caparol_pim_import/caparol_be/products/image/98245/037375_CapaGold_5L.png

Capadecor CapaGold

Zijdeglanzende acrylaat-dispersiemuurverf met een fraai goud- of zilvereffect. Toepassing binnen en buiten.
 • Toepassing

  CapaGold en CapaSilber geven in combinatie met name structuuroppervlakken een zeer speciaal, natuurlijk goud en zilver effect.
  Door het toepassen van verschillende verwerkingsmethoden zoals met de kwast, spaan of roller worden zeer speciale eindeffecten bereikt.
   
  Bij toepassing op gevelisolatie altijd een deel van het oppervlak behandelen.
  CapaGold en CapaSilber uitsluitend op gestructureerde oppervlakken toepassen. Op gladde, fijn gestructureerde oppervlakken moet na het aanbrengen van de CapaGold en CapaSilber de verflaag op een creatieve werkwijze (borstelen, vegen, spatelen etc.) nabehandeld worden.

  Eigenschappen

  • zeer prettige verwerking
  • weervast
  • bestand tegen UV-licht
  • sneldrogend
  • zeer natuurlijke goud- en zilverkleur
  • op gevels met gevelisolatie toe te passen
  • natte slijtage: klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

  Materiaalbasis

  100% zuivere acrylaat-dispersie

  Verpakking

  1,25, 2½ en 5 liter

  Kleur

  Goud en zilver

  Glansgraad

  Glans tot zijdeglans, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

  Opslag

  Koel, droog maar vorstvrij bewaren.
  In originele, gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.

  Technische eigenschappen

  Conform DIN EN 1062

  • maximale korrelgrootte: 100 µm, S1
  • soortelijke massa: ca. 1,1 g/cm3
  • grootste korrel: < 100 µm, S1
  • drogelaagdikte: 50–100 µm, E2
  • wateropname: (w-waarde): 0,01 [kg/(m2 · h0,5)] (laag),W3
  • waterdampdoorlaatbaarheid (µd -waarde): 0,64 m (gemiddeld), V2

  Conform DIN EN 13 300

  • natte slijtage: klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

   

  Soortelijke massa

  ca. 1,1 g/cm3

  Grootste korrel

  < 100 µm, S1

  Drogelaagdikte

  50–100 µm, E2

  Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

  0,01 [kg/(m2 · h0,5)] (laag), W3

  Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

  0,64 m (gemiddeld), V2

  Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

  binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
  +++++
  (–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

  Geschikte ondergronden

  Vrijwel alle voorkomende soorten ondergronden binnen en en buiten en gevelisolatie.
   
