caparol_pim_import/caparol_be/products/image/98246/037376_CapaSilber_5L.png

Capadecor CapaSilber

Zijdeglanzende acrylaat-dispersiemuurverf met een fraai goud- of zilvereffect. Toepassing binnen en buiten.

Toepassing

CapaGold en CapaSilber geven in combinatie met de speciale grondverf EffektGrund op met name structuuroppervlakken een zeer speciaal, natuurlijk goud en zilver effect.
Door het toepassen van verschillende verwerkingsmethoden zoals met de kwast, spaan of roller worden zeer speciale eindeffecten bereikt.
 
Met het noodzakelijke verfsysteem met een grond-, tussen- en afwerklaag worden zeer attractieve oppervlakken bereikt die zwaar zijn te belasten.
Bij toepassing op gevelisolatie altijd een deel van het oppervlak behandelen.

Eigenschappen

  • zeer prettige verwerking
  • weervast
  • bestand tegen UV-licht
  • sneldrogend
  • zeer natuurlijke goud- en zilverkleur
  • op gevels met gevelisolatie toe te passen
  • natte slijtage: klasse 1, is schrobvast conform DIN 53778

Materiaalbasis

100% zuivere acrylaat-dispersie

Verpakking

2½ en 5 liter

Kleur

Goud en zilver

Glansgraad

Glans tot zijdeglans, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond

Opslag

Koel, droog maar vorstvrij bewaren.
In originele, gesloten verpakking 12 maanden houdbaar.

Soortelijke massa

ca. 1,1 g/cm3

Grootste korrel

< 100 µm, S1

Drogelaagdikte

50–100 µm, E2

Diffusieweerstandsfactor µ (H2O)

0,01 [kg/(m2.h0,5)](laag). W3

Diffusie-equivalente luchtlaag Sd

0,64 m (gemiddeld), V2

Aanvullende producten

EffektGrund

Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606

binnen 1binnen 2binnen 3buiten 1buiten 2
+++++
(–) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt

Geschikte ondergronden

Cementpleister en kalk-cementpleister, oude pleisterlagen, goed hechtende dispersie- silicaat- en siliconenharsverflagen en nieuwe en oude gevelisolatiesystemen.

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Bij laserende technieken met CapaGold en CapaSilber moet op contrastrijke en gladde ondergronden een voorstrijklaag worden aangebracht met Capadecor DecoGrund.

Voorbereiding van de ondergrond

BUITEN

Minerale pleisterlagen (minimale drukvastheid conform DIN EN 998-1  1,5 N/mm2):
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65% rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door aanvullend voor te strijken met Capagrund Universal wordt het risico op kalkuitbloeiïngen op alkalische ondergronden verminderd en kan veelal na 7 dagen worden verder gewerkt.

Oud pleisterwerk:

Reparaties moet afgebonden en droog zijn. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met Capatex Fix. Op sterk zandende, murwe pleisters een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund. Minerale lichtgewichtpleisters kunnen niet behandeld worden met CapaGold/CapaSilber.

Beton:

Reinigen volgens een geschikte methode. Matig zuigende oppervlakken voorstrijken met EffektGrund. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix. Poederende oppervlakken voorstrijken met Dupa-grund.

Goed hechtende lak- en dispersieverflagen:

Glanzende oppervlakken en laklagen goed schuren. Vuile, krijtende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met EffektGrund.

Goed hechtende plasto-elastische verflagen (bijv. Cap-elast):

Deze verflagen zijn niet geschikt om met CaqpaGold en CapaSilber behandeld te worden.

Goed hechtende dispersiesierpleisters:

CapaGold stelt hoge eisen aan de ondergrond. Kunstharssierpleisters die door water opzwellen zijn niet geschikt om behandeld te worden. Watervaste pleisters volgens geschikte methoden nat reinigen. Een grondlaag aanbrengen met EffektGrund.

Niet goed hechtende verflagen en sierpleisters:

Niet goed hechtende lagen geheel verwijderen. Bij nat reinigen de ondergrond eerst goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met EffektGrund. Op sterk zuigende, zanderige oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.

Niet goed hechtende minerale verflagen:

Verflagen geheel verwijderen volgens geschikte methoden. Bij nat reinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een vvorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.

Hout, verzinkte oppervlakken en hard-PVC:

Deze ondergronden zijn niet geschikt om met CapaGold/CapaSilber behandeld te worden.

Coil-Coating:
Met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel de coating grondig reinigen. Een hechtlaag aanbrengen met Capacryl Aqua Uniprimer. Siliconenhoudende coil-coatings zijn niet geschikt om behandeld te worden. Omdat dit vooraf niet is te bepalen altijd eerst een proefvlak aanbrengen.

Bakstenen metselwerk:

Uitsluitend vorstbestendige stenen en stenen zonder inhoudstoffen zijn geschikt om behandeld te worden. Het metselwerk mag geen gescheurd voegwerk en zouten bevatten en moet droog zijn. Voorstrijken met Dupa-grund. Wordt bruinverkleuring zichtbaar, dan kan CapaGold/CapaSilber niet worden toegepast en moet met de watervrije Duparol verder worden gewerkt.

