caparol_pim_import/caparol_be/products/image/98144/037357_ArteLasur_Color_2,5L.png

Capadecor® ArteLasur & ArteLasur Color

Wanddecoratie op basis van acrylaat met witte deeltjes.

Toepassing

Speciaal ontwikkelde wanddecoratie voor zeer attractieve wandoppervlakken, binnen.


De transparante verf bevat witte deeltjes die zich, na het op kleur brengen, niet met andere kleurpigmenten laten vermengen en op een lichte ondergrond een hoogwaardig, kleurrijk en bijzonder verfijnd uiterlijk geeft.

Eigenschappen

 • met water te verdunnen
 • milieuvriendelijk en reukarm
 • natteslijtage klasse 2
 • eenvoudig te verwerken
 • op kleur te makken met ColorExpress
 • Bestand tegen ontsmettingsmiddelen op waterbasis 

Materiaalbasis

Acrylaat-dispersie

Verpakking

2½ en 5,0 liter

Kleur

Transparant met witte deeltjes.

ArteLasur kan volgens het ColorExpress-systeem naar ca. 350 kleuren uit de Caparol 3D-kleurenwaaier op kleur gebracht worden volgens de ColorExpress Collectie "Capadecor ArteLasur". Er moet rekening worden gehouden dat de kleur van Capadecor ArteLasur op de muur - als gevolg van het transparante effect, de wijze van aanbrengen en de laagdikte in combinatie met de kleur van de ondergrond - kan verschillen van de originele kleur uit de 3D-kleurenwaaier.

Glansgraad

Zijdemat

Opslag

Koel, maar vorstvrij.
Aangebroken emmer goed gesloten bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/m3

Aanvullende producten

 • Pearl White
 • Switch
 • Tropic
 • Switch Lagoon
 • Metallocryl Interior
 • MultiStruktur

Glitterpigmenten uitsluitend binnen toepassen.

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
De ondergrond moet glad, effen of licht gestructureerd zijn.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond mag geen kleurcontrast hebben. Wij adviseren het te behandelen oppervlak met een wit, absorberend maar niet zuigend materiaal. Nieuw glasweefsel en rauhfaserbehand kunnen direct met de tussenlaag behandeld worden. Raadpleeg het betreffend Technisch Informatieblad.
 
Verwerkingstip
ArteLasur is een transparant systeem, waarbij de kleur en structuur van de ondergrond zichtbaar blijven. Een proefvlak is om deze reden aan te bevelen.

Het contrasteffect is hoog wanneer bij lichte ondergronden de aangebrachte ArteLasur donker van kleur is. Bij zeer lichte ArteLasur-kleuren en op ondergronden met veel structuur kan een deel van het speciale kleureffect verloren gaan.

Meer laagdikte geeft een hogere glans.

Opbouw van het verfsysteem

Grondlaag:
Voor een gladde afwerking voorstrijken met CapaSil Primer.
Voor een licht ruwe, mineraalachtige afwerking voorstrijken met Putzgrund 610 of Fibrosil. Met MultiStruktur fein/mittel voor een gestructureerde ondergrond. Met Capadecor Metallocryl Interior voor een metallic-uiterlijk.
 
Attentie!
Om een rolstructuur te voorkomen moet de grondlaag met een borstel aangebracht worden. ArteLasur niet direct op een alkalische tussenlaag (bijvoorbeeld een silicaatverf of pleisterlaag) aanbrengen.
 
Afwerklaag:
ArteLasur is klaar voor gebruik en mag niet verdund worden. Wij adviseren om ArteLasur met een zachte kwast (bijvoorbeeld een witkwast) over het totale oppervlak in korte kruisslagen aan te brengen. Na een korte droogperiode kan het oppervlak met een droge borstel (bijvoorbeeld een zachte stoffer of behangkwast) ‘nageslecht’ worden. Afhankelijk van het gewenste eindresulaat kan een tweede kleur nat-in-nat of na drogen van de eerste kleurlaag aangebracht worden.
Een twee kleurlaag verhoogt de kleurintensiteit, het aantal witte deeltjes en de mechanische belasting van het oppervlak. Een tweede laag zonder kleur vergroot het aantal witte deeltjes en de kleurintensiteit.
Bild 12 (004219.jpg)Bild 13 (004220.jpg)Bild 14 (004221.jpg)
In een kruislaag de ondergrond voorstrijken met een borstel met Putzgrund 610 of MultiStruktur rollen en kruislings navegen. (met  ColorExpress in vele kleuren te leveren)Na drogen de afwerklaag aanbrengen met ArteLasur in korte kruisslagen met een witkwast.Na korte tijd drogen de afwerklaag de afwerklaag met een zachte, droge borstel naslechten.

Verbruik

Ca. 110–170 ml/m2 per laag.

Verwerkingsomstandigheden

Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na ca. 4 uur droog aan het oppervlak.

Reinigen gereedschap

Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn

Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik


Buiten bereik van kinderen houden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, gemengd uit 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat.A/l) is max. 200 g/l (2010). Dit product bevat max. 50 g/l VOS.

Inhoudstoffen

Bevat acrylharsdispersie, minerale vulstoffen, water, filmvormer, additieven en busconserveermiddel (methyl-, benzisothiazolinon).

Servicecentrum

DAW Belgium bvba
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be