  De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

  Voorbereiding van de ondergrond

  BUITEN

  Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid conform DIN EN 998-1  1,5 N/mm2):
  Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door aanvullend voor te strijken met Capagrund Universal wordt het risico op kalkuitbloeiïngen op alkalische ondergronden verminderd en kan veelal na 7 dagen worden verder gewerkt.
  Oud pleisterwerk:
  Reparaties moet afgebonden en droog zijn. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met OptiGrund ELF. Op sterk zandende, murwe pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund. Minerale lichtgewichtpleisters kunnen niet behandeld worden met CapaGold/CapaSilber.
  Beton:
  Reinigen volgens een geschikte methode. Matig zuigende oppervlakken voorstrijken .
  Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met OptiGrund ELF. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.
  Goed hechtende lak- en dispersiverflagen:
  Glanzende oppervlakken en laklagen goed schuren. Vuile, krijtende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag
  Goed hechtende plasto-elastische verflagen (bijv. Cap-elast):
  Deze verflagen zijn niet geschikt om met CaqpaGold en CapaSilber behandeld te worden.
  Goed hechtende dispersie-sierpleisters:
  CapaGold stelt hoge eisen aan de ondergrond. Kunstharssierpleisters die door water opzwellen zijn niet geschikt om behandeld te worden. Watervaste pleisters volgens geschikte methoden nat reinigen. Een grondlaag aanbrengen
  Niet goed hechtende verflagen en sierpleisters:
  Niet goed hechtende lagen geheel verwijderen. Bij nat reinigen de ondergrond eerst goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen . Op sterk zuigende, zanderige oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.
  Niet goed hechtende minerale verflagen:
  Verflagen geheel verwijderen volgens geschikte methoden. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.
  Hout:
  Houten ondergronden zijn niet geschikt om met CapaGold/CapaSilber behandeld te worden.
  Verzinkte oppervlakken:
  Verzinkte ondergronden zijn niet geschikt om met CapaGold/CapaSilber behandeld te worden.
  Hard-PVC:
  Hard-PVC is niet geschikt om met CapaGold/CapaSilber behandeld te worden.
  Coil-Coating:
  Met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel de coating grondig reinigen. Een hechtlaag aanbrengen met Capacryl Aqua Uniprimer. Siliconenhoudende coil-coatings zijn niet geschikt om behandeld te worden. Omdat dit vooraf niet is te bepalen altijd eerst een proefvlak aanbrengen.
  Bakstenen metselwerk:
  Uitsluitend vorstbestendige stenen en stenen zonder inhoudstoffen zijn geschikt om behandeld te worden. Het metselwerk mag geen gescheurd voegwerk en zouten bevatten en moet droog zijn. Voorstrijken met Dupa-grund. Wordt bruinverkleuring zichtbaar, dan kan CapaGold/CapaSilber niet worden toegepast en moet met de watervrije Duparol verder worden gewerkt.
  Algen- en mosaangroei:
  Aangroei verwijderen en het oppervlak behandelen met een mos- en algendodend preparaat volgens voorschrift. De ondergrond goed laten drogen.
  Oppervlakken met zoutuitbloeiingen:
  Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.
  Reparaties:
  Kleine reparaties uitvoeren met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Grote reparaties tot 20 mm uitvoeren met Histolith-Renovierspachtel. Reparaties altijd voorstrijken.

  Buitengevelisolatie NIEUW:
  CapaGold/CapaSilber is over het totale oppervlak toe te passen bij de volgende systeemopbouw:

  Isolatieplaat : Capatect-Dalmatiner Isolatieplaat 160 of Capatect 600 (EPS) 
  Wapeningslaag : Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190, Capatect-ZF-Spachtel 699 of Capatect CarbonSpachtel
  Wapeningsweefsel : Capatect-Gewebe 650/110
  Voorstrijklaag : Putzgrund 610
  Sierpleister : Capatect AmphiSilan of ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30, R20 of R30
  Gladde oppervlakken bij gevelisolatie zijn niet geschikt om behandeld te worden CapaGold/CapaSilber.

  Buitengevelisolatie OUD:
  Let op! : De isolatieplaat moet van EPS (geëxpandeerd polystyreenschuim) zijn.
  CapaGold/CapaSilber niet toepassen op het gehele oppervlak maar uitsluitend op 20 % van het te behandelen vlak.
  De te behandelen deelvlak als volgt behandelen:
  Sierpleister : Op basis van mineraal, kunstharsdispersie, siliconenhars en silicaat
  (zie geschikte soorten ondergronden).
  Wapeningslaag : Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190
  Wapeningsweefsel : Capatect-Gewebe 650/110
  Voorstrijklaag : Putzgrund 610
  Sierpleister : Capatect AmphiSilan of ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30, R20 of R30
  Gladde oppervlakken bij gevelisolatie zijn niet geschikt om behandeld te worden CapaGold/CapaSilber.

  BINNEN:

  Minerale pleisterlagen: (minimale drukvastheid conform DIN EN 998-1  1,5 N/mm2)
  Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
  zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.
  Gips- en spuitpleisters: (minimale drukvastheid conform DIN EN 13279  2,0 N/mm2)
  Voorstrijken met CapaPrim Decor. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
  afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
  Gipsbouwplaten:
  Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaPrim Decor.
  Gipskartonplaten:
  Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
  voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaPrim Decor. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.
  Beton:
  Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
  Cellenbeton:
  Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.
  Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk:
  Zonder voorbehandeling schilderen.
  Goed hechtende verflagen:
  Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaPrim Decor. Matte,
  matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen.
  Niet goed hechtende verflagen:
  Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
  Lijmverflagen:
  Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.
  Onbehandeld rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel:
  Zonder voorbehandeling schilderen.
  Niet goed hechtend behang:
  Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.
  Oppervlakken met schimmel:

  Reinigen met een toegelaten schimmeldodend preparaat . Oppervlak laten drogen.
  Oppervlakken met nicotine, roet, olie of vet:
  Oppervlak reinigen en voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.
  Hout:
  Houten ondergronden zijn niet geschikt om met CapaGold/CapaSilber behandeld te worden.
  Kleine beschadigingen:
  Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel,
  volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

  Verwerkingsmethode

  CapaGold en CapaSilber voor gebruik goed doorroeren. Dit gedurende de verwerking regelmatig herhalen. CapaGold en CapaSilber aanbrengen met kwast of roller. De besneden oppervlakken bij de randen altijd narollen. Altijd nat-in-nat verder werken. Bij applicatie met de roller een halflange roller (vachthoogte 12-16 mm) gebruiken die aan de randen geen verdikking geeft
   
  Om een gelijkmatige oppervlaktestructuur te verkrijgen moeten CapaGold en CapaSilber in een egale laag worden aangebracht. De laag goed verdelen en steeds in één richting narollen. CapaGold en CapaSilber uitsluitend op een gestructureerde ondergrond aanbrengen.
   
  Op een gladde, fijngestructureerde ondergrond moet na het aanbrengen van  CapaGold en CapaSilber op creatieve wijze de verflaag worden nabehandeld (naslechten).

  Zeer attractieve oppervlakken worden bereikt door CapaGold en CapaSilber met een roller aan te brengen en met een ovale witborstel in een kruislaag na te slechten. Ook door gebruik te maken van de Arte-Twin-spaan worden bij toepassing binnen speciale eindeffecten bereikt.

  Verdunnen

  Onverdund verwerken.

  Opbouw van het verfsysteem

  Tussenlaag:
  Een volle, gelijkmatige en dekkende tussenlaag aanbrengen met CapaGrund Universal, op kleur gemaakt volgens de ColorExpress-collectie "Capadecor EffektGrund". De laag gelijkmatig en dekkend aanbrengen in de gewenste structuur.
   
  Afwerklaag:
  Twee afwerklagen aanbrengen met CapaGold of CapaSilber, onverdund. Op gladde oppervlakken nabehandelen met een witborstel of anderszins om rolbanen te voorkomen.

  Verbruik

  Ca. 100 - 150 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe en zuigende ondergrond naar verhouding meer.
  Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

  Verwerkingsomstandigheden

  Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

  Droogtijd

  Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 1 uur stofdroog, over te schilderen na ca. 12 uur.
  Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

  Reinigen gereedschap

  Direct na gebruik met water reinigen.

  Attentie

  CapaGold/CapaSilber kan als een lazerende, halfdekkende verflaag worden aangebracht  op MultiStruktur of Capaver FantasticFleece. In voorkomende gevallen vervalt de tussenlaag.
  CapaGold is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

  Certificaat

  • Duurzaamheidstest in buitenexpositie

  Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

  Conform EU-richtlijn
   
  Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

  Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
  Spuitnevel en aërosolen niet inademen.

  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.


  Afval

  Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

  EU-grenswaarde VOS

  De grenswaarde voor dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010).
  Het VOS-gehalte van dit product is max. 35 g/l.

  Technisch advies

  Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en/of verflagen kunnen in deze Technische Informatie niet worden omschreven.
  Moet een ondergrond geschilderd worden die niet in deze informatie wordt genoemd, dan adviseren wij u contact op te nemen met één van onze accountmanagers. Zij geven u, indien gewenst, een objectgericht advies.

  Servicecentrum

  DAW Belgium bvba

  Tel.: (+32) (0)11 60 56 30

  Fax: (+32) (0)11 52 56 07

  E-mail: info-tech@daw.be

  www.caparol.be