caparol_pim_import/caparol_be/products/image/98244/037374_Metallocryl_Interior_10L.png

Capadecor® Metallocryl Interior

Glanzende dispersiemuurverf met metallic-effect voor binnen.

Toepassing

Glanzende muurverf met speciale metaalpigmenten voor toepassing binnen. Bijzonder goed geschikt in winkelcentra, kantoorcomplexen, banken, stations, discotheken, bars etc.

Eigenschappen

  • emissie-arm en oplosmiddelvrij E.L.F.
  • conform AgBB
  • schitterend metallic-effect
  • natteslijtage klasse 1
  • bestand tegen waterhoudende desinfecteermiddelen

Materiaalbasis

Kunststofdispersie.

Verpakking

2½, 5 liter.

Kleur

Metallic-zilver (ongeveer RAL 9006), standaard kleur (niet aangekleurd) komt overeen met Venato 45 MET.
Capadecor Metallocryl Interior is met het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in:
Metaalkleuren naar RAL 3D Plus kleuren en alle oude Alucryl kleuren

Voor kleurvoorbeelden de betreffende kleurenwaaier of kleurenkaart raadplegen. Capadecor Metallocryl kan in bedrijfskleuren vanaf 100 liter af fabriek geleverd worden.

Kleuroverzicht Capadecor Metallocryl Interior:

Zilverkleurig
Venato 10 MET
Venato 20 MET
Venato 30 MET
Venato 45 MET
Bronskleurig
Palazzo 155 MET
Palazzo 160 MET
Curcuma 10 MET
Mai 50 MET
Koperkleurig
Rubin 25 MET
Papaya 65 MET
Amber 70 MET
Marill 50 MET
Goudkleurig
Palazzo 245 MET
Palazzo 215 MET
Curcuma 45 MET
Melisse 35 MET
IJzerkleurig
Palazzo 125 MET
Marill 10 MET
Citrus 15 MET
Palazzo 5 MET

Kleuren die overeenkomen  met kleuren uit de 3D-System plus waaier

Amber 10 MET
Amber 45 MET
Amber 95 MET
Aprico 95 MET
Arctis 100 MET
Arctis 65 MET
Arctis 70 MET
Baccara 10 MET
Baccara 5 MET
Barolo 95 MET
Bordeaux 35 MET
Cameo 155 MET
Citrus 10 MET
Citrus 20 MET
Curry 35 MET
Curry 95 MET
Grenadin 95 MET
Jade 70 MET
Lago 45 MET
Lago 50 MET
Laser 10 MET
Lavendel 165 MET
Magma 35 MET
Magma 40 MET
Magma 50 MET
Magma 70 MET
Magma 75 MET
Mai 70 MET
Malachit 40 MET
Melisse 70 MET
Oase 5 MET
Oase 70 MET
Pacific 130 MET
Pacific 155 MET
Pacific 40 MET
Papaya 35 MET
Papaya 40 MET
Papaya 45 MET
Papaya 70 MET
Papaya 95 MET
Patina 45 MET
Patina 50 MET
Pinie 15 MET
Pink 25 MET
Pink 30 MET
Rose 105 MET
Rose 75 MET
Rose 95 MET
Rubin 5 MET
Saphir 5 MET
Siena 40 MET
Tundra 40 MET
Tundra 80 MET
Tundra 95 MET
Tundra 105 MET
Verona 130 MET
Verona 45 MET
Verona 80 MET
Viola 80 MET
Viola 110 MET


De kleuren van Metallocryl INTERIOR zijn een afgeleide van kleuren uit de 3D-Plus kleurenwaaier en wijken door het speciale metallic-effect af van de originele kleur. Het speciale effect van de Metallocrylkleur kan door lichtinval en hoek van kijken bij eenzelfde kleur verschillen. Wij adviseren per object een proefvlak op te zetten ter beoordeling. Wij garanderen geen bindende overeenkomst tussen 3D plus kleuren en Metallocryl Interior-kleuren. Bovenstaande kleuren zijn slechts voorbeelden, meer kleuren zijn veelal ook leverbaar.

Glansgraad

Glans

Opslag

Koel, maar vorstvrij bewaren.

Soortelijke massa

ca. 1,0 g/cm3

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond

Zie voor voorbehandeling van de ondergrond de TI’s "Ondergronden en hun voorbehandelingen” en voor dekkende afwerkingen de technische informatie van Amphibolin.

Verwerkingsmethode

Capadecor Metallocryl Interior voor gebruik goed roeren. Tijdens verwerking regelmatig doorroeren.

Capadecor Metallocryl Interior aanbrengen met kwast of roller (12 tot 16 mm). Besnijwerk moet nagerolt worden. De roller mag bij verzadiging geen verdikte banen geven.
 
Om een gelijkmatig ijzerglimmer-effect te krijgen bij verwerking met een roller steeds in één richting narollen.

Spuitapplicatie van Capadecor Metallocryl Interior wordt afgeraden omdat het bont kan opdrogen en de glansgraad niet gelijkmatig kan zijn. Wij adviseren om kleine, begrensde oppervlakken te behandelen. Altijd ter plaatse de geschiktheid van de toepassing testen. Vraag zonodig advies aan Caparol.

Een aantrekkelijk effect wordt op een gladde ondergrond verkregen door, na het aanbrengen met een roller, de laag Capadecor Metallocryl Interior met een ovalen borstel in een kruislaag na te ‘slechten’ of met de speciale ArteTwinspaan na te spachtelen.

Opbouw van het verfsysteem

Tussenlaag:
Capadecor Metallocryl Interior bevat effectpigmenten die onder alkalische en zuren omstandigheden verkleurd. Vocht versterkt de verkleuren. Op alkalische, niet zuigende oppervlakken een grondlaag aanbrengen met Disbon 481 EP-Uniprimer (zie TI 481).


Een dekkende tussenlaag aanbrengen met Amphibolin in kleur afgestemd op de eindkleur uit de 3D-waaier (TI Caparol Amphibolin raadplegen).
De Amphibolin is in die kleur aan te kleuren via ColorExpress via de collectie CD Metallocryl.

Afwerklaag:
Twee lagen met Capadecor Metallocryl Interior, onverdund of tot maximaal met 5% water, aanbrengen.


Capadecor Metallocryl Interior voor gebruik goed roeren. Tijdens verwerking regelmatig doorroeren.

Verbruik

Ca. 100 ml/m2 per laag op een licht gestructureerd oppervlak. Op een ruwe ondergrond naar verhouding meer.
Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden

Mininimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.

Droogtijd

Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid is na 4-6 uur het oppervlak droog en over te schilderen.
Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap

Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

Attentie

Niet geschikt voor oppervlakken waarop water blijft staan. Om de specifieke eigenschappen te behouden niet met andere producten mengen. Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken.

Bij gebruik van Caparol-Tiefgrund TB, binnen, kan de geur van oplosmiddel merkbaar zijn. Goed ventileren. Houd rekening met Arbo-wetgeving. In gevoelige ruimten het geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen.

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)

Conform EU-richtlijn
Uitsluitend voor professioneel gebruik

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houde.  Spuitnevel en aërosolen niet inademen. Combifilter A2/P2 gebruiken.

Bevat: 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengeling van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

In geval van accidentele indigestie, consulteer het Antigifcentrum 070/ 245 245.

Afval

Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
.

EU-grenswaarde VOS

De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 1 g/l VOS.

Giscode

BSW20

Productcode

M-DF01

Inhoudstoffen

Bevat polyacrylaathars, metaalpigmenten, water, ester, additieven en conserveermiddel

Servicecentrum

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be