Algen- en mosaangroei:

Aangroei verwijderen en het oppervlak behandelen met een mos- en algendodend preparaat volgens voorschrift. De ondergrond goed laten drogen.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen:

Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Reparaties:

Kleine reparaties uitvoeren met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Grote reparaties tot 20 mm uitvoeren met Histolith-Renovierspachtel. Reparaties altijd voorstrijken.Buitengevelisolatie NIEUW:
CapaGold/CapaSilber moet over het totale oppervlak toegepast worden met de volgende systeemopbouw:

Isolatieplaat : Capatect-Dalmatiner Isolatieplaat 160 of Capatect 600 (EPS) 
Wapeningslaag : Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190, Capatect-ZF-Spachtel 699 of Capatect CarbonSpachtel
Wapeningsweefsel : Capatect-Gewebe 650/110
Voorstrijklaag : Putzgrund 610
Sierpleister : Capatect AmphiSilan of ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30, R20 of R30
Gladde oppervlakken bij gevelisolatie zijn niet geschikt om behandeld te worden CapaGold/CapaSilber.

Buitengevelisolatie OUD:
Let op! : De isolatieplaat moet van EPS (geëxpandeerd polystyreenschuim) zijn.
CapaGold/CapaSilber niet toepassen op het gehele oppervlak maar uitsluitend op 20 % van het te behandelen vlak.
De te behandelen deelvlak als volgt behandelen:
Sierpleister : Op basis van mineraal, kunstharsdispersie, siliconenhars en silicaat
(zie geschikte soorten ondergronden).
Wapeningslaag : Capatect-Klebe und Spachtelmasse 190
Wapeningsweefsel : Capatect-Gewebe 650/110
Voorstrijklaag : Putzgrund 610
Sierpleister : Capatect AmphiSilan of ThermoSan NQG Fassadenputz K15, K20, K30, R20 of R30
Gladde oppervlakken bij gevelisolatie zijn niet geschikt om behandeld te worden CapaGold/CapaSilber.

BINNEN:

Minerale pleisterlagen: (minimale drukvastheid conform DIN EN 998-1  1,5 N/mm2)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze,
zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters:
 (minimale drukvastheid conform DIN EN 13279  2,0 N/mm2)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen
afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Gipsbouwplaten:

Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten:

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties
voorstrijken met CapaTex Fix. Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton:

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton:

Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk:

Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen:

Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer. Matte,
matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen.

Niet goed hechtende verflagen:

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze opper-vlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Onbehandeld rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel:
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang:

Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel:

Reinigen met een toegelaten schimmeldodend preparaat . Oppervlak laten drogen en schilderen met een Indeko-W of Fungitex-W.Oppervlakken met nicotine, roet, olie of vet:
Oppervlak reinigen en voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Hout:

Houten ondergronden zijn niet geschikt om met CapaGold/CapaSilber behandeld te worden.

Kleine beschadigingen:

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel,
volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode

CapaGold en CapaSilber voor gebruik goed doorroeren. Dit gedurende de verwerking regelmatig herhalen. CapaGold en CapaSilber aanbrengen met kwast of roller. De besneden oppervlakken bij de randen altijd narollen. Altijd nat-in-nat verder werken. Bij applicatie met de roller een halflange roller (vachthoogte 12-16 mm) gebruiken die aan de randen geen verdikking geeft
 
Om een gelijkmatige oppervlaktestructuur te verkrijgen moeten CapaGold en CapaSilber in een egale laag worden aangebracht. De laag goed verdelen en steeds in één richting narollen. CapaGold en CapaSilber uitsluitend op een gestructureerde ondergrond aanbrengen.
 
Op een gladde, fijngestructureerde ondergrond moet na het aanbrengen van  CapaGold en CapaSilber op creatieve wijze de verflaag worden nabehandeld (naslechten).

Verdunnen

Onverdund verwerken.

Opbouw van het verfsysteem

Tussenlaag:
Een volle, gelijkmatige en dekkende tussenlaag aanbrengen met Capadecor EffektGrund, op kleur gemaakt volgens de ColorExpress-collectie "Capadecor EffektGrund". De laag gelijkmatig en dekkend aanbrengen in de gewenste structuur.
 
Afwerklaag:
Twee afwerklagen aanbrengen met CapaGold of CapaSilber, onverdund. Op gladde oppervlakken nabehandelen met een witborstel of anderszins om rolbanen te voorkomen.

Verbruik

Ca. 100 - 150 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op een ruwe en zuigende ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 1 uur stofdroog, over te schilderen na ca. 12 uur.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

CapaGold/CapaSilber kan als een lazerende, halfdekkende verflaag worden aangebracht  op MultiStruktur of Capaver FantasticFleece. In voorkomende gevallen vervalt de tussenlaag EffektGrund.
CapaGold is niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan.

Certificaat

  • Duurzaamheidstest in buitenexpositie

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde voor dit product (cat. A/c) is max. 40 g/l (2010).
Het VOS-gehalte van dit product is max. 35 g/l.

Inhoudstoffen

Bevat: polyacrylaathars, effectpigmenten, silicaat, water, glycolether, additieven, busconservermiddel (methyl- en benzisothiazolinon)

Technisch advies

Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit
technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in
deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.

Servicecentrum

DAW NEDERLAND B.V.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00
Fax: (+31) (0)33 247 50 12
e-mail: info@dawnederland.nl

Kijk ook op www.dawnederland.nl