

Droogtijd

Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid regenvast na ca. 2 uur en over te schilderen na ca. 24 uur.
Bij toepassing van wapeningsweefsel tenminste 36 uur laten drogen voor verdere afwerking. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: terbutryn, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, gemengd uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010). Dit product bevat max. 10 g/l VOS.

Overige opmerkingen

Let op! Regenwater, opgevangen van daken behandeld met DisboROOF 412, het eerste jaar niet als sproeiwater voor planten gebruiken.

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl