caparol_pim_import/caparol_be/products/image/131056/044484_Calcino_Romantico_7,5L.png

Capadecor Calcino Romantico

Minerale kalkplamuur voor hoogwaardige, gladde spateltechnieken binnen.

Toepassing

Minerale plamuur voor het decoreren van wanden en plafonds. Bevat kalk, marmerpoeder en water.
Calcino Romantico geeft een hoogwaardige, decoratieve afwerking in representatieve ruimten zoals
kantoren, ontvangsthallen, conferentieruimten, hotels, banken, notaris- /advocatenkantoren als ook in de privé-sector.

Eigenschappen

 • op minerale basis
 • steenachtig uiterlijk
 • bijzonder dampopen
 • absorberend
 • eenvoudig te verwerken
 • per product op kleur te maken

Verpakking

  7,5 kg

Kleur

 • Calcino Romantico: Natuurwit 
 • Kleuren: wordt op kleur geleverd (klaar voor gebruik)

Kleuren:  
Kleurnaam Nummer van de kleur
CAPAROL 3D-Systeem
ANTIKWEISS 
AMBER20; 25
APPRICO30
BAROLO80
CAMEO15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
CURRY20
FERRO35
GINSTER15; 95; 100; 105; 110; 115; 120
GRANIT10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50
GRAU30
GRENADIN100; 140


KleurnaamNummer van de kleur
JURA30; 40
LACHS105
Lago55; 90
Lazur165
MAGMA95; 100; 105; 110; 115; 120;130
MAI5; 15; 20
OASE50
ONYX25; 95; 100
PALAZZO5; 20; 35; 85; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130; 150; 180; 210; 240
ROSE85
SAPHIR25; 30; 45
SIENNA5; 10; 20; 35; 40; 55; 60; 70
VENATO10; 20; 25; 40; 45; 50
CaparolColor
Mais18
Histolith
Umbra dunkel50
Calcino Decor Farbtöne1
Agave 65+1; +2; +3; +4
Agave 100+1; +2; +3; +4
Aprico 65+1; +2; +3; +4
Bordeaux 40+1; +2; +3; +4
Caramel 100+1; +2; +3; +4
Korall 165+1; +2; +3; +4
Lachs 75+1; +2; +3; +4
Laser 20+1; +2; +3; +4
Lazur 125+1; +2; +3; +4
Oliv 5+1; +2; +3; +4
Onyx 100+1; +2; +3; +4
Pacific 5+1; +2; +3; +4
Pacific 100+1; +2; +3; +4
Palazzo 220+1; +2; +3; +4
Palazzo 225+1; +2; +3; +4
Palazzo 330+1; +2; +3; +4
Patina 35+1; +2; +3; +4
Patina 40+1; +2; +3; +4
Patina 65+1; +2; +3; +4
Rose 105+1; +2; +3; +4
Siena 165+1; +2; +3; +4
Tundra 5+1; +2; +3; +4
RAL
7023Betongrau
1 Let op, de kleuren van de Calcino Decor zijn niet hetzelfde als de Caparol 3D kleuren. De receptuur van de kleur is speciaal afgestemd op de Calcino Decor  kleur.

Ahankelijk van de applicatie en gekozen structuur kunnen kleuren afwijken t.o.v. de kleurstalen uit de kleurenwaaier.

Belangrijk: Op één oppervlak altijd materiaal met dezelfde kleuraanmaak verwerken. Zijn verschillende kleurcharges aanwezig dan deze vooraf met elkaar mengen om kleurafwijking in het eindresultaat te voorkomen.

Glansgraad

Zijdemat tot zijdeglanzend
(afhankelijk van de mate van verdichting)

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan. Niet beneden 5 °C bewaren.
Aangebroken verpakking moet luchtdicht en goed gesloten bewaard worden om klonteren en
aandrogen te vermijden.

Aanvullende producten

 • Capadecor DecoGrund
 • CapaSil Primer

Attentie

Calcino Romantico wordt vanaf de fabriek op kleur geleverd.
Het materiaal op kleur heeft bij levering al de juiste verwerkingsdikte en mag niet opnieuw doorgeroerd worden. Bij het opnieuw doorroeren van het materiaal wordt deze merkbaar dunner en moet ca. 2 dagen onaangeroerd blijven staan om zijn goede verwerkingsdikte weer te krijgen.

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet stabiel, draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting
verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Minerale pleisterlagen
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gips- en spuitpleisters
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.
 
Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
 
Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
 
Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
 
Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.
 
Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.
Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezelweefsel
Zonder voorbehandeling schilderen.
 
Niet goed hechtend behang
Behang volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen.
Impregneren met CapaTex Fix.
 
Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.Hout en houtachtige oppervlakken
Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capalac Aqua- of Capacryl Aqua-producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen.
 
Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Materiaalbereiding

Calcino Romantico is klaar voor gebruik en mag NIET worden doorgeroerd.

Verwerkingsmethode

Voorbehandeling:
Na de noodzakelijke voorbehandeling van de ondergrond moet altijd eerst een grond- of tussenlaag
worden aangebracht met Capadecor DecoGrund of CapaSil Primer. Oneffenheden in de ondergrond vooraf egaliseren en voorstrijken met Capadecor DecoGrund of CapaSil Primer. Bij pleisterscheuren in de pleistermortel een wapeningsvlies inbedden.

Bouwtechnische scheuren kunnen vanwege hun, soms extreme, werking niet duurzaam en
onzichtbaar worden overbrugd. Na voldoende droging van de grondlaag kan de Calcino Romantico worden aangebracht. Het Calcino-systeem wordt uitgevoerd in twee fases waarbij per fase meerdere lagen worden aangebracht.

Let op!
Gereedschap steeds schoonmaken en voorzichtig behandelen zodat geen beschadigingen
ontstaan. Randen van de emmers schoonhouden zodat er geen harde materiaalresten ontstaan. Bij
werkonderbrekingen materiaal afdekken. Calcino Romantico mag NIET verdund worden.

1. Eerste fase (decoratietechniek Authentico)
Over het gehele oppervlak een pleisterlaag aanbrengen met Calcino Romantico in de gewenste kleur en op korreldikte afschrapen. Na een korte droogtijd de spaanslagen met een lichte druk wegspanen. Gebruik hiervoor de spaan met afmeting 240 x 100 mm.
De laag moet vervolgens minimaal 12 uur drogen om onthechting te voorkomen. Bij koud en vochtige omstandigheden een langere droogtijd aanhouden.

2. Tweede fase (decoratietechniek Authentico)
Over het gehele oppervlak een pleisterlaag aanbrengen met Calcino Romantico in de gewenste kleur en op korreldikte afschrapen. 
Na een korte droogtijd de laag met de zijkant van de spaan onder een hoek van 90 ° in korte slagen bewerken.  Gebruik hiervoor de spaan met afmeting 240 x 100 mm, bijv. de  ArteTwin-, Venetianer- of een kunststofspaan. Als de laag mat-vochtig is kan deze met een spaan plaatselijk worden verdicht om zo de glans plaatselijk wat te verhogen.

Impregneren:
Om de carbonatatie (verharden van de kalk door opname van CO2) niet te verhinderen het oppervlak 3 tot 6 dagen drogen. Wordt er te vroeg geïmpregneerd dan kan verkleuring ontstaan. Omdat Calcino Romantico na aanbrengen een lichtruw oppervlak heeft is het verbruik van Impregneerpasta hoger. Door dit hogere materiaalverbruik kan een andere kleur geven van de Calcino Romantico. Wij adviseren van beide materialen een proefvlak op het object te maken.
Calcino-Imprägnierpaste TI nr. 195) dun en gelijkmatig aanbrengen met een gladde Venetiaanse spaan. Na een korte tijd van drogen het teveel aan materiaal met een zachte doek verwijderen. Deze behandeling zonodig herhalen. Indien te veel materiaal wordt aangebracht kan een witte waas aan het oppervlak ontstaan. Dit is geen reden voor reclamatie.

Verbruik

Authentico: ca. 600 g/m2 per laag
Travertino: ca. 1000 - 1500 g/m2

Op ruwe en sterk zuigende ondergronden en de wijze van applicatie kunnen het verbruik sterk beïnvloeden. Exact verbruik vaststellen door een proef op het object.

Wordt de decoratietechniek Travertino toegepast dan eerst het voorbeeldblad raadplegen.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 10 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Gereedschap

 • Venetiaanse, gladde spaan met ronde hoeken
 • Poleerspaan
 • ArteTwin spaan of gelijkwaardige kunststofspaan

  
Let op:
Voor de diverse bewerkingen kan steeds dezelfde spaan worden gebruikt.
Beschadigd gereedschap geeft krassen. Een nieuwe spaan met schuurpapier (korrel 400-600) gladschuren.

Gereedschap welke gebruikt wordt voor Calcino Romantico niet gebruiken voor het aanbrengen van Calcino Classico.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.
Tijdens verwerking steeds voor schoon gereedschap zorgen.

Reinigen en onderhoud

Calcino-Imprägnierpaste geeft geen bescherming tegen opspattend water (kalkvlekken) en
verontreiniging door vet, zuur, teer, koffie, thee en andere verkleurende stoffen. Lichte verontreiniging
kan met warm water, eventueel met toevoeging van een neutraal reinigingsmiddel, verwijderd
worden.
Let op! Geen schoonmaakmiddelen die kalk oplossen gebruiken.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

Dit product is niet kenmerkplichtig voor de VOS-waarde. Het product bevat < 1 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Calciumhydroxide, calciumcarbonaat en water

